Więcej o: Powiatowe ćwiczenia ratownicze POLIGON 2017

Powiatowe ćwiczenia ratownicze POLIGON 2017

    24 maja 2017 r na terenie gminy Gowarczów odbyły się powiatowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem Poligon 2017. W leśnictwie Korytków (Nadleśnictwo Barycz) w ćwiczeniach wzięły udział jednostki  krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego z terenu powiatu koneckiego a także innych powiatów województwa świętokrzyskiego. Z naszej gminy  w ćwiczeniu wzięły udział wszystkie jednostki OSP typu „s” czyli: OSP Gowarczów, OSP Korytków, OSP Bębnów, OSP Giełzów oraz OSP Skrzyszów, a także Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Przećwiczone zostały dwa epizody – pierwszy to pożar lasu w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, który na skutek suszy i podmuchów wiatru szybko rozprzestrzeniał się między dwoma oddziałami leśnymi. Drugi epizod zakładał zasłabnięcie na skutek upału, osoby pracującej na dostrzegalni pożarowej. Obrażenia wynikające z upadku wymagały interwencji Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego z Kielc.

W ćwiczeniu wzięli także udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Końskich, przedstawiciele Służb Medycznych, Nadleśnictwa, a także Przedstawiciele Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Końskich.

Scenariusz ćwiczeń dopasowany był do zdarzeń, których prawdopodobieństwo wystąpienia na naszym terenie jest największe. Głównym celem tych manewrów było sprawdzenie gotowości operacyjnej i poziomu wyszkolenia strażaków PSP oraz OSP, a także skuteczność kierowania działaniami ratowniczymi w przypadku zdarzeń na większym obszarze leśnym. Ćwiczyło łącznie 122 strażaków, wykorzystując sprzęt w ilości 21 pojazdów ratowniczo -gaśniczych i specjalnych.

Równanie dróg kruszywem rozpoczęte!

      W tym tygodniu rozpoczęto na terenie Gminy Gowarczów równanie dróg gminnych kruszywem. Równanie dróg odbywać się będzie min w miejscowościach: Gowarczów; Bernów Kolonia, Brzeźnica, Bębnów, Kupimierz, Kurzacze, Kamienna Wola, Miłaków, Korytków i Ruda Białaczowska. Prace w w/w miejscowości zakończą się do 10 czerwca 2017 roku.

„ODNOWA WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ”

KONKURS DOTACJI NA DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego konkursu  pod nazwą

„ODNOWA WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ”

zapraszamy organizacje pozarządowe typu: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi, ochotnicze straże pożarne itp., których cele statutowe są zgodne z celami wsparcia powyższego konkursu (patrz Regulamin)do składania propozycji projektów w następującym zakresie:

1)  budowa małych obiektów, odbudowa oraz przebudowa, obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno – kulturalne jak również służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców (świetlice, domy kultury, strażnice OSP itp.),

2)  zakupy inwestycyjne mające na celu wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno – kulturalne, rekreacyjne, sportowe, turystyczne, obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów, a także infrastruktury towarzyszącej, jak również służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców (świetlice, domy kultury, strażnice OSP itp.),

3)  zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów (m.in. zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych itp.),

4)  organizacja wydarzeń kulturalnych, festynów związanych z kultywowaniem tradycji oraz służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.

Wnioski składane są do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Gminy!

Propozycje projektów planowanych do realizacji przez organizacje samorządowe należy składać w sekretariacie Urzędzie Gminy w Gowarczowie do dnia:  26 maja 2017 r. do godz. 15.30 na formularzach wniosków udostępnionych poniżej. Wnioski niewypełnione lub niepoprawnie wypełnione – nie będą przyjmowane.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

Ze względu na konieczność wniesienia przez Gminę obowiązkowego wkładu własnego w wysokości min. 20%, o zasadności przekazania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego do dalszej oceny zdecyduje Wójt Gminy Gowarczów.

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu zawiera regulamin:

–  REGULAMIN KONKURSU

–  Formularz WNIOSKU

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Zastępcą Wójta Marzeną Dziewit
tel. 48 6724037

 

Wójt Gminy

Stanisław Pacocha

Dokumenty do pobrania

Czytaj więcej „„ODNOWA WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ””

Więcej o: Ciąg dalszy wiosennych remontów dróg

Ciąg dalszy wiosennych remontów dróg

Kapryśna pogoda skutecznie przesuwała w czasie konieczne remonty dróg. Na zlecenie Gminy Gowarczów trwają obecnie remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. Uzupełniane są ubytki i wymieniane fragmenty nawierzchni. Utrudnienia w ruchu spowodowane remontem nie powinny trwać dłużej niż do końca tego tygodnia.

