OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gowarczów informuje, iż w dniu 11 listopada 2019 r. o godzinie 11.30 na cmentarzu parafialnym przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbędzie się wspólna modlitwa za zmarłych oraz poległych w walce o Niepodległość. Następnie zostanie złożony wieniec, po czym nastąpi przemarsz pocztów sztandarowych oraz strażaków na uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny. Po mszy świętej wieniec zostanie złożony również przy obelisku w Kamiennej Woli.

XIII sesja Rady Gminy Gowarczów

W dniu 28 października 2019 roku odbyła się XIII sesja Rady Gminy Gowarczów.

Wójt Gminy Stanisław Pacocha przedstawił sprawozdanie z wydarzeń jakie miały miejsce od ostatniej sesji. Pani sekretarz Marzena Dziewit odczytała zarządzenia oraz informację odnośnie złożonych oświadczeniach majątkowych przez Wójta Gminy Gowarczów, kierowników jednostek i pracowników samorządowych.

Ważnym punktem na sesji była informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gowarczów za I półrocze 2019 rok. Skarbnik gminy Pani Justyna Płuciennik przedstawiła opinie z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, która pozytywnie zaopiniowała przedłożona przez Wójta Gminy Gowarczów wyżej wymienioną informację.

Kolejnym ważnym tematem obrad były podejmowane uchwały: w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gowarczów i w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwały te w dużym stopniu zmienią system odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Gowarczów, co spowodowane jest wprowadzeniem nowych przepisów prawnych. Przepisy te wprowadzone zostały od września 2019 roku ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na uwagę zasługuje również informacja przedstawiona przez Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej Emila Juszyńskiego w sprawie inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie gminy Gowarczów celem przesłania wniosku do Wojewody Świętokrzyskiego o wydanie decyzji stwierdzającej nieodpłatne nabycie z mocy prawa własności mienia przez gminę Gowarczów.

Więcej o: OSP  w Korytkowie z nową bramą garażową

OSP w Korytkowie z nową bramą garażową

Wójt Gminy Gowarczów zwrócił się z wnioskiem do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich o dofinansowanie z MSWiA wymiany bramy garażowej w budynku strażnicy w ramach zadania „Przygotowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. W związku z powyższym jednostka OSP Korytków otrzymała dofinansowanie 42% zaś wkład własny Gminy wyniósł 58%. Stara brama garażowa znajdowała się w bardzo złym stanie technicznym i nie gwarantowała należytego zabezpieczenia mienia OSP przed kradzieżą.

Więcej o: Uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Gowarczowie

Uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Gowarczowie

24 października 2019 to data która przejdzie do historii szkoły, ale także zapisze się na kartach wydarzeń naszej gminy. Taka uroczystość zdarza się raz w życiu szkoły. Wyjątkowa okazja do tego, aby w tak uroczysty sposób świętować ten dzień.

Rozpoczęliśmy od uroczystej mszy świętej w kościele św. App. Piotra i Pawła w Gowarczowie, tam za sprawą Biskupa Henryka Tomasika otrzymaliśmy święcenie sztandaru Szkoły Podstawowe im. Jana Pawła II. Społeczność uczniowska czynnie uczestniczyła we Mszy Świętej do tego wydarzenia dołączyli również lokalni przedstawiciele władz powiatu: na czele ze Starostą Koneckim Grzegorzem Piecem, Radni Powiatowi ;  Jolanta Pacocha, Robert Plech, Jarosław Staciwa- etatowy członek zarządu oraz Radni Gminy Gowarczów na czele z Przewodniczącym Sławomirem Stańczykiem. Następnie przemaszerowaliśmy ulicami miejscowości do Szkoły Podstawowej przy ulicy S. Żuka, gdzie nastąpiło poświęcenie tablicy upamiętniającej to wydarzenie.  Po tak oficjalnej części uroczystości braliśmy udział w przekazaniu sztandaru z rąk przedstawicieli rodziców na ręce Dyrektora Szkoły, a następnie przekazany został uczniom Szkoły Podstawowej.

