Więcej o: Msza Święta w Ludwinowie

Msza Święta w Ludwinowie

Ostatnia niedziela sierpnia to czas kiedy uczestniczymy na Mszy Świętej w miejscowości Ludwinów. Jak co roku licznie spotykamy się w tym szczególnym dniu, żeby przywołać pamięć brutalnych wydarzeń z lat 50-tych. W swoim przemówieniu Pan Wójt Stanisław Pacocha podkreślił jak ważne jest podtrzymywanie pamięci tego miejsca z tą trudną historią. Podziękował za słowo Boże księdzu proboszczowi naszej parafii, wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowania sołectwu Brzeźnica, Miłaków i Rogówek. Przemawiał także Henryk Pargiełła który zwrócił uwagę na wizerunek Jezusa Chrystusa – on ma już 100 lat i został przeniesiony z krzyża z Woli Nosowej i pamięta okres przedwojenny i dwie wojny światowe, a jest symbolem, że pamięć o tych miejscach powinna być pielęgnowana.

Po Mszy Świętej był czas na refleksję, rozmowę, a także na poczęstunek który za sprawą Pań Sołtys sprawnie i smacznie nasycił gości i okolicznych mieszkańców.

Więcej o: 50  lecie OSP w Bębnowie

50 lecie OSP w Bębnowie

W sobotę 24 sierpnia Ochotnicza Straż Pożarna w Bębnowie obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia. Uroczystość rozpoczęła sie od mszy świętej odprawionej w kaplicy w Bębnowie przez Kapelana Powiatowego Strażaków ks. Marka Maciążka. Po mszy świętej wszyscy udali się na plac przed strażnicę w Bębnowie, gdzie Prezes OSP Bębnów przywitał zebranych gości, a druh Leszek Matynia przybliżył wszystkim historie jednostki. Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha, skarbnik Gminy Gowarczów Justyna Płuciennik, starosta konecki Grzegorz Piec, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Pacocha, Członek Zarządu Powiatu Jarosłąw Staciwa, Zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej kapitan Ryszard Stańczak, Komendant Gminny Kazimierz Kosierkiewicz, Sekretarz Zarządu Gminnego Katrzyna Arcab oraz poczty sztandarowe z jednostek z terenu gminy Gowarczów. Gościem specjalnym był prezes wojewódzki OSP Mirosław Pawlak. Uroczystość została poprowadzona przez Sekretarza Zarządu Wojewódzkiego Tadeusza Nowakowskiego.

Czytaj więcej „50 lecie OSP w Bębnowie”

OGŁOSZENIE

Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które przewidują dalszy wzrost temperatury powietrza, zarządzam skrócony czas pracy pracowników Urzędu Gminy w Gowarczowie, bez obowiązku odpracowania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Od dnia 29 czerwca 2019 roku do odwołania ustalam czas pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Gowarczowie w godzinach od 730 do godz. 1400.

Wójt Gminy
Stanisław Pacocha

XI sesja Rady Gminy Gowarczów

Niewątpliwie najważniejszymi punktami tej sesji było podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Skrzyszów. Celem sporządzenia miejscowego planu jest określenie zasad zagospodarowania uwzględniając ochronę rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, w odniesieniu do struktury funkcjonalno- przestrzennej gminy.

Kolejnym ważnym tematem było wyrażenie zgody na sfinansowanie transportu dla dzieci i uczniów wobec, których Gmina Gowarczów nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu do oddziałów przedszkolnych i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gowarczów w roku szkolnym 2019/2020. Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na zorganizowanie dowozu sfinansowanie transportu środkami komunikacji publicznej dla dzieci i uczniów z miejscowości położonych w odległości nie większej niż 3 lub 4 km. W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.

Długi sierpniowy weekend upłynął nam pod znakiem wielu inicjatyw integracyjnych.

