Więcej o: Czyszczenie rowów wraz z wymianą przepustów

Czyszczenie rowów wraz z wymianą przepustów

Dzięki staraniom Radnej Powiatowej Jolancie Pacocha przydrożne rowy w Bernowie zostaną oczyszczone na długości 1200 m po obydwu stronach drogi wraz ze ścinką poboczy. Wymienionych zostanie również 46 szt. przepustów. Nadmienić należy, że istniejące rowy były w bardzo złym stanie przez co zostały podjęte decyzje odnośnie ich czyszczenia. O dalszych postępach prac będziemy informować Państwa na bieżąco.

Więcej o: Kolejne drogi gminne w Gowarczowie zakończone

Kolejne drogi gminne w Gowarczowie zakończone

W dniu dzisiejszym komisja w składzie Wójt Gminy Stanisław Pacocha, Pani Sekretarz Marzena Dziewit, wykonawca z Firmy ALBUD Sp. z o.o., kierownik budowy i inspektor nadzoru dokonali odbioru  dwóch odcinków dróg gminnych ul. Kopernika oraz ul. Zamkowej. Przypomnijmy, że ul. Zamkowa otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych a łączny koszt tych obydwu inwestycji to prawie 330.000,00 zł. W przyszłym roku budżetowym zaplanowano również kilka odcinków dróg gminnych do przebudowy.

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji dla gminy Gowarczów

Na realizację inwestycji w zakresie kanalizacji gminie przypadło w udziale 1 444 642,00 zł. Środki mają trafić do gminy jeszcze w tym roku. Znacząco poprawią one komfort życia mieszkańców gminy i stan środowiska naturalnego.

Wysokość przyznanych środków wynika z podziału, który nastąpił automatycznie na postawie algorytmów (opartych na obiektywnych danych wskazanych w ustawie, w tym dotyczących zamożności) oraz danych GUS na 31 października 2021 r.

Algorytm podziału uwzględniał m.in.:

  • udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 60%,
  • poziom zamożności danej gminy.

Środki gminy mogą przeznaczyć zgodnie ze swoimi potrzebami i wydać je w latach 2021-2024.

Więcej o: 11 Listopada – Święto Niepodległości

11 Listopada – Święto Niepodległości

W Gowarczowie uroczystości w 103 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się o godzinie 11:30 na Cmentarzu Parafialnym przy Grobie Nieznanego Żołnierza wspólną modlitwą.

W uroczystości wziął udział pan Wójt Stanisław Pacocha, Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk, Proboszcz Piotr Mucha, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Pacocha, Radni Rady Gminy Tomasz Młynarczyk, Marian Żurawski, Mariusz Kuleta, Paweł Stańczyk, Emil Juszyński a także uczniowie na czele z Dyrektorem Pawłem Skowronem, Wicedyrektor Iwoną Kłosek godnie reprezentowali społeczność szkolną.

Delegacje pocztów sztandarowych ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie, z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gowarczów

Po modlitwie przewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy oraz wicedyrektor szkoły złożyli wieniec na tymże grobie oraz zapalone zostały znicze przez wiceprzewodniczącą Rady Powiatu i Radnego Mariana Żurawskiego.

Wójt Gminy w krótkich słowach wyraził wdzięczność tym którzy poświęcili dla nas życie.

Czytaj więcej „11 Listopada – Święto Niepodległości”

Program „Cyfrowa Gmina”

W dniu 8 listopada w Chęcinach w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej odbyła się  konferencja z ministrem Januszem Cieszyńskim – sekretarzem stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dotycząca programu „Cyfrowa Gmina”.

Miło nam poinformować, że w ramach programu Gmina Gowarczów otrzymała wsparcie w kwocie 136.740,00 zł.

Za otrzymane środki będzie można sfinansować m.in. cyfryzację urzędu, zakupić sprzęt komputerowy, wyposażyć urząd w programy wspierające cyfrowe bezpieczeństwo, a tym samym usprawnić i polepszyć obsługę interesantów w naszym urzędzie.

Program finansowany jest w 100% z  Funduszy Europejskich, bez wkładu własnego gminy.

Wójt Gminy
Stanisław Pacocha

OGŁOSZENIE

WYCINKA DRZEW W LASACH PRYWATNYCH

Wójt Gminy Gowarczów informuje, że w każdy wtorek od godziny 8.30 – 10.00 w pokoju 208 pełni dyżur pracownik Starostwa Powiatowego w Końskich zajmujący się nadzorem nad lasami prywatnymi, celem ułatwienia mieszkańcom gminy załatwiania spraw związanych z gospodarką leśną.

Charytatywne dyktando z okazji Święta Niepodległości

Szanowni Państwo,

Już w najbliższy czwartek, 11 listopada, rozegrane zostanie największe w naszym kraju dyktando. Do wzięcia udziału zaproszony jest każdy, kto chciałby sprawdzić na ile dobrze zna ortografię, a jednocześnie zrobić coś dobrego dla innych. Najważniejszym celem Dyktanda na Święto Niepodległości jest bowiem zgromadzenie jak największej kwoty wsparcia dla potrzebujących. 

W wypełnienie dyktanda dosłownie może zaangażować się każdy, bez względu na to, gdzie będzie spędzać ten dzień. Wydarzenie jest bezpłatne i rozgrywane będzie w całości za pośrednictwem internetu! Wystarczy zgłosić swój udział na stronie wydarzenia:

https://dyktanda.pl/dyktando-na-swieto-niepodleglosci-2021

Czytaj więcej „Charytatywne dyktando z okazji Święta Niepodległości”

Kampania informacyjna DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego).

Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

Czytaj więcej „Kampania informacyjna DOKUMENTY ZASTRZEŻONE”

Chodnik przy ul. Żuka w trakcie realizacji

Aktualnie trawą prace nad budową chodnika przy ul. Żuka w Gowarczowie

Pan Wójt Stanisław Pacocha informuje, iż chodnik budowany jest na odcinku 420 mb na szerokości 2,00 mb. Chodnik posiadał będzie obrzeża od strony terenów zielonych oraz krawężniki od strony jezdni. Chodnik był wyczekiwaną inwestycją ze strony mieszkańców. Prowadzić on będzie do Ośrodka Zdrowia, do Szkoły Podstawowej oraz posesji mieszkańców mieszkających przy tej ulicy. O kolejnych postępach prac budowlanych będziemy informować państwa na bieżąco.