INFORMACJA

Urząd Gminy w Gowarczowie informuje, że zgodnie z zarządzeniem 0050.44.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Gowarczowie dnia wolnego od pracy i ustalenie terminu jego odpracowania dzień 2 maja 2019 roku jest dniem wolnym od pracy dzień ten był odpracowany dnia 13 kwietnia 2019 roku.

Wójt
/-/ Stanisław Pacocha

Fundacja ORLEN – DAR SERCA

Już za tydzień mija termin składania wniosków o darowiznę w programie „ORLEN dla Strażaków”.
Zgłoszenia będą przyjmowane TYLKO do 4 maja.

❗️❗️Uwaga ❗️❗️
Prosimy o upewnienie się, czy wypełnili Państwo poprawny wniosek. Po kliknięciu przycisku „Wypełnij wniosek” należy wybrać ✅ „ORLEN dla Strażaków”, a nie „darowizny dla organizacji”.

Rozpatrywać będziemy tylko wnioski złożone w programie „ORLEN dla Strażaków”. Apelujemy o maksymalną uwagę, przy wyborze wniosku.

Życzenia Wielkanocne
Życzenia Wielkanocne
Więcej o: Wielkanocne spotkanie seniorów

Wielkanocne spotkanie seniorów

W czwartkowe popołudnie 11 kwietnia seniorki ze Stowarzyszenia „Aktywni Seniorzy” spotkały się przy wielkanocnym stole. W spotkaniu uczestniczyli również goście – księża: Franciszek Bednarczyk i Adam Głuszek, którzy rozpoczęli od wspólnej modlitwy oraz Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, Z-ca Wójta Pani Marzena Dziewit oraz Dyrektor CK i AL Elwira Sibiga, którzy składali zebranym moc najserdeczniejszych życzeń. Przedświąteczne spotkania stały się już tradycją i są miłym wypełnieniem czasu wolnego seniorów. Przy wielkanocnym stole nie tylko chwalono znakomite potrawy, nie zabrakło również wspólnego śpiewania okolicznościowych pieśni.

„LGD – U ŹRÓDEŁ” – nabór wniosków

 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”

działające na obszarze gmin:

Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn

Ogłasza nabór wniosków nr 1/2019/G w ramach działania 1.2.11 „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez działania edukacyjne” oraz 2/2019/G w ramach działania 1.2.8 „Promocja dialogu międzypokoleniowego” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”.

Więcej szczegółów na stronie: http://www.uzrodel.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborach/trwajace

OGŁOSZENIE

Informuję, że w związku z zarządzeniem Nr 0050.44.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Gowarczowie dnia wolnego od pracy i ustalenie terminu jego odpracowania:

dzień 2 maja 2019 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy
w Urzędzie Gminy w Gowarczowie

Jednocześnie informuję, że odpracowanie dnia wolnego od pracy nastąpi:
 13 kwietnia (sobota) w godzinach 7:30 – 15:30.

Wójt Gminy Gowarczów
/-/ Stanisław Pacocha


Więcej o: Egzaminy gimnazjalne w Gowarczowie po raz ostatni

Egzaminy gimnazjalne w Gowarczowie po raz ostatni

Zgodnie z harmonogramem, mimo trwającego od poniedziałku ogólnopolskiego strajku nauczycieli, od środy do piątku 10-12 kwietnia w Szkole Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi trwają egzaminy gimnazjalne.

Przed rozpoczęciem części humanistycznej, która przeprowadzona zostaje jako pierwsza życzenia powodzenia i sukcesów składali uczniom Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha oraz dyrektor Paweł Skowron i nauczyciele. Jest to szczególne wydarzenie w aktualnej historii polskiego szkolnictwa –   tegoroczna sesja egzaminu gimnazjalnego jest ostatnią: od 1 września gimnazja przestaną bowiem istnieć.

W środę trzecioklasiści o godz. 9:00 przystąpili do części humanistycznej obejmującej historię, wiedzę o społeczeństwie i język polski, w czwartek do części matematyczno – przyrodniczej, a w piątek do egzaminów ze znajomości języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym. Ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego nastąpi 14 czerwca. Trzymamy kciuki.