Czytaj więcej „Uroczystości nadania imienia Szkole Podstawowej w Gowarczowie”

INFORMACJA O PODMIOTACH POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE
I PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY GOWARCZÓW

  1. Karol Łabędowicz, Usługi asenizacyjne –Końskie
    tel. 661 692 923
  • Dariusz Habiera, Habdar – Kamienna Wola
    tel. 608 313 687

Październik w CKiAL

Październik rozpoczęliśmy od podsumowania projektu „Teatr bliżej Nas” Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 Świętokrzyskie. Krótki czas realizacji nauczył nas niesamowitej przygody z improwizacją. Dwa razy wystawialiśmy etiudę teatralną pt.” Szkoła Marzeń” gdzie nie zabrakło szaleństwa i odrobiny marzeń. Dzięki projektowi uczestniczyliśmy w warsztatach teatralnych, odwiedziliśmy teatr Kubuś, zobaczyliśmy wspaniały spektakl oraz mieliśmy mnóstwo zajęć w Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie. Na koniec oczywiście wyjście do lokalnego bistro i tam ucztowanie. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i foto kubki.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i czas który poświęcili by projekt był dla nas przygodą i miłym poznaniem teatru.

A tymczasem w Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej odbywają się zajęcia na których nie brakuje małych talentów.

Oczywiście jeżeli szukacie pomysłu na dodatkowe zajęcia. To właśnie jest miejsce, aby rozwijać wasze pasje i zainteresowania.

Nordic Walking Park LGD – U ŹRÓDEŁ

Ciekawa propozycja z terenu naszej gminy to trasa Nordic Walking Park LGD – U ŹRÓDEŁ.

Warunki pogodowe niesamowicie sprzyjają, aby skorzystać z rekreacji i piękna ziemi świętokrzyskiej.

Na tablicy informacyjnej znajdziecie najważniejsze elementy co do trasy i jej poziomie trudności, sposobie prawidłowego chodzenia oraz kilka ciekawostek. W niezwykłych okolicznościach przyrody trasa zachęca nas do dalszej wędrówki pieszej, aby odkrywać sekret zdrowia. Bo jak wszystkim wiadomo sport to zdrowie. Zachęcamy do skorzystania i proponujemy foto zabawę :

Przysyłajcie wasze zdjęcia z trasy lub pokażcie jakie piękno namalowała nam jesień w tym roku.

Najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane.

Więcej o: Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Gowarczów

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Gowarczów

Uroczystości tego dnia odbywały się w dwóch punktach naszej Szkoły Podstawowej o różnych godzinach, aby nie zabrakło dobrej szkolnej frekwencji. Uczniowie podczas akademii zaprezentowali bogaty program artystyczny nawiązujący do życia szkolnego oczywiście potraktowanego na wesoło. Wiele słów uznania dla pracy pedagogów usłyszeli od Wójta Gminy Gowarczów Stanisława Pacochy który był na obu akademiach wraz z Sekretarzem Marzeną Dziewit oraz Dyrektorem Szkoły Podstawowej Pawłem Skowronem i Wicedyrektor Iwoną Kłosek, a także duchownym księdzem Adamem Głuszkiem. Na akademie przybyli również zaproszenie goście którzy swoją pracą i oddaniem wychowali dzisiejszą kadrę pracowników szkoły. Sentymentalnie zrobiło się podczas tych uroczystości, ale to pokazuje jak ważna jest to praca bo ten zawód to prawdziwa misja.

Wycieczka do Ćmielowa

Uczestnicy świetlicy środowiskowej w piątek 11 października 2019 pojechali na wycieczkę edukacyjną do Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie. Zwiedzali z przewodnikiem starą część fabryki oraz weszli do wnętrza starego oryginalnego pieca do wypału porcelany. Tego dnia młodzież ze świetlicy dowiedziała się jak przebiega proces produkcji tej niezwykle delikatnej i pięknej porcelany, co jest jej składnikiem oraz jak zdobić, malować, poznać jakość i wiele innych cennych informacji. Zwiedziliśmy również wystawę starej porcelany z historiami które nadają tym przedmiotom emocjonalny charakter. Ciekawą propozycją jest również zwiedzanie Galerii sztuki van Rij gdzie mamy możliwość obcowania ze sztuką współczesną. Niezwykle cenna relacja natury z żywiołem, który opanował w swojej twórczości wybitny polsko-amerykański artysta Lubomir Tomaszewski. Po tym bogatym programie zwiedzania udaliśmy się do Krzemionek Opatowskich, aby podziwiać dawne kopalnie po cennym minerale. Malownicza trasa prowadzi przez las, wszystko po to aby w odpowiednim momencie zejść do trasy podziemnej i tam doświadczyć warunków kopalni. Cały kompleks to również wystawa którą także obejrzeliśmy tego dnia.