Więcej o: Zebranie sprawozdawcze w OSP Giełzów

Zebranie sprawozdawcze w OSP Giełzów

Za Nami przedostatnie walne zebranie sprawozdawcze, tym razem w OSP Giełzów.  
Zebranie odbyło się w minioną sobotę 24 lutego 2024 roku. W zebraniu uczestniczyli druhowie z jednostki oraz zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Jan Wieruszewski oraz pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Gowarczowie Katarzyna Arcab. Na zebraniu przedstawione zostały sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności  Ochotniczej Straży Pożarnej za rok 2023. Podczas zebrania uchwalono:  plany działalności  na rok 2024,  powołanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz wybór nowego członka Komisji Rewizyjnej. Ochotnicza Straż Pożarna w Giełzowie uczestniczyła w  ćwiczeniach taktyczno- bojowych oraz brała udział w gminnych zawodach sportowo- pożarniczych zajmując II miejsce.  Ponadto druhowie brali udział w uroczystościach organizowanych na terenie Naszej gminy oraz świętach kościelnych, do pożarów wyjeżdżali 26 razy,  do miejscowych zagrożeń 4 razy.

Więcej o: Wybory w czterech sołectwach już za nami.

Wybory w czterech sołectwach już za nami.

W dniu 24 lutego 2024 roku  odbyły  się wybory w sołectwie Bernów i Korytków.

W sołectwie Bernów sołtysem został wybrany Pan Paweł Kałuża, zaś do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Joanna Słyk, Piotr Jurek, Teresa Warda, Dariusz Habiera.

W sołectwie Korytków sołtysem została wybrana Pani Katarzyna Raczyńka, zaś do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Artur Bobiński, Anna Ślufarska, Monika Raczyńska, Andrzej Kosada, Aneta Kosada.

W dniu 25 lutego 2024 roku odbyły  się wybory w sołectwie Morzywół i Komaszyce.

W sołectwie Morzywół sołtysem została wybrana Pani Karolina Michałowska, zaś do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Angelika Matynia, Ryszard Dajer, Magdalena Juszyńska, Monika Nowak, Bernard Partyka.

W sołectwie Komaszyce sołtysem została wybrana Pani Monika Smołuch, zaś do Rady Sołeckiej zostali wybrani: Tomasz Samson, Sylwia Urban, Grzegorz Jagiełło.

INFORMACJA   DLA   MIESZKAŃCÓW

Informuję, że w dniach od 25 lutego do 14 marca 2024 r. na terytorium Polski odbędą się ćwiczenia taktyczne wojsk z udziałem ok. 20 000 żołnierzy.

Kluczowym przedsięwzięciem w czasie ćwiczenia będzie przeprowadzenie taktycznego marszu drogowego po drogach i w terenie przygodnym.

Przemarsz wojsk przez województwo świętokrzyskie planowany jest 01 marca 2024 r. (trasa przemarszu poniżej).

                                                                                                   Burmistrz

                                                                                    Miasta i Gminy Gowarczów

                                                                                       /-/ Stanisław Pacocha

Więcej o: Kolejne zebrania sprawozdawcze w OSP

Kolejne zebrania sprawozdawcze w OSP

W ostatnią sobotę i niedzielę odbyły się cztery walne zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP działających na terenie  gminy Gowarczów m.in.: OSP Bębnów, OSP Bernów, OSP Korytków i OSP Gowarczów, na których zostały zatwierdzone sprawozdania z działalności za rok 2023 oraz uchwalono roczne plany działalności na 2024 rok. W zebraniach uczestniczyli Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Stanisław Pacocha, Marszałek Województwa Andrzej Bętkowski, Zastępca Burmistrza Jan Wieruszewski, przedstawiciel PSP w Końskich aspirant Łukasz Wiśniewski,  Pełniący Obowiązki Komendanta Gminnego Paweł Stańczyk, pracownik Urzędu Miasta i Gminy Katarzyna Arcab.  Druhowie z Bębnowa w 2023 roku wyjeżdżali 21 razy do pożarów, 10 razy do miejscowych zagrożeń. Druhowie z Korytkowa do pożarów wyjeżdżali 14 razy oraz 3 razy do miejscowych zagrożeń. OSP Gowarczów do pożarów wyjeżdżało 43 razy natomiast do miejscowych zagrożeń 20. Druhowie z Bębnowa, Bernowa, Korytkowa oraz Gowarczowa uczestniczyli w ćwiczeniach i zawodach sportowo- pożarniczych zajmując I miejsce OSP Bębnów, III miejsce OSP Gowarczów,  V miejsce OSP Korytków oraz VI miejsce OSP Bernów. Druhowie uczestniczyli również w wydarzeniach organizowanych na terenie gminy Gowarczów, a także w uroczystościach kościelnych.

Więcej o: LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gowarczowie

LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gowarczowie

W dniu 12 lutego 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Gowarczowie odbyła się LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gowarczowie. Uczestniczyło w niej 15 radnych. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Stańczyk.

