Przebudowa boiska w Gowarczowie

Prace przy przebudowie boiska sportowego przy ul. Stanisława Żuka 3 są już na końcowym etapie. Aktualnie ogrodzono już teren, zamontowano trybuny, wyrównywany jest teren pod murawę.

Boisko powstało w latach 90-tych i od tamtej pory poza drobnymi remontami praktycznie nie doczekało się przebudowy. Już niedługo zarówno sportowcy z Klubu Sportowego Tęcza jak i uczniowie będą mogli korzystać ze zmodernizowanego, wygodniejszego obiektu.

Międzypokoleniowa wycieczka

Dzięki wsparciu Wójta wielopokoleniowa grupa z terenu gminy 16 lipca zwiedziła ciekawe miejsca ziemi sandomierskiej. Wyjazd spotkał się z aprobatą zarówno starszego jak i młodszego pokolenia. Swoją wędrówkę po Opatowie zwiedzający rozpoczęli przy kapliczce św. Jana Nepomucena wsłuchując się w słowa przewodnika PTTK-u ciekawie przybliżającego historię regionu i zwiedzanych obiektów. Następnym punktem był klasztor oo. Benedyktynów, gdzie znajduje się kościół parafialny Wniebowzięcia NMP w stylu barokowym z bardzo bogato zdobionym sklepieniem prezentującym sceny z życia Maryi (polichromie Maryjne). Kolejnym na trasie zwiedzania była Brama Warszawska, jedyna z czterech, która zachowała się jako pozostałość po murach obronnych. Tuż przy bramie znajduje się romańska Kolegiata św. Marcina z nietypowymi malowidłami w prezbiterium przedstawiającymi historyczne sceny bitewne.

Czytaj więcej „Międzypokoleniowa wycieczka”

Ogłoszenie – szacowanie szkód w rolnictwie

Gowarczów, 25.07.2019r.

OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję rolników posiadających gospodarstwa rolne na terenie Gminy Gowarczów, iż zgodnie z zarządzeniem Nr 72/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.06.2019r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne Wójt Gminy Gowarczów zarządzeniem Nr 0050.96.2019 z dnia 22 lipca 2019 r. powołał Gminną Komisję do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

 W terminie do dnia 12 sierpnia 2019 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą na obowiązującym urzędowym formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy w Gowarczowie (sekretariat i pokój 306).

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do wniosku należy dołączyć kopię ostatecznego wniosku o płatności bezpośrednie oraz kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt jeżeli dotyczy (z Biura Powiatowego ARiMR).

Informuję, że szacowaniu podlegają plony które nie zostały zebrane z pól (zboże jare, zboże ozime, rośliny strączkowe, kukurydza i pastwiska – w przypadku posiadania zwierząt).

Wójt Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha

Witacze przy wjeździe na teren gminy

Od tego tygodnia podróżnych wjeżdżających na teren gminy Gowarczów witają nowoczesne tablice informacyjne tzw. witacze. Tablice usytuowane są przy drodze wojewódzkiej nr 728 i tuż przy wjeździe oraz wyjeździe z terenu naszej gminy witają oraz żegnają zmotoryzowanych na trasie Końskie – Warszawa.

Droga w Kupimierzu w przebudowie

Zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kupimierz wraz z przebudową zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 728 w miejscowości Korytków. Ułożona została pierwsza warstwa asfaltu a w kolejnym etapie ułożona zostanie druga warstwa, wykonane obustornne pobocza oraz  cieki służące odwodnieniu drogi. Inwestycja obejmuje przebudowę drogi na odcinku 917 mb.

Przebudowa części SP w Gowarczowie

Trwają prace przebudowy części budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Żuka, która od nowego roku szkolnego służyć będzie grupom przedszkolnym, które dotychczas stacjonowały na parterze budynku CKiAL i Gminnej Biblioteki. Na parterze budynku szkoły funkcjonować będą 2 sale zerówki oraz 2 sale przedszkola przystosowane dla około setki dzieci oraz pomieszczenia do pracy, nauki i innych celów. Przebudowa obejmuje m.in. roboty budowlane w zakresie budynków, roboty instalacyjne elektryczne i roboty sanitarne.