Nordic Walking Park Gmina Gowarczów

Wójt Gminy Gowarczów Stanisława Pacocha w ostatnich dniach odebrał Certyfikat Tras Nordic Walking Park Gmina Gowarczów. Park do Nordic Walking wspólnie przygotowali Gmina Gowarczów oraz Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”. Na terenie naszej gminy zostały wyznaczone trasy do Nordic Walking o różnym poziomie trudności i długości szlaku:

  • trasa nr 1 Gowarczów (zielona) – 7,7 km,
  • trasa nr 2 Gowarczów (czerwona) – 10,3 km,
  • trasa nr 3 Gowarczów (czarna) – 12,6 km.

O trasach informują tablice umieszczone przed budynkiem Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie oraz przy trasach Nordic Walking. Nordic Walking jest mało inwazyjną formą ruchu dla wszystkich. Maszerując z kijkami uaktywniamy większość mięśni, usprawniamy układ krążenia i układ oddechowy. Zapraszamy do korzystania z wyznaczonych tras do Nordic Walking.

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Gowarczowie informuje, że w związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii rejestracja pacjentów odbywa się tylko telefonicznie.

W uzasadnionych przypadkach porady lekarskie również udzielane są telefonicznie.

Telefon kontaktowy: 48-6724121

Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie

Jan Marcin Prasał

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR

Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie. Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR .

Szczegółowe informacje:

REKRUTACJA – 2020/2021

Drodzy rodzice

Przypominamy, że do 31 marca trwa rektutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych. W związku z występującymi ograniczeniami wypełnione wnioski i deklaracje można przysłać na adres szkoły sp.gowarczow@gmail.com Wnioski można pobrać ze strony internetowej (zakładka Dokumenty szkoły – Rekrutacja uczniów), wydrukować, wypełnić, zeskanować i przysłać, bądź pobrać, wypełnić na komputerze i odesłać na podany adres bez podpisu. Podpisy złożycie państwo w późniejszym czasie. W sprawach wątpliwych można dzwonić pod numer 48 6724197 (codziennie w godzinach 9:00 – 13:00) lub kontaktować się za pomocą podanego adresu email.

Prosimy o dotrzymanie terminu – 31 marca 2020. 

Okażmy wspólne zrozumienie.

Adres WWW szkoły: https://spgowarczow.edupage.org

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich

W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ ZWIĄZANĄ Z WIRUSEM SARS-CO V-2, WYWOŁUJĄCĄ CHOROBĘ O NAZWIE COVID-19 ZWANĄ KORONAWIRUSEM OD DNIA 16.03.2020 R. DO ODWOŁANIA POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŃSKICH JEST NIEDOSTĘPNY DLA INTERESANTÓW.USŁUGI REALIZOWANE PRZEZ PUP KOŃSKIE MOŻNA ZAŁATWIĆ PRZEZ INTERNET POPRZEZ PLATFORMĘ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny


WSZELKIE INNE SPRAWY PROSIMY ZAŁATWIAĆ TELEFONICZNIE
POD NUMERAMI TELEFONU:
413726363, 412604362,413722314, 413722247.LUB ZA POMOCĄ poczty elektronicznej e-mail: kiko@praca.gov.pl LUB ZA POMOCĄ PLATFORMY E-PUAP: /pup_konskie/SkrytkaESP

Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

„W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce Ministerstwo Klimatu informuje, że od 14 marca 2020 r. uruchamia infolinię na wypadek wystąpienia trudności w dostępie do usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych. Odpowiednie informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 36 92 817, (022) 797 876 619.”

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo!

W związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z koronawirusem,
w trosce o życie i zdrowie mieszkańców, przekazujemy informacje na temat funkcjonowania Urzędu Gminy w Gowarczowie.

Urząd Gminy w Gowarczowie pracuje od poniedziałku do piątku od godz. 730 do godz. 1530.

Sprawy w Urzędzie Gminy w Gowarczowie należy załatwiać telefonicznie, drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez stronę obywatel.gov.pl i ePUAP. Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać także drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@gowarczow.pl.

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy w Gowarczowie
Plac XX-lecia 1
26-225 Gowarczów
tel. 48/6724037 fax. 48/6724744
email: sekretariat@gowarczow.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie:
Plac XX-lecia 1
26-225 Gowarczów
tel. 48/6724037 fax. 48/6724744
email: sekretariat@gowarczow.pl

Od dnia dzisiejszego (16.03.2020 r.) do odwołania do Urzędu Gminy w Gowarczowie można wejść jedynie w sprawach, których nie można załatwić za pomocą innych środków komunikacyjnych tj. akty zgonu.

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Pacocha