Ogłoszenie – syreny alarmowe

Zgodnie z §10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich występowaniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013r. poz. 96)

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu

1 sierpnia 2018 r. o godzinie 17:00

nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena)

 

Wójt Gminy Gowarczów /-/

Stanisław Pacocha

Więcej o: Środki z Urzędu Marszałkowskiego dla projektów złożonych przez Gminę Gowarczów

Środki z Urzędu Marszałkowskiego dla projektów złożonych przez Gminę Gowarczów

W środę 25 lipca Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha oraz Pani skarbnik Justyna Płuciennik podpisali umowy w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na rok 2018” oraz na przebudowę drogi dojazdowej o gruntów rolnych. Działania finansowane będą ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz z wkładem własnym Gminy Gowarczów.

Umowy w imieniu Marszałka podpisywała Pani Agata Binkowska, członkini Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Dotacje przyznane naszej gminie to kwota 5.800,00 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej w Bębnowie w sprzęt pełniący funkcje społeczno – kulturalne oraz kwota 10.100,00 zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skrzyszów.

Więcej o: Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Giełzowie

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Giełzowie

W niedzielę 22 lipca 2018 r. na placu przy remizie OSP w Giełzowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. W zawodach uczestniczyły 4 drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gowarczów tj: jako gospodarz zawodów – OSP Giełzów, OSP Bębnów, OSP Korytków, i OSP Skrzyszów.

Na strażaków ochotników czekały dwie konkurencje sztafeta pożarnicza  7 x 50m z przeszkodami, oraz ćwiczenie bojowe.  Wykonanie zadań oceniała komisja sędziowska złożona z przedstawicieli  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich, Komendanta Miejsko Gminnego  w Końskich, oraz Prezesa zaprzyjaźnionej jednostki OSP pod przewodnictwem kapitana Roberta Pałosza. Czytaj więcej „Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Giełzowie”

INFORMACJA O PROJEKCIE

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

 Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona „e-Pracownie WŚ”).

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej w 79 pracowniach komputerowych w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie, znajdujących się na obszarach wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych. Realizacja celu nastąpi poprzez wyposażenie lub doposażenie pracowni komputerowych w szkołach, w nowoczesny sprzęt informatyczny i oprogramowanie systemowe (system operacyjny z oprogramowaniem antywirusowym) oraz pakietami biurowymi.

Realizacja projektu w partnerstwie jest uzasadniona pod względem organizacyjnym i finansowym. Zapewnia jednolitość i kompleksowość przyjętego i rozwiązania, a także efekt skali i synergii. Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu partnerskiego są niższe w porównaniu do kosztów przygotowywania indywidualnie przez każdego z Partnerów.

Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, jest Województwo Świętokrzyskie.

Więcej o: Kolejna inwestycja drogowa zrealizowana

Kolejna inwestycja drogowa zrealizowana

Na terenie Gminy Gowarczów sukcesywnie trwają prace inwestycyjne skierowane na infrastrukturę transportową. Aktualnie zakończone zostały wyczekiwane przebudowy dwóch dróg gminnych w miejscowości Ruda Białaczowska. Drogi łączą się z drogą powiatową przebiegająca przez naszą gminę więc przebudowa nie tylko znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego ale również usprawni komunikację w tej części gminy.

Koszt inwestycji wraz z pozwoleniem na budowę oraz przepustem to łącznie ok 137 tys. zł.

Więcej o: W Gowarczowie wyposażona zostanie pracownia komputerowa

W Gowarczowie wyposażona zostanie pracownia komputerowa

Niemal 100 tysięcy złotych przeznaczonych zostanie na wyposażenie pracowni komputerowej w Gowarczowie. Wójt Gminy Stanisław Pacocha podpisał realizację inwestycji pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Świętokrzyskiego. Pracownia Szkoły Podstawowej wyposażona zostanie o  24 stanowiska komputerowe dla uczniów, stanowisko komputerowe dla nauczyciela oraz router. Dofinansowanie unijne wynosi blisko 75 tys. złotych, wkład własny Gminy to niespełna 25 tys. złotych.

Remont chodnika na Wojska Polskiego

Zakończył się I etap prac remontowych drogi gminnej – ul. Wojska Polskiego w Gowarczowie polegający na remoncie chodnika. Rozebrano istniejący chodnik po lewej stronie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Armii Ludowej). Na tym odcinku położono nowy krawężnik oraz chodnik z kostki brukowej. Koszt inwestycji to 39.996,51 zł.

Więcej o: Dojazd do szkoły wyremontowany

Dojazd do szkoły wyremontowany

Zgodnie z zapowiedziami wraz z otwarciem nowego ośrodka zdrowia w Gowarczowie wyremontowany został odcinek ul. Stanisława Żuka prowadzący do Szkoły Podstawowej wraz z zatoczką autobusową. Zakres prac obejmował  remont poprzez utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr ewidencyjny 1162/5 a dokładnie rozebranie nawierzchni z płyt drogowych, profilowanie wraz z wykonaniem koryta na całej szerokości jezdni miejsca postojowego  dla autobusu szkolnego i poboczy, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej oraz wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.. Koszt inwestycji to 85.257,92 zł.