USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GOWARCZÓW W 2016 R.

Wójt Gminy Gowarczów  informuje,  że w dniu 07.07.2016 r. została zawarta umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Gowarczów, która dotyczy dofinansowania zadania p.n. „USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY GOWARCZÓW W 2016 R.

Zgodnie z umową, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach udzieli Gminie dotacji w kwocie do 11 979,90 zł, stanowiącej 85% kosztów kwalifikowanych w/w zadania. Na kwotę dotacji składają się:

  • środki WFOŚiGW w Kielcach – 4.932,90 zł tj. 35,00 % kosztów kwalifikowanych zadania,
  • środki NFOŚiGW w Warszawie – 7.047,00 zł tj. 50,00 % kosztów kwalifikowanych zadania.

W ramach zadania planuje się unieszkodliwić ok. 3100 m2  wyrobów zawierających azbest, których źródłem są pokrycia dachowe.

Logo WFOŚiGW i NFOŚiGW

Wsparcie finansowe na obszarze działania „LGD – U ŹRÓDEŁ”.

        Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” obejmuje swym obszarem 9 gmin: Końskie, Gowarczów, Stąporków, Ruda Maleniecka, Smyków,  Żarnów, Paradyż, Białaczów, Bliżyn. Wraz zatwierdzeniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pojawiły się dalsze możliwości na rozwój obszarów wiejskich gmin wchodzących w skład „LGD–U ŹRÓDEŁ”
w ramach inicjatywy LEADER. Po opracowaniu i pozytywnej ocenie Lokalnej Strategii Rozwoju, Stowarzyszenie pozyskało środki w łącznej wysokości 8,5 mln zł na jej realizację. Oznacza to, że podmioty i mieszkańcy obszaru LGD będą mogli otrzymać wsparcie na realizację projektów związanych głównie z: rozwojem przedsiębiorczości, rozwojem infrastruktury i wsparciem aktywności mieszkańców.

Czytaj więcej „Wsparcie finansowe na obszarze działania „LGD – U ŹRÓDEŁ”.”

Nowości w bibliotece

Z przyjemnością informujemy że w 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację na realizację działań – „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” – kwota dotacji – 6271 zł.
W ramach programu biblioteka rozpoczęła zakup nowości wydawniczych, które czekają na wypożyczenia.

Zapraszamy

Więcej o: „Bębnowianka” w Muzeum Wsi Radomskiej

„Bębnowianka” w Muzeum Wsi Radomskiej

W sobotni poranek 24.09.2016 zespół ludowy „Bębnowianka” , dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Ilony Jaroszek , uczestniczył w sesji fotograficznej w plenerach i wnętrzach Muzeum Wsi Radomskiej. Mimo kapryśnej aury udało się zrealizować wszystkie zamierzenia i zgromadzić materiał ,który zostanie wykorzystany w wydawnictwach promujących Gminę Gowarczów , Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej i działalność zespołu. Kolejnym punktem programu był Kazimierz Dolny – miejsce jednej z największych imprez promujących od 50 lat kulturę ludową i folklor – „Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych”. Zespół miał okazję zapoznać się z tradycjami tej barwnej imprezy .Wyjazd był okazją do wstępnego zaplanowania kalendarza imprez z udziałem zespołu na kolejny rok.

Więcej o: Wyprawa do Ojcowskiego Parku Narodowego

Wyprawa do Ojcowskiego Parku Narodowego

W piątek 23 września młodzież gimnazjalna uczestnicząca w zajęciach Świetlicy Środowiskowej prowadzonej przez CKiAL uczestniczyła w wycieczce edukacyjnej do Ojcowskiego Parku Narodowego. Wyprawa wpisuje się w program poznawania zabytków historycznych i ciekawostek przyrodniczych Jury Krakowsko- Częstochowskiej .Pierwszym punktem wyprawy był zamek w Pieskowej Skale i zwiedzanie ekspozycji sztuki gotyckiej i renesansowej .Młodzież szczególnie zainteresowała opowieść przewodnika i ciekawostki dotyczące życia codziennego w tamtym czasie. Kolejnym punktem programu była wizyta w Ojcowie (zamek wybudowany przez Kazimierza Wielkiego) a następnie wspinaczka i zwiedzanie Jaskini Ciemnej . Młodzież poznała sposób życia i zwyczaje łowieckie neandertalczyków zamieszkujących w tym miejscu przed tysiącami lat. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć siedlisko nietoperzy i najbardziej jadowitego pająka zamieszkującego ten rejon. Młodzież korzystając z nowych możliwości technicznych skrupulatnie dokumentowała swoją wyprawę .Doświadczenie zdobyte podczas podczas tej wycieczki wzbogaci zapewne wiedzę szkolną z historii i geografii.

