Zebranie sprawozdawcze

26 stycznia 2019 roku odbyło się pierwsze z ośmiu zebrań sprawozdawczych  miało ono miejsce w OSP w Skrzyszowie. W zebraniu uczestniczyli  Prezes oraz druhowie z jednostki OSP Skrzyszów. Zebranie poprowadził Prezes jednostki OSP Skrzyszów druh Piotr Urbańczyk. W zebraniu wzięli udział: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP- Wójt Gminy Stanisław Pacocha,  Z-ca Wójta Marzena Dziewit,  Komendant Gminny OSP Kazimierz Kosierkiewicz, pracownik Urzędu Gminy Katarzyna Arcab, a także Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Końskich mł.bryg.mgr.inż Grzegorz Zieliński, oraz Sekretarz Zarządu Powiatowego OSP Tadeusz Nowakowski. Druhowie złożyli sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz przedstawili plan pracy na kolejny rok 2019. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Wójt Gminy Stanisław Pacocha podziękował druhom za całoroczną wsółprace oraz gotowość bojową jednostki

Kolejne zebrania odbędą się w następujące soboty:

9 lutego- OSP Bernów, OSP Korytków,

16 lutego- OSP Ruda Białaczowska,

23 lutego- OSP Borowiec, OSP Giełzów

2 marca- OSP Bębnów, OSP Gowarczów

OBWIESZCZENIE

Gowarczów  31.01.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podst. §18 ust. 2 pkt.2,3 statutów sołectw gminy Gowarczów, będącymi załącznikami do Uchwały XLIX/266/2018 Rady Gminy Gowarczów z dnia 2 października 2018 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie Gminy Gowarczów oraz §1 pkt.3 Zarządzenia Nr 0050.1.2019 do Nr 0050.16.2019 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 2 stycznia 2019 roku, przedstawiam informację o zarejestrowanych kandydatach w wyborach na Sołtysa i członków Rad Sołeckich.

Pobierz obwieszczenie

BIULETYN INFORMACYJNY NR 7/2018

W aktualnym wydaniu biuletynu znajdą Państwo podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionego półrocza. Podczas ostatnich miesięcy na terenie gminy zrealizowano i rozpoczęto wiele inwestycji, nie zabrakło też czasu na wspólną zabawę i świętowanie znaczących jubileuszy, jak również odniesień do historii regionu i Polski. W biuletynie przybliżymy też sylwetki wszystkich Radnych nowej kadencji. Zachęcamy do lektury. BIULETYN_NR_7-2018

Gazyfikacja gminy

Gowarczów, dnia 17.01.2019 r.

OGŁOSZENIE

 Idąc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy Gowarczów informuję, że odbyły się wstępne rozmowy z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa w Kielcach dotyczące gazyfikacji gminy Gowarczów. Ustalono iż aby Polska Spółka Gazownictwa wybudowała sieć gazową w poszczególnych miejscowościach gminy niezbędne jest zadeklarowanie się jak największej liczby mieszkańców w danej miejscowości o podłączeniu się do sieci gazowej.

Aby zrealizować tą inwestycję proszę zainteresowanych mieszkańców o pobranie ankiety dostępnej pod adresem: link do ankiety lub w pokoju 306 w Urzędzie Gminy w Gowarczowie, wypełnienie jej i złożenie w Urzędzie Gminy w Gowarczowie.

Informacje na temat ankiety udzielane będą w pokoju 306, osoba do kontaktu Agnieszka Kot.

Wójt Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha

Więcej o: Sesja Rady Gminy ze zgodnym budżetem na 2019 rok.

Sesja Rady Gminy ze zgodnym budżetem na 2019 rok.

W piątek 28 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się ostatnie w tym roku  posiedzenie Rady Gminy. Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Sławomira Stańczyka Radnemu Grzegorzowi Ciołkiewiczowi wręczono zaświadczenie o wyborze. Radny złożył też ślubowanie.

Wśród ważniejszych uchwał było przyjęcie przygotowanego projektu budżetu na rok 2019 oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Oba dokumenty został pozytywnie zaopiniowane przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  oraz przyjęty jednomyślnie przez wszystkich Radnych Gminy Gowarczów.

Wójt Stanisław Pacocha dziękował Radzie za zgodne głosowanie i wyraził przekonanie, że pomimo potrzeb większych niż dostępne środki finansowe przyszłoroczny budżet zostanie optymalnie wykorzystany i z pewnością wpłynie na wzrost bezpieczeństwa, polepszenie infrastruktury oraz komfortu życia codziennego mieszkańców naszej gminy.

Sesję zakończyły życzenia noworoczne złożone przez Wójta Gminy oraz Przewodniczącego i Za-cę Przewodniczącego Rady Gminy.

Przedświąteczny XVI Turniej o Puchar Wójta Gminy Gowarczów i Prezesa ks „Tęcza” Gowarczów

15 grudnia 2018r. w Hali sportowej Szkoły Podstawowej odbył się XVI turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Gowarczów.
W turnieju udział wzięło 5 drużyn, które w pierwszej fazie turnieju zagrały systemem „każdy z każdym”. W kolejnej części turnieju odbyły się półfinały oraz mecz o III oraz I miejsce.
Najlepszym zawodnikiem wybrany został Łukasz Ryszkiewicz, królem strzelców – Kamil Stępień a najlepszym bramkarzem – Daniel Krzyważnia.

Czytaj więcej „Przedświąteczny XVI Turniej o Puchar Wójta Gminy Gowarczów i Prezesa ks „Tęcza” Gowarczów”