Zarządzenie Nr 0050.19.2017

     Zarządzenie Nr 0050.19.2017 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2017 roku.

Zarządzenie Nr 0050.19.2017

Więcej o: OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gowarczów informuje, iż mieszkańcy gminy Gowarczów, którzy uiścili koszty związane z budową przyłącza kanalizacyjnego mogą ubiegać się o zwrot poniesionych w/w kosztów.
W związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Końskich Sygn. akt: I C 330/15 z dn. 11 lutego 2016 r., opłata pobrana od mieszkańca za przyłącze kanalizacyjne była bezprawnie pobierana przez Gminę Gowarczów.
Nadmieniam jednocześnie, iż Gmina nie wydała żadnego aktu prawa miejscowego (tudzież stosownego Zarządzenia) nakładającego na mieszkańców obowiązku zapłaty kwoty 1.000,00 złotych za budowę przyłącza kanalizacyjnego.
Zwrotu nienależytego świadczenia może żądać każdy mieszkaniec, który uiścił opłatę nie wiedząc, że opłata nie jest obowiązkowa.
Mając na względzie powyższe Wójt Gminy Gowarczów prosi o zgłaszanie się osób do Urzędu Gminy w Gowarczowie; sekretariat II p. w celu wypełnienia formularza dotyczącego zwrotu wpłaconej kwoty.

Zobacz ogłoszenie

Formularz (wniosek) do wypełnienia

Wójt Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha

Więcej o: Zebrania sprawozdawcze OSP Skrzyszów i OSP Giełzów

Zebrania sprawozdawcze OSP Skrzyszów i OSP Giełzów

W dniu 11 lutego 2017 w OSP Giełzów odbyło się zebranie sprawozdawcze w którym uczestniczyli zaproszeni goście :druh Tadeusz Nowakowski Czlonek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, druh Stanisław Pacocha Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP,druh Kazimierz Kosierkiewicz Komendant Gminny OSP,druh Zbigniew Głowiński Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, druh Robert Gawroński Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, funkcjonariusz KP PSP Końskie Artur Strzelczyk. Podczas zebrania omawiane były sprawy z działalności OSP za 2016 r. oraz plan działania na 2017 r. Nagrodzonym Złotym Znakiem Związku OSP RP – najwyższym odznaczeniem strażackim został druh Edward Sarba za wieloletnią współpracę  i zaangażowanie w działalność OSP. Podobne zebranie podsumowujące działalność w 2016 roku odbyło się w dniu 18 lutego w OSP Skrzyszów . Uczestniczyli w nim zaproszeni goście :druh st. brygadier Grzegorz Młynarczyk Komendant Powiatowy PSP w Końskich w stanie spoczynku, druh Stanisław Pacocha Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP,druh Kazimierz Kosierkiewicz Komendant Gminny OSP, druh Zbigniew Głowiński Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, druh Robert Gawroński Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, funkcjonariusz KP PSP Końskie Artur Strzelczyk . Podczas zebrania został także omówiony plan pracy na 2017 rok.

Pod czujnym okiem kamer

Już działa zainstalowany na budynku Urzędu Gminy w Gowarczowie system monitoringu. Zamontowanie kamer ma zwiększyć poziom bezpieczeństwa i pomóc w wyjaśnieniu zdarzeń zaistniałych w tej okolicy.

Więcej o: Ferie w bibliotece

Ferie w bibliotece

Niestety….. ferie dobiegły końca. Warto jednak powspominać czas, jaki spędziła spora gromadka dzieci w bibliotece w ramach zajęć bibliotecznych. Dla najmłodszych czytano bajki i wiersze, dla starszej grupy bajkę terapeutyczną.W drugim tygodniu ferii uczestnicy zajęć mogli sprawdzić swoje umiejętności biorąc udział w konkursie w formie zagadek z różnych dziedzin wiedzy. Ciekawie przygotowane pytania bardzo spodobały się wszystkim uczestnikom konkursu. W nagrodę wszyscy otrzymali słodki upominek.

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Gowarczowie

W dniu 10 lutego odbyła się XXIX nadzwyczajna sesja RG . W toku obrad rozpatrzono projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz zmiany w budżecie zabezpieczając środki na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej , który będzie podstawą do ubiegania się o fundusze zewnętrzne na działania poprawiające czystość środowiska.

Więcej o: Koniec ferii – czas do szkoły

Koniec ferii – czas do szkoły

Zakończył się drugi tydzień ferii z Centrum Kultury. Duża atrakcją okazał się występ iluzjonisty Łukasza Podymskiego. Magiczne sztuczki spodobały się nie tylko najmłodszym widzom ale także ich rodzicom. Widzowie chętnie asystowali iluzjoniście próbując podpatrzyć tajemnice jego „czarów”.
W następne dni trwały przygotowania do balu maskowego ,a kiedy prace plastyczne wymagały przerwy uczestnicy chętnie doskonalili swoje umiejętności wokalne w pracowni muzycznej. W środę odbyła się rywalizacja czterech grup w konkursie zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Gowarczowie . Ciekawie przygotowane pytania w formie zagadek przypadły wszystkim do gustu .W piątek nadszedł czas na podsumowanie zdobytych punktów , wyłonienie zwycięzców dwutygodniowej rywalizacji i wręczenie nagród. Całą akcję zakończyła wesoła zabawa w wykonanych wcześniej strojach i maskach oraz słodki poczęstunek przygotowany przez Centrum Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną.

Ferie na półmetku

     Za nami pierwszy tydzień ferii zimowych. W zajęciach zorganizowanych przez Centrum Kultury uczestniczą cztery grupy dzieci i młodzieży. Oprócz zajęć prowadzonych przez instruktorów CKiAL we wtorek czytaliśmy wspólnie w bibliotece a w środę można było uczestniczyć w spotkaniu i zajęciach warsztatowych z muzykiem Markiem Werensem . Uczestnicy mieli okazję poznać brzmienia charakterystyczne dla różnych regionów świata oraz nauczyć się piosenki typowo regionalnej chwalącej nasze Góry Świętokrzyskie. W piątek główną atrakcją były zajęcia z animatorami Izą i Maćkiem Prawda. Uczestnicy wykonali własnoręcznie mydełka zapachowe i świece żelowe według własnych pomysłów. Najwięcej radości sprawiły zabawy z chustą animacyjną i zamykanie w olbrzymiej bańce mydlanej. Spotkanie osłodziły samodzielnie ukręcone porcje waty cukrowej.
To już za nami – a we wtorek 7 lutego o godz. 14.00 zapraszamy na spotkanie z iluzjonistą Łukaszem Podymskim w świetlicy Gimnazjum im. Jana Pawła II.