Ważne informacje związane z zagrożeniem koronawirusem SARS Cov-2

Strona poświęcona jest aktualnym informacjom związanym z zagrożeniem koronawirusem SARS Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19.OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo!

W związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z koronawirusem,
w trosce o życie i zdrowie mieszkańców, przekazujemy informacje na temat funkcjonowania Urzędu Gminy w Gowarczowie.

Urząd Gminy w Gowarczowie pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 730 do godz. 1530.

Sprawy w Urzędzie Gminy w Gowarczowie należy załatwiać telefonicznie, drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez stronę obywatel.gov.pl i ePUAP. Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać także drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@gowarczow.pl.

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Gowarczowie
Plac XX-lecia 1
26-225 Gowarczów
tel. 48/6724037 fax. 48/6724744
email: sekretariat@gowarczow.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie:
Plac XX-lecia 1
26-225 Gowarczów
tel. 48/6724037 fax. 48/6724744
email: sekretariat@gowarczow.pl

Od dnia dzisiejszego (16.03.2020 r.) do odwołania do Urzędu Gminy w Gowarczowie można wejść jedynie w sprawach, których nie można załatwić za pomocą innych środków komunikacyjnych tj. akty zgonu.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław PacochaUWAGA RODZICE!

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowarczowie nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno – wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.