OGŁOSZENIA

Angielski Mistrz Wypracowań!

Serwis Dyktanda.pl zaprasza do udziału w konkursie Angielski Mistrz Wypracowań!

W tym przypadku zmagania uczestników będą polegały na objaśnianiu zagadnień z tego popularnego języka obcego. Ale uwaga! Serwis Dyktanda.pl oczekuje, że prace konkursowe przygotowywane będą po polsku, tak aby mogły pełnić funkcję wsparcia dla osób uczących się języka angielskiego. Jedynie przykłady i nazwy np. czasów trzeba pisać poprawną angielszczyzną. Jakie są przewidziane tematy wypracowań? To np. łatwe i trudne słowa, popularne zwroty oraz czasy i inne elementy gramatyki.

Co warte podkreślenia, uczestnicy konkursu sami wybierają nie tylko tematy, jakie chcą opracować (z przygotowanej, obszernej listy), ale również nagrody, które zdobędą w zamian za wysoką pozycję w rankingu (do określonego pułapu kwotowego). Organizator nagrodzi aż 50 najlepszych uczestników! Ponadto przewidziane zostały nagrody gwarantowane za zebranie danej liczby punktów.

Konkurs właśnie wystartował i potrwa do 5.12.2021 r.

Udział może wziąć udział każdy, bez względu na wiek, a przygotowane tematy pozwalają na udział osobom o różnym poziomie znajomości angielskiego. Początkujący mogą np. pisać o kolorach, a zaawansowani omawiać czasy złożone. Organizatorzy zapraszają do udziału zarówno uczniów, jak i dorosłych.

Zapisy do konkursu, lista tematów oraz lista nagród dostępne są na stronie: https://dyktanda.pl/konkursy-wypracowan/angielski-mistrz-wypracowan
Udział w konkursie jest bezpłatny! Serdecznie zapraszamy!

Serdecznie pozdrawiamy,
Zespół Dyktanda.pl

Herosi Biznesu

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o. rozpoczyna realizację II edycji projektu „HerOSI Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne: http://ap.org.pl/projekty/herosi-biznesu/dokumenty-rekrutacyjne

Wydawnictwo Wilga organizuje konkurs świąteczny.

Szczegóły na stronie : https://czasdzieci.pl/konkursy/kon_id,1678,co,opis.html

Nagrody „Semper Fidelis”


Zapraszamy do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności.


INFORMACJE DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCE SUSZY

 

 


Plakat reklamowy WKU

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich
26-200 Końskie ul. Sportowa 7
tel. faks – 41 372-33-62 , tel. 41 372-30-22, 41 372-30-23
email: psse.konskie@pis.gov.pl NIP 658-12-20-946

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich informuje, że w dniu 20 marca 2018 r. rozpoczyna się akcja dobrowolnych i bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom „Wiosna bez pneumokoków”. Akcja umożliwia zaszczepienie dzieci do 5 r. ż.:

    • z roczników 2013-2016, które nie podlegają obowiązkowi szczepień i nie były zaszczepione oraz

 

  • w ramach kontynuacji szczepień kalendarzowych przeciw pneumokokom w populacji ogólnej realizowanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych na rok 2018. Warunek – dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.

Szczepienia będą wykonywane przy użyciu 10-walentnej szczepionki Synflorix z datą ważności do 30.06.2018 r. (seria ASPNA852AA), zwolnionej z rezerwy krajowej. Skorzystanie z bezpłatnych szczepień będzie możliwe od 20 marca do 29 czerwca 2018 r.

 

 


Zarządzenie Nr 0050.18.2018

Zarządzenie Nr 0050.18.2018 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2018 rok.


Ogłoszenie o zamówieniu

„Przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Gowarczowie”

Zamawiający:
Szkoła Podstawowa w Gowarczowie
ul. Stanisława Żuka 3
26-225 Gowarczów

Dokumentacja dostępna jest na stronie BIP Gminy Gowarczów: https://gowarczow.bip.gov.pl

Plik w formacie *.zip należy pobrać na dysk i rozpakować lub otworzyć bezpośrednio z lokalizacji.


KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY

Zarządzenie Nr 0050.59.2017 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 10 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok”.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w Gowarczowie dotyczącej „ Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok”

Projekt uchwały Rady Gminy w Gowarczowie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018 rok.


Powiatowy Urząd Pracy w Końskich

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich o aktualnych ofertach pracy oraz ofertach stażu.
Aktualne oferty pracy.
Aktualne oferty stażu.


OGŁOSZENIE – zwrot kosztów przyłącza kanalizacyjnego.

Wójt Gminy Gowarczów informuje, iż mieszkańcy gminy Gowarczów, którzy uiścili koszty związane z budową przyłącza kanalizacyjnego mogą ubiegać się o zwrot poniesionych w/w kosztów.
W związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Końskich Sygn. akt: I C 330/15 z dn. 11 lutego 2016 r., opłata pobrana od mieszkańca za przyłącze kanalizacyjne była bezprawnie pobierana przez Gminę Gowarczów.
Nadmieniam jednocześnie, iż Gmina nie wydała żadnego aktu prawa miejscowego (tudzież stosownego Zarządzenia) nakładającego na mieszkańców obowiązku zapłaty kwoty 1.000,00 złotych za budowę przyłącza kanalizacyjnego.
Zwrotu nienależytego świadczenia może żądać każdy mieszkaniec, który uiścił opłatę nie wiedząc, że opłata nie jest obowiązkowa.
Mając na względzie powyższe Wójt Gminy Gowarczów prosi o zgłaszanie się osób do Urzędu Gminy w Gowarczowie; sekretariat II p. w celu wypełnienia formularza dotyczącego zwrotu wpłaconej kwoty.

