Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ulicy Partyzantów

W kwietniu zakończona została inwestycja pod nazwą „budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gowarczów przy ulicy Partyzantów”. Wybudowana sieć wodociągowa ma długość około 300m. Nadmienić należy, iż nowo wybudowany odcinek sieci wodociągowej został podłączony do istniejącej sieci. Stanowi układ współdziałający elementów, których zadaniem jest zaopatrzenie odbiorców w wodę dobrej jakości. Budowa wodociągu wpłynie korzystnie na lokalnych mieszkańców i pozwoli zagwarantować satysfakcjonujący poziom usług.

Życzenia dla Stanisława Kowalskiego najstarszego mężczyzny od Wójta Gminy Gowarczów.

Najstarszy żyjący mężczyzna w Polsce – pochodzi z Rogówka w gminie Gowarczów.

Jubilat obchodził swoje urodziny w dniu 14 kwietnia 2020 obecnie mieszka w Świdnicy. Stanisław Kowalski ma także 11 wnucząt, 10 prawnucząt oraz 6 praprawnucząt. Warto dodać, że jest najstarszym lekkoatletą w Europie. Sześć lat temu w wieku 104 lat pobił rekord Europy w biegu na 100 metrów w kategorii stulatków.
Z okazji tak zacnych 110 lat Pana Stanisława Kowalskiego wójt gminy Gowarczów Stanisław Pacocha złożył najserdeczniejsze życzenia od wszystkich mieszkańców gminy lecz w szczególności od mieszkańców Rogówka życząc tradycyjnie zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz 200 lat, aby upamiętnić to wydarzenie został zamówiony specjalny grawerton, który zostanie wysłany do jubilata.

PARKI NORDIC WALKING – PRODUKT TURYSTYCZNY NA OBSZARZE „LGD-U ŹRÓDEŁ”

W dniu 10 marca 2020 r. w Końskich  miała miejsce konferencja prezentująca produkt turystyczno-rekreacyjny na obszarze działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” jakim są Parki Nordic Walking. Patronat nad wydarzeniem objęły: Polska Federacja Nordic Walking,  Tygodnik Konecki.pl, Echo Dnia oraz Radio Plus Radom.

Wszystkich zebranych powitała Prezes Stowarzyszenia Pani Anna Leżańska wraz z Wiceprezes Panią Anną Kaźmierczyk, które przedstawiły Parki Nordic Walking z każdej gminy i omówiły sposób ich finansowania.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” realizując projekt współpracy „Marsz po zdrowie” w partnerstwie z siedmioma Lokalnymi Grupami Działania  z województwa świętokrzyskiego utworzyło 6 certyfikowanych parków do  Nordic Walking     w Białaczowie, Gowarczowie, Smykowie, Stąporkowie, Paradyżu i Żarnowie.

Powstanie Parków Nordic Walking zostało sfinansowane w ramach Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju objętej PROW 2014-2020.

W minionym okresie programowania LEADER 2007-2013 Stowarzyszenie „LGD – U ŹRÓDEŁ” utworzyło Parki Nordic Walking w gminach Bliżyn oraz Ruda Maleniecka, natomiast w gminie Końskie w ramach „Małych Projektów” powstał Park w Sielpi korzystając z funduszy pochodzących z LGD za pośrednictwem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sielpi .

 Prezes Stowarzyszenia przeczytała list jaki otrzymała LGD od wykonawcy Parków  i przedstawiciela Polskiej Federacji Nordic Walking Pana Rafała Przyszlaka, który dziękował zebranym za pomoc w wytyczeniu szlaków, jak również gratulował tak wspaniałego produktu turystycznego jakim są Parki Nordic Walking.

Najistotniejszym punktem było uroczyste przekazanie Certyfikatów Nordic Walking Park włodarzom 6 gmin objętych działaniem „LGD –  U ŹRODEŁ”. Swoją obecnością zaszczycili nas:

– Wójt gminy Białaczów – Pani Barbara Goworek,

– Wójt gminy Bliżyn – Pan Mariusz Walachnia,

– Wójt gminy Gowarczów – Pan Stanisław Pacocha,

– Przewodniczący Rady gminy Paradyż – Pan Antoni Morawski,

– Wójt gminy Ruda Maleniecka – Pan Leszek Kuca,

– Wójt gminy Żarnów – Pan dr Krzysztof Nawrocki,

– Przewodnicząca Rady gminy Żarnów – Pani Joanna Grodzicka,

– Wójt gminy Smyków – Pan Jarosław Pawelec,

Dzięki  projektom „Lokalnej Grupy Działania – U ŹRODEŁ” każda  z 9 gmin obszaru działania „LGD – U ŹRÓDEŁ” została zaopatrzona w Certyfikowany Park Nordic Walking. Każdy z nich to trzy pętle do wędrówek pieszych o długościach: 5, 10 i 15 km o różnym stopniu trudności. Liczymy, że powstała infrastruktura, będzie impulsem do podejmowania kolejnych działań przez lokalnych liderów jak również przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania obszarem działania  „LGD – U ŹRÓDEŁ”.

Ważnym aspektem utworzonych Parków Nordic Walking jest to, iż są to jedne z nielicznych parków, na terenie których można realizować zawody o randze międzynarodowej. Parki NW przeszły proces Certyfikacji Polskiej Federacji Nordick Walking. Jesteśmy przekonani, że nowo powstała infrastruktura wzbogaci ofertę rekreacyjną obszaru LGD i będzie przyczyniać się do rozwoju turystycznego regionu.

Dziękujemy wszystkim za przybycie.

Zapraszamy do obejrzenia załączonej Prezentacji oraz zdjęć.

W Gminie Gowarczów trwa akcja #szyjepomagam

Z inicjatywy Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w porozumieniu z Wójtem Gminy Stanisławem Pacocha. z końcem marca pracownice CKiAL rozpoczęły szycie maseczek ochronnych na pojawiające się potrzeby gminy. Pierwsza partia trafiła już do Gowarczowskiego SP ZOZ-u. Następne maseczki ochronne trafią do Urzędu Gminy, a także do Hospicjum Sykulskiego Stowarzyszenie Opieki Paliatywno – Hospicyjnej im. bł ks Kazimierza Sykulskiego w Rudzie Białaczowskiej , oraz lokalnych punktów handlowo -usługowych.

W zależności od potrzeb oraz możliwości kolejne maseczki trafią do rąk osób, którym tego typu ochrona jest niezbędna.

Akcja ma charakter otwarty chętni mieszkańcy mogą przyłączyć się do szycia/ dystrybucji lub dostarczyć materiały do CKiAL.