            Na sesji tej zostały wprowadzenie środki do budżetu Gminy Gowarczów pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 820.800,00 zł. na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegającego na wymianie opraw na energooszczędne wraz z dostawą systemu do zarzadzania oświetleniem w gminie Gowarczów”, oraz zabezpieczono wkład własny na realizację w/w inwestycji. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na budowę ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Korytków i budowę oświetlenia ulicznego. nadmienić należy, iż OSP Korytków otrzymało środki w wysokości 98.639,00 zł. na budowę placu zabaw z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Więcej o: FOLKOWE OSTATKI

FOLKOWE OSTATKI

„FOLKOWE OSTATKI czyli POTAŃCÓWKA W GCKiB” pod takim tytułem odbyło się muzyczno taneczne spotkanie w miniony weekend w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Gowarczowie. Zespół ludowy „Bębnowianki” w kilku wejściach rozgrzewał do tańca i wspólnych śpiewów prezentując bardziej znane i mniej popularne pieśni z bogatego kanonu regionalnych pieśni ludowych. Na scenie wystąpiły Panie: Barbara Dolatowska (śpiew + tamburyn), Teresa Duda (śpiew + bęben), Bożena Milczarek (śpiew), Anna Rokita (śpiew), Katarzyna Sobczyńska (śpiew), Katarzyna Wilk (śpiew) oraz na akordeonach: Piotr Zaborowski i Zbigniew Grzegorczyk.

Wśród tańczących nie zabrakło burmistrza Stanisława Pacochy wraz z małżonką a na wszystkich przybyłych czekał słodki poczęstunek i drobne upominki. Nad wydarzeniem czuwała Dyrektor GCKiB Elwira Sibiga-Gärtner. Impreza z pewnośćią będzie miała swoją kontynuację.

Oświadczenie

Oświadczenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gowarczowie

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP  w Gowarczowie oświadcza, iż w związku z zatrzymaniem osób podejrzanych o liczne pożary budynków gospodarczych oraz opuszczonych drewnianych domów na terenie Gminy Gowarczów Zarząd ZOG ZOSP RP w Gowarczowie podjął decyzję o zawieszeniu Komendanta Gminnego oraz członków zarządu podejrzanych o celowe podpalenia do czasu wyjaśnienia okoliczności zaistniałych czynów.

                                                                              Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP

REHABILITACJA BEZ KOLEJKI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W STOPNIU ZNACZNYM (AMBULATORYJNA I DOMOWA)

Informujemy że w GABINECIE FIZJOTERAPII W Gowarczowie można skorzystać

BEZ KOLEJKI Z ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH (OSOBY ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI )

Dokumentami potwierdzającymi szczególne uprawnienia osób o ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI wynikające z ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz. 932) są orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

za równorzędne z ww. orzeczeniami uznaje się:

a) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez Komisje Lekarskie ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia;

b) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;

c ) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;

d) orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem uzyskania przez daną osobę prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wydane przez KRUS przed 1 stycznia 1998 r.;

e) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przez komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA, przed 1 stycznia 1998 r., na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby

ABY SKORZYSTAĆ Z ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH BEZ KOLEJKI WYMAGANE JEST SKIEROWANIE OD LEKARZA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO O KODZIE 1310 (Fizjoterapia Ambulatoryjna) lub 2146 (Fizjoterapia Domowa) ZGŁOSIĆ SIĘ DO GABINETU I UMÓWIĆ TERMIN ZABIEGÓW LUB ZADZWONIĆ POD NR TEL 792 940 244 GDZIE FIZJOTERAPEUTA UDZIELI WSZELKICH INFORMACJI

WIESŁAW MADEJ

Gabinet Fizjoterapii w Gowarczowie

Więcej o: Zebrania sprawozdawcze w OSP

Zebrania sprawozdawcze w OSP

      W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Gowarczów odbywają się walne zebrania sprawozdawcze, na których m.in.: zatwierdzane są sprawozdania z działalności za 2023 rok oraz uchwalane roczne plany działalności na 2024 rok.

Pierwsze zebranie odbyło się 3 lutego 2024 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie. W zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP Stanisław Pacocha. Druhowie ze Skrzyszowa w 2023 roku 10 razy wyjeżdżali do pożarów, 5 razy do miejscowych zagrożeń, brali udział w ćwiczeniach i zawodach sportowych. Ponadto uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych na terenie gminy oraz w uroczystościach kościelnych. W 2023 r. Gmina Gowarczów przekazała dla jednostki w Skrzyszowie  samochód pożarniczy typu Star 266, na zakup którego  otrzymała dofinansowanie z Województwa Świętokrzyskiego

Ferie z GCKiB

Plakat informujący o wydarzeniach organizowanych przez Centrum Kultury i Bibliotekę w okresie ferii zimowych

W tegorocznych: „Legendarnych Ferii z Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Gowarczowie GCKiB” są zarówno stacjonarne o zajęcia artystyczne i rozrywkowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy jak również :

👉 „Królewski Bal Walentynkowy” – 13 lutego

👉 wyjazd do kina na „Akademię Pana Kleksa” – 14 lutego

👉wyjazd do Parku Legend” – 20 lutego

👉 „Nocownaka w GCKiB” – z 22/23 lutego

▶️ udział w zajęciach jest bezpłatny

▶️ obowiązują zapisy na wszystkie aktywności / / są jeszcze wolne miejsca

▶️ wyjazdy poza GCKiB są odpłatne

Wszystkie szczegóły bezpośrednio w Centrum Kultury oraz pod nr telefonu: 48 6724682

Serdecznie zapraszamy