Tak też było na terenie naszej gminy. Piknik Rodzinny w Korytkowie za sprawą prężnie działającej Pani Sołtys spodobał się mieszkańcom, którzy chętnie wzięli w nim udział. Na najmłodszych czekały darmowe atrakcje i zabawy. Dorośli w blasku gwiazd mogli sobie przypomnieć młodzieńcze lata. Biorąc udział w dyskotece, która rozbrzmiewał dzięki zespołowi „Odjazd”. Swoimi zapachami kusiła kuchnia polowa z przysmakami. Na placu w Korytkowie nie zabrakło włodarza gminy Wójta Stanisława Pacochę wraz z małżonkom Jolantą Pacochą która pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu w Końskich. A także sołtysów którzy wspierają swoją osobą takie lokalne inicjatywy. Wśród nich byli Krzysztof Szlęzak sołtys Kamiennej Woli i sołtys Bębnowa Katarzyna Sobczyńska, oraz radni Tomasz Młynarczyk, Krzysztof Chmielewski i Paweł Stańczyk.

Więcej o: Festyn rodzinny nawiązujący do uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha „Jesteśmy razem”

Festyn rodzinny nawiązujący do uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha „Jesteśmy razem”

Czwartkowe popołudnie na placu Szkoły Podstawowej w Gowarczowie wypełniło się tłumem mieszkańców oraz licznych gości. Festyn rozpoczęły występy uczestników akcji wakacyjnej „Lato pełne przygód” dzięki którym mogliśmy podziwiać modne w tym sezonie torby boho, ich występ wprowadził nas w melodyjny i taneczny klimat. Następnie na scenie mogliśmy posłuchać znakomitego w brzmieniu zespołu „Efekt”. Po artystycznych  występach na scenie rozpoczęła się oficjalna część programu.

Gospodarz festynu Pan Wójt Stanisław Pacocha przywitał mieszkańców oraz licznie zaproszonych gości. W swoim przemówieniu wspomniał jak ważne jest to wydarzenie dla lokalnej społeczności. Festyn rodzinny pięknie wpisał się w tradycję mieszkańców Gowarczowa. Następnie na scenę zapraszał gości, wśród nich znaleźli się lokalni włodarze; starosta konecki Grzegorz Piec, wicestarosta Wiesław Skowron, członek Zarządu Powiatu Koneckiego Jarosław Staciwa, wójt Rudy Malenieckiej Leszek Kuca, wójt Słupi Koneckiej Robert Wielgopolan, przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Kowalczyk, Radni Powiatowi Robert Plech , Wojciech Owczarek, Jolanta Pacocha, były europoseł Andrzej Szejna  oraz członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Gosek.

Czytaj więcej „Festyn rodzinny nawiązujący do uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha „Jesteśmy razem””

Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

Dnia 08.08.2019 w Urzędzie Gminy Gowarczów miało miejsce bardzo ważne spotkanie dla naszej miejscowości z ważnymi przedstawicielami regionu, a mianowicie Członkiem Zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Mariuszem Goskiem oraz Dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Damianem Urbanowskim. Tematem rozmów była planowana przebudowa dróg na odcinku ul. Warszawskiej, ul. Plac XX-lecia oraz ul. Krakowskiej. Na tym etapie ważną rolę odgrywa uszczegółowienie planowanej inwestycji tak, aby zaspokoić również oczekiwania mieszkańców oraz innych uczestników dróg ponieważ najważniejsze jest bezpieczeństwo.

Nowa pracownia komputerowa w gowarczowskiej szkole

W jednej z sal SP przy ul. Szkolnej powstała właśnie nowoczesna pracownia komputerowa – jedna z 49 z terenu województwa świętokrzyskiego udostępnianych bądź doposażanych w ramach projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”. W ramach
projektu realizowanego na podstawie umowy o partnerstwie pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Gowarczów doposażono pracownię w 24 stanowiska zestawów komputerowych w obudowie zintegrowanej z monitorem, z najnowszym systemem operacyjnym i oprogramowaniem dla uczniów, 1 stanowisko dla nauczyciela oraz router. Dzięki tej inwestycji pracownia jest dostosowana do aktualnych standardów i poprawi strukturę informatyczną w szkole.
Wartość projektu to 81000,00 zł netto w tym: 60 750,00 zł to dofinansowanie unijne a 20 250,00 to wkład własny Gminy Gowarczów.
Projekt „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ) RPO WŚ 2014-2020 Priorytetowa 7-Sprawne Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 i jest realizowany na obszarach obszarach wiejskich, o najtrudniejszym dostępie do usług publicznych.