W najbliższym czasie planowane jest równanie dróg gminnych kruszywem.

Ogłoszenie-zmiana nazw ulic

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadamia się mieszkańców sołectwa Gowarczów,
że w dniu 2 czerwca 2017 roku o godz.18:00
w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowarczowie
ul. Warszawska nr 17 odbędzie się zebranie wiejskie.

Temat zebrania:
– zmiana nazw ulic: Plac XX-lecia PRL, ul. Karola Świerczewskiego, ul. Armii Ludowej.

Wójt Gminy
Stanisław Pacocha

Więcej o: Tydzień Bibliotek

Tydzień Bibliotek

       W ramach Tygodnia Bibliotek Gminna Biblioteka Publiczna gościła dwie grupy przedszkolaków.
Dzieci wysłuchały informacji o zasadach korzystania – wypożyczania książek, zapoznały się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych czytelników. Swobodnie „buszowały” wybierając interesujące ich książki. Zgodnie ze zwyczajem naszej biblioteki jest wysłuchanie głośnego czytania wybranego tekstu. Naszym gościom czytano wesołe wierszyki. Maluchy również chętnie odpowiadały na zadawane zagadki związane ze znanymi bajkami.
Na zakończenie przedszkolaków poczęstowano słodkościami.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy.

   Logo Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

W dniach 11-12 maj 2017r. do Gowarczowa trafiła czwarta, ostatnia już w tym sezonie transza żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 Podprogram 2016-2017.

Z programu skorzystało 800 osób z terenu gminy Gowarczów. Jedna osoba w ramach programu otrzymała 49,05 kg żywności. Całość Programu wyniosła 178.758,17 zł.
Sprawna dystrybucja to efekt współpracy wójta Stanisława Pacochy, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie, ks. proboszcza Marka Maciążka oraz Kieleckiego Banku Żywności przy ul. Chłopskiej 20.

Wójt gminy Stanisław Pacocha oraz kierownik gowarczowskiego GOPS-u pani Izabela Wąsik ogromnie dziękują za zaangażowanie oraz pomoc przy organizacji programu – W szczególności dziękujemy księdzu proboszczowi za udostępnienie budynku po starej plebanii, który posłużył za magazyn i miejsce wydawania żywności.

 

 

Więcej o: Obchody 72 rocznicy zakończenia II wojny światowej

Obchody 72 rocznicy zakończenia II wojny światowej

8 maja na cmentarzu w Baryczy odbyły się uroczystości  związane z obchodami 72 rocznicy zakończenia II wojny światowej.

W  uroczystości wzięły udział m.in. delegacje Świętokrzyskiego oddziału koła w Końskich Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego z prezesem Andrzejem Nieszuprem, Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha oraz przedstawiciele koneckiej lewicy Robet Plech i Grzegorz Wąsik.

Zebrani wspominali historię 23 tysięcy zamordowanych  jeńców, większości pochowanych w tej zbiorowej mogile i podkreślali, że należy czcić ich pamięć.

Więcej o: Obchody dnia 3 maja

Obchody dnia 3 maja

W środę 3 maja w Gowarczowie odbyły się uroczystości 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka .

Obchody rozpoczęła msza święta w kościele Św. Ap. Piotra i Pawła. Po uroczystym nabożeństwie odbył się  przemarsz  strażaków jednostek OSP z gminy z pocztami sztandarowymi, który prowadził druh Stanisław Pacocha Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP  na gowarczowski rynek, gdzie pod tablicą pamiątkową zostały złożone wiązanki kwiatów.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod remizę na ul. Warszawskiej,  przed którą odbył się apel oraz wręczenie medali i odznaczeń zasłużonym strażakom. Wójt w swoim wystąpieniu dziękował strażakom za ofiarność i trud oraz oddał pod opiekę swojego patrona św. Floriana.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa świętokrzyskiego przyznane zostały złote, srebrne i brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa oraz odznaki „Strażak Wzorowy” druhom z OSP Ruda Białaczowska, OSP Bernów oraz OSP Gowarczów. Odznaczenia wręczali druh Stanisław Pacocha Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP,  Prezes OSP Gowarczów Stefan Szambelan oraz sekretarz zarządu gminnego Robert Gawroński.