Więcej o: „Złote Gody” -50 lat razem

„Złote Gody” -50 lat razem

W dniu 17 września 2016 w remizie OSP w Gowarczowie odbyło się uroczyste spotkanie jubilatów, którzy w tym roku obchodzili „Złote Gody”- 50-tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.
Wszystkich gości powitał Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha i zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Joanna Dołowska
Kolejnym punktem programu była część artystyczna przygotowana przez młodzież pod kierunkiem Piotra Zaborowskiego instruktora Centrum Kultury. Wystąpili Weronika Drózdż ,Wiktoria Dobosz i Rafał Sak, który na tę okazję przygotował wiersz własnego autorstwa pod tytułem „Jesienna miłość” .Po tym miłym początku nastąpił punkt kulminacyjny całej imprezy -wręczenie przez Wójta Gminy Gowarczów w imieniu Prezydenta RP medali za długoletnie pożycie małżeńskie wszystkim jubilatom. Pięknym dodatkiem do medali były bukiety kwiatów przygotowane przez USC.Wójt wspomniał o tym ,że w tym pięknym jubileuszu uczestniczą również jego teściowie oraz Pani Agata Mączyńska ,która pełniła funkcję kierownika USC w Gowarczowie przez wiele lat – aż do 2001 roku.
Kolejnym punktem był wzniesiony przez Wójta toast i życzenia ,by takich chwil radości w życiu jubilatów było jak najwięcej , by mogli się cieszyć zgodą i miłością kolejne 50 lat.
Niewątpliwą ozdobą tej części imprezy był wspaniały tort ze stosowna na tę okazję dekoracją.
Całość spotkania zakończyły rozmowy i zabawa przy kawie i poczęstunku.
Medale Prezydenta RP otrzymały następujące pary małżeńskie:
1.Teresa i Zenon Głowińscy
2.Irena i Jerzy Kądziela
3.Ewa i Edward Malczewscy
4.Agata i Andrzej Mączyńscy
5.Marianna i Roman Olszewscy
6.Jadwiga i Tadeusz Pietrowscy
7.Krystyna i Stanisław Stańczykowie
8.Lucyna i Stanisław Urbańczykowie
9.Bogumiła i Zdzisław Kamoda
10.Julianna i Leszek Petrusiewicz
11.Marianna Trojanowska-Galant i Lech Galant

Więcej o: Zakończona przebudowa dróg powiatowych

Zakończona przebudowa dróg powiatowych

Zakończył się kolejny etap przebudowy dróg powiatowych. W ramach tego zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową i utwardzono pobocza. Na przebudowanych odcinkach będziemy się poruszać bezpieczniej i bardziej komfortowo. W miejscowości Bernów przebudowano 960 mb , w miejscowości Giełzów – 390 mb i w Gowarczowie 122 mb. Łączny koszt tej inwestycji to ponad 200 tys. złotych . Gmina Gowarczów z własnego budżetu dofinansowała to zadanie w 50 procentach. W dniu 12.09.2016 r. Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha wraz z komisją ze Starostwa Powiatowego w Końskich dokonali odbioru inwestycji. Wszystkie prace zostały wykonane terminowo i zgodnie z założeniami.

Więcej o: Narodowe czytanie „Quo vadis”

Narodowe czytanie „Quo vadis”

     Gminna Biblioteka Publiczna w Gowarczowie włączyła się w ogólnopolską akcję „Narodowe czytanie” .Chcąc zainteresować również młodzież zorganizowane zostało spotkanie w świetlicy Gimnazjum im. Jana Pawła II. O godz. 12.00 w piątek 2.09.2016 uczniowie mogli posłuchać I rozdziału nagrodzonej powieści Henryka Sienkiewicza. W klimat czasów Nerona słuchaczy wprowadzili – Pani Kierownik GBP Małgorzata Mastalerz , Dyrektor Gimnazjum im. JP II Paweł Skowron ,reprezentująca grono pedagogiczne Pani Anna Arcab oraz Dyrektor Centrum Kultury Adam Kubka. Na zakończenie młodzież podziękowała czytającym brawami.

Więcej o: Początek roku szkolnego

Początek roku szkolnego

     Tradycyjnie 1 września nauczyciele i uczniowie wracają do szkolnych obowiązków. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach poprzedziła Msza Św. w Kościele Parafialnym Św. App Piotra i Pawła w Gowarczowie. Po nabożeństwie uczniowie udali się do swoich szkół.
Wójt Gminy Stanisław Pacocha uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego w Gimnazjum a w Szkole Podstawowej władze samorządowe reprezentowała pani Sekretarz Dorota Lachowicz.
Życzymy wszystkim uczniom – szczególnie tym rozpoczynającym swoją drogę edukacyjną , wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i sukcesów w roku szkolnym 2016/2017.

Więcej o: Zakończenie wakacji

Zakończenie wakacji

     Dzieci i młodzież biorąca udział w zajęciach „Miksujemy Wakacje” w Centrum Kultury uczestniczyła w ostatnim wakacyjnym wydarzeniu – wycieczce do parku rozrywki „Energylandia” w Zatorze .Jak zapewniają uczestnicy zabawa była doskonała. Zarówno akcja „Miksujemy Wakacje” , jak i wycieczka odbyły się przy dużym zaangażowaniu i pomocy ze strony rodziców. Tegoroczne wakacje ze względu na dużą ilość wykonanych prac, ciekawych spotkań , zebranych materiałów i dokumentacji przydatnych w przyszłości pozostaną na pewno na długo w pamięci uczestników. Dziękujemy wszystkim za udział i udzieloną pomoc.