Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk szukamy odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc o podzielenie się z nami informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie.
To już IV etap badań – poprzednie były prowadzone w kwietniu, czerwcui wrześniu 2020 roku, a ich efektem była publikacja – link [1].

Jeśli zechcielibyście Państwo odpowiedzieć na kilka pytań, będziemy niezwykle zobowiązani. Całość badań nie przekracza 4-6 minut.
Badania będą prowadzone w okresie od 26 marca do 9 kwietnia 2021 roku.


link do ankiety
[2] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf38Zf52Kb2zx42dKbWIHjuD_JOKalGDaI0B7LDfmi0s2pHfg/viewform

Z wyrazami szacunku,
prof. IRWiR PAN dr hab. Sławomir Kalinowski
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich RURall

prof. UPP dr hab. Aleksandra Łuczak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

linki:
Raport z trzech pierwszych etapów badań:
[1] http://www.skalin.pl/wp-content/uploads/2020/11/Raport_Ko%C5%84cowy_IRWiR.pdf
link do ankiety
[2] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf38Zf52Kb2zx42dKbWIHjuD_JOKalGDaI0B7LDfmi0s2pHfg/viewform

Pomoc finansowa w zakresie ochrony gospodarstwa przed ASF

Warszawa, dnia 22 marca 2021

Wojewódzcy Lekarze Weterynarii
– wszyscy

Główny Lekarz Weterynarii przekazuje informacje otrzymane od ARiMR na temat tzw. Poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

W terminie do 29 marca 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF).

Pomoc jest finansowana z budżetu PROW na lata 2014-2020.

W ramach „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą świń w liczbie nie mniejszej niż 50 sztuk lub zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń” i chcą wykonać inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.

Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, a wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację takiej inwestycji. Pomoc można otrzymać na:

  • utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej,
  • wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji,
  • wykonanie inwestycji dzięki której trzoda chlewna będzie utrzymywana w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach z osobnym wejściem, nie łączących się z pomieszczeniami w których znajdują się inne zwierzęta.

Wsparcie może być również przyznane na wykonanie ogrodzenia chlewni. Wówczas pomoc przyznaje się w formie standardowych stawek jednostkowych w wysokości 80 proc. kwoty stanowiącej sumę:

  1. iloczynów standardowych stawek jednostkowych i, odpowiednio, długości planowanego ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek oraz
  2. kosztów ogólnych, nieprzekraczających 10 proc. kosztów poniesionych na realizację tej operacji.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać poprzez platformę ePUAP lub przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-51-wsparcie-inwestycji-w-srodki-zapobiegawcze-ktorych-celem-jest-ograniczenieskutkow-
prawdopodobnych-klesk-zywiolowych-niekorzystnych-zjawisk-klimatycznych-i-katastrof.html

oraz uzyskać pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84.

Proszę o przekazanie powyższego ogłoszenia do powiatowych lekarzy weterynarii w celu rozpowszechnienia informacji pośród producentów świń.

Oryginalna forma otrzymanego pisma jest dostępna pod linkiem: https://gowarczow.pl/wp-content/uploads/2021/03/WOZH.430.1.2021%281%29.pdf

Bogdan Konopka

Więcej o: Wiosenna sesja Rady Gminy

Wiosenna sesja Rady Gminy

16 marca 2021 roku  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Gowarczowie, odbyła się XXVI nadzwyczajna sesja w której  udział wzięło 13 Radnych Gminy Gowarczów. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk. Podczas sesji podjęto szereg uchwał. Jedną z najważniejszych uchwał, była zmiana w budżecie Gminy dot. zabezpieczenia środków na remont dróg w miejscowości Gowarczów tj. ul. Mickiewicza, ul. Kościelna oraz wykonanie drogi dojazdowej na działkach nr 1159/2 i 1162/5 tj. przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Gowarczowie, ul. Stanisława Żuka . Łączna kwota zabezpieczona to ponad 160 000,00 zł.

W sprawach różnych Dyrektor  Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie  ogłosiła rozpoczęcie realizacji programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 pod nazwą „zaPLANujMY”. Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy potrzeb kulturalnych społeczności gminnej oraz konkurs na kulturalne inicjatywy mieszkańców  – na kreatywne działania przeprowadzenie latem tego roku przewidziana jest pula ponad 20 tysięcy złotych.

Na koniec wszystkim zebranym oraz mieszkańcom Wójt Gminy Stanisław Pacocha złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych.

Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” działające na obszarze gmin: Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn
Ogłasza nabór wniosków nr 3/2021/G
o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:

1.1.7. Wydarzenia na „Piekielnym Szlaku” i w Parkach Nordic Walking

Więcej informacji pod linkiem: http://www.uzrodel.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborach/trwajace/727-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-3-2021-g


Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” działające na obszarze gmin: Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn
Ogłasza nabór wniosków nr 2/2021/G
o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:

1.2.8 Promocja dialogu międzypokoleniowego

Więcej informacji pod linkiem: http://www.uzrodel.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborach/trwajace/726-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2-2021-g


Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” działające na obszarze gmin: Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn
Ogłasza nabór wniosków nr 1/2021/RD
o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:

1.2.10 Rozwój działalności gospodarczej

Więcej informacji pod linkiem: http://www.uzrodel.pl/nabory-wnioskow/ogloszenia-o-naborach/trwajace

Dzień Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa pragniemy wszystkim pełniącym tę zaszczytną funkcję złożyć najserdeczniejsze podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności. Życzymy Państwu wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanych obowiązków.  

Przewodniczący Rady Gminy           Wójt Gminy Gowarczów
Sławomir Stańczyk                            Stanisław Pacocha

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Wszystkim Mieszkankom Gminy Gowarczów najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet składają Wójt Stanisław Pacocha, Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk oraz Wicewójt Jan Wieruszewski