Zobacz ogłoszenie

Wójt Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha


Kurs na przewodnika świętokrzyskiego.

Oddział Świetokrzyski PTTK w Kielcach rusza z kolejną edycją kursu na przewodnika świętokrzyskiego.

Wiele osób zna region świętokrzyski i bardzo chętnie zechce usystematyzować swoją wiedzę poprzez udział w zajęciach. Jest to również niesamowita przygoda dla osób, które dopiero chcą poznać walory ziemi świętokrzyskiej. Stąd kurs przewodnika świętokrzyskiego jest idealnym rozwiązaniem.

Zachęcamy każdego, kto choć trochę chce poznać uroki świętokrzyskiego.
Zobacz plakat reklamowy.

Biuro Oddziału:
ul. H. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce
tel. 41 344-77-43, tel. 530 650 079
http://pttkkielce.pl email: biuro@pttkkielce.pl


17 edycja turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku

Plakat reklamowy Z podwórka na stadion - TymbarkRuszają zapisy do nowej XVII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Jest to ogólnopolski i największy w Europie Turniej piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców do lat 8, 10 oraz 12. Nagrodą główną jest wyjazd na wyjątkowy mecz piłkarski. Mecze finałowe XVII edycji zostaną rozegrane na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Między innymi dzięki dużemu wsparciu Samorządów, w poprzedniej XVI edycji rozgrywek wzięło udział ponad 320 000 dzieci z całej Polski. Niemal w każdej gminie organizowane były mecze eliminacyjne.

Organizatorem i pomysłodawcą Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem głównym, od 10 lat, firma Tymbark. Ambasadorem Turnieju jest reprezentant Polski – Arkadiusz Milik, który grał w nim jak dziecko.

 Zapisy do Turnieju potrwają do 30 września 2016 roku, dlatego gorąco zachęcamy szkoły podstawowe z Państwa regionu, do zgłaszania już teraz swoich drużyn na stronie www.zpodworkanastadion.pl


FLUMANIA

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy dbając o rozpowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki grypy, przygotował małe wyzwanie logiczno-intelektualne aplikację mobilną – grę o nazwie FluMania.
W ramach kampani organizowany jest również konkurs Flumaniak 2016 skierowany do szkół podstawowowych i placówek medycznych.
Aplikacja FluMania powstała w ramach szeroko zakrojonych działań na rzecz promocji profilaktyki
grypy. Zadaniem graczy jest opanowanie epidemii grypy rozprzestrzeniającej się w mieście poprzez
szczepienia. Stoi przed nimi szereg zadań logicznych oraz pytań merytorycznych, dzięki którym można zyskiwać bonusy. Na każde pytanie użytkownik znajdzie poprawną odpowiedź, w trakcie gry, dzięki czemu pacjenci mogą uczyć się poprzez zabawę. Aplikację można bezpłatnie pobrać z Google Play oraz AppStore.
Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest społeczną inicjatywą niezależnych ekspertów
medycznych. Przesłanką do stworzenia i wdrożenia programu był dostrzegany w Polsce i na świecie
problem związany z zachorowaniami na grypę. W działania Ogólnopolskiego Programu Zwalczania
Grypy zaangażowali się eksperci medyczni, liderzy opinii, ludzie nauki, kultury oraz biznesu.
Przedsięwzięcie spotkało się z aprobatą najważniejszych instytucji działających na rzecz poprawy
zdrowia publicznego, wielu organizacji zrzeszających lekarzy, pracodawców, związki samorządów
i towarzystwa medyczne.
W dobie rozwijających się technologii metoda edukacji przez grę mobilną jest dostosowana do
potrzeb społeczeństwa, a przez to jest bardziej efektywna. Podczas tej wirtualnej zabawy
społeczeństwo zdobywa świadomość, że dzięki szczepieniom wygra z realnym wirusem unikając przy
tym przykrych objawów grypy, hospitalizacji oraz kosztów związanych z leczeniem.
Szczegółowe informacje o konkursie i regulamin są dostępne na stronie: www.opzg.pl

FluMania – plakat reklamowy

FluMania – ulotka

Z poważeniem
prof. hab. med. Adam Antczak
Przewodniczacy Rady Naukowej
Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy


Powiatowy Urząd Pracy w Końskich

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich o aktualnych ofertach pracy oraz ofertach stażu.
Aktualne oferty pracy.
Aktualne oferty stażu.


List do Rolników

     Pan Jacek Dubiński Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystosował list do rolników w celu przypomnienia podstawowych zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, o których nie wolno zapominać podczas intensywnych prac w okresie letnim. Pobierz list.


Ogłoszenie-konkurs na stanowisko dyrektora

2016.06.08. Wójt Gminy Gowarczów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gowarczowie Gowarczów ul. Stanisława Żuka nr 3. Szczegóły w ogłoszeniu. Ogloszenie_konkurs_dyrektor

Ogłoszenie – wynik konkursu.

2016.06.07.  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 07 czerwca 2016 roku. 20160607_01_wynik_konkursu