Więcej o: Powstaje nowoczesna pracownia komputerowa

Powstaje nowoczesna pracownia komputerowa

Na terenie naszej gminy powstaje jedna z 49 pracowni komputerowych z terenu województwa świętokrzyskiego udostępnianych bądź doposażanych w ramach projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”.

W dniu 16 listopada br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach odbyło się uroczyste spotkanie dotyczące dofinansowania, podczas którego zostały wręczone podpisane Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. W uroczystym spotkaniu wziął udział Wójt gminy Gowarczów Stanisław Pacocha.

Czytaj więcej „Powstaje nowoczesna pracownia komputerowa”

Więcej o: Pierwsza uroczysta sesja nowej kadencji Rady Gminy Gowarczów

Pierwsza uroczysta sesja nowej kadencji Rady Gminy Gowarczów

We wtorek 20 listopada odbyła się pierwsza uroczysta sesja nowej kadencji Rady Gminy Gowarczów.

Sesję otworzył Radny Senior Pan Mirosław Żurawski. Następnie Pani Aneta Stanisławska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Gowarczowie wręczyła nowo wybranym radnym oraz Wójtowi Gminy Gowarczów Stanisławowi Pacocha zaświadczenia o wyborze. Po odczytaniu

roty ślubowania wywołani kolejni radni wypowiadali słowo „ślubuję”. Po złożeniu ślubowania i stwierdzeniu quorum (na posiedzeniu obecnych było 14 z 15 radnych) przyjęto porządek obrad.

Komisja skrutacyjna w składzie Emil Juszyński – przewodniczący,  Krzysztof Chmielewski – sekretarz oraz Katarzyna Sobczyńksa – członek przeprowadzili wśród zebranych głosowanie dotyczące wyboru Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Na sprawowanie tych funkcji zaproponowano po jednym kandydacie i radni niemal jednomyślnie głosowali za wnioskowanymi kandydaturami.

Czytaj więcej „Pierwsza uroczysta sesja nowej kadencji Rady Gminy Gowarczów”

Więcej o: Seniorki obchodziły swoje święto

Seniorki obchodziły swoje święto

  Jak co roku w połowie listopada gowarczowskie  Stowarzyszenie „Aktywni seniorzy” zorganizowało spotkanie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Panie swoje święto obchodziły w świetlicy OSP Gowarczów w środę 14 listopada. Nie zabrakło pysznego własnoręcznie przygotowanego jedzenia, wspominek, ulubionej muzyki i odczytywania okolicznościowych utworów poetyckich.

Życzenia zebranym składały zarówno Pani  Stefania Lipińska – prezes stowarzyszenia, jak i obecne  Panie Marzena Dziewit – zastępca wójta gminy Gowarczów oraz Elwira Sibiga – dyrektor CKiAL.   

Więcej o: Gminne Obchody Święta Niepodległości w Gowarczowie

Gminne Obchody Święta Niepodległości w Gowarczowie

W gminie Gowarczów obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. App, Piotra i Pawła w Gowarczowie w intencji Ojczyzny. Mszę rozpoczęto w samo południe od wspólnego zaśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”

Po mszy świętej uroczystości przeniosły się do Kamiennej Woli. Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie – Elwira Sibiga powitała wszystkich zebranych m.in.  Przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Stańczyka,Wójta Stanisław Pacochę, z-cę wójta Marzenę Dziewit, radnych, sołtysów, poczty sztandarowe z jednostek OSP w Gowarczowie oraz poszczególnych sołectw oraz Szkoły Podstawowej w Gowarczowie, harcerzy z Gowarczowa, księży: wikarego Adama Głuszka z parafii z Gowarczowa i Adama Kaszubę – proboszcza parafii w Petrykozach  oraz przybyłych gości i mieszkańców.

Czytaj więcej „Gminne Obchody Święta Niepodległości w Gowarczowie”

Więcej o: Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

Trwają zapisy i formowanie grup na bezpłatne szkolenia mieszkańców gminy Gowarczów w ramach projektu  „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług” skierowane do osób po 25 roku życia.

Podczas spotkania informacyjnego, na którym byli przedstawiciele poszczególnych sołectw  prowadzący przedstawili formułę i zakres tematyczny szkoleń. Uczestnicy będą poszerzać wiedzę w jednym z wybranych tematów: rodzice w internecie, mój biznes w sieci, moje finanse i transakcje w sieci, internet dla seniora, tworzę własną stronę internetową (blog), rolnik w sieci oraz kultura w sieci. Uczestnicy będą mieli zapewnione materiały szkoleniowe, dyplomy potwierdzające udział w szkoleniu, autonomiczne stanowiska pracy, poczęstunek podczas spotkań oraz pendrive.

Ponadto podano szczegóły odnośnie możliwości wygrania nagród. Osoby z najlepszą frekwencją biorące udział w szkoleniu wezmą udział w losowaniu nagród, którymi są: wysokiej jakości laptop ufundowany przez wójta Stanisława Pacochę, jak również piła spalinowa ufundowana przez firmę eVIRGO.

Każdy temat obejmuje 4 spotkania po 4 godziny dydaktyczne (3 zegarowe) w terminie dogodnym dla danej grupy. Szkolenia odbywać się będą w świetlicach na terenie gminy. Poziom zaawansowania szkoleń także dostosowany będzie do potrzeb grupy.

Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy i  szczegółowe informacje oraz ankieta z doborem tematu dostępna jest w Urzędzie Gminy Gowarczów (sekretariat II piętro) oraz pod nr telefonu 48 672 40 37. Ankietę można również pobrać ze strony, wydrukować i wypełnioną przynieść do urzędu.

Projekt dofinansowany jest  z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przebudowa świetlicy w Bernowie

Zakończyły się prace związane z przebudową budynku świetlicy wiejskiej miejscowości Bernów. Zakres prac obejmował m.in. prace ziemne i fundamentowe, prace murowe i konstrukcyjne, montaż stolarki, wykonanie nowych podłóg i nowych okładzin ściennych, instalacje sanitarne i zbiornik n nieczystości, wymianę instalacji elektrycznej czy wykonanie prac izolacyjnych. Inwestycja zrealizowana została przy współfinansowaniu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Bezpieczniej na wyjeździe ze Szkolnej w Krakowską

 W Gowarczowie na ok 90 metrowym odcinku ul. Szkolnej przy zjeździe na ul. Krakowską (trasa 728) położono nową nawierzchnię. Odcinek drogi został uprzednio sfrezowany.

Inwestycja poprawi bezpieczeństwo w tym newralgicznym punkcie oraz usprawni dojazd do jednego ze sklepów.

Konserwacja rowów na terenie gminy

Aktualnie trwają prace polegające na pogłębianiu przydrożnych rowów. W miejscowości Giełzów zadanie objęło ok 700-metrowy odcinek wraz ze ścinką poboczy, w Bernowie pogłębiany jest ok 500 metrowy odcinek wraz z remontem 3 zjazdów gospodarczych, zaś w miejscowości Rogówek jest to odcinek ok 500 metrów oraz remont 9 zjazdów gospodarczych.