Więcej o: W Gowarczowie zrealizowano kolejną inwestycję drogową

W Gowarczowie zrealizowano kolejną inwestycję drogową

18 października została zakończona i odebrana przebudowa drogi wewnętrznej w Gowarczowie tuż przy „starym” Wikariacie polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na długości 83,5 m. Przebudowa obejmowała szereg zadań: wykonanie koryta pod nawierzchnię, ustawianie obrzeży betonowych, wykonie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, rozbiórce elementów chodnika z masy bitumicznej czy regulacji wysokościowej studni teletechnicznej.

Świetlica w Bębnowie po przebudowie

Z początkiem października zakończona została inwestycja nadbudowy budynku świetlicy wiejskiej  w miejscowości Bębnów w ramach zadania „Budowa, przebudowa i doposażenie ogólnopolskiej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Gowarczów”. Prace remontowe polegały na wykonaniu robót betonowych i konstrukcyjnych, robót murowych, wymianie pokrycia dachowego oraz wykonaniu prac izolacyjnych.

Inwestycja zrealizowana została przy współfinansowaniu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Więcej o: Droga gminna w Skrzyszowie przebudowana

Droga gminna w Skrzyszowie przebudowana

W miejscowości Skrzyszów „Piaski” zakończono i odebrano następną inwestycję. Prace polegały na przebudowie drogi gminnej wraz z poboczami na odcinku 958 metrów o szerokości jezdni 4 metry. Wymieniono również istniejący przepust znajdujący się pod tą drogą.

Wszystkie inwestycje tego typu stwarzają odpowiednie warunki komunikacyjne zwiększające przepustowość i bezpieczeństwo użytkowników.

Zrealizowana inwestycja drogowa w Rogówku

  Na terenie Gminy Gowarczów trwają prace inwestycyjne w sferze infrastruktury transportowej. Właśnie zakończone zostały prace polegające na przebudowie drogi powiatowej Nr 0428 T Gowarczów – Rogówek – Baczyna w miejscowości Rogówek na odcinku długości 995 mb.

Ta długo wyczekiwana przebudowa ta wpłynie nie tylko na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego ale również zwiększenie płynności i komfortu ruchu.

Krajoznawcza wycieczka młodzieży z historią i militariami w tle

Grupa młodzieży z gowarczowskiej Świetlicy Środowiskowej wraz z wychowawczynią Teresą  Boba oraz dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Elwirą Sibiga zwiedzili w piątek ciekawe miejsca w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego.

Pierwszym punktem programu była wizyta w lotniczej jednostce wojskowej w Nowym Glinniku. Każdy chętny miał możliwość zasiąść za sterami wielozadaniowego śmigłowca W-3W wykorzystywanych m.in. do zadań transportowych, osłonowych czy operacji sanitarnych. Młodzież poznała też specyfikę wojskowej lotniskowej straży pożarnej, a także tajniki zawodu kontrolera ruchu lotniczego w wieży kontroli lotów, który jest odpowiedzialny za regulowanie ruchu lotniczego na terenie zarówno samego lotniska, jak i w przestrzeni powietrznej w jego bezpośrednim otoczeniu.

Kolejnym elementem wycieczki była wizyta w bunkrze kolejowym w miejscowości Konewka. Bunkier ten powstał na przełomie 1940/41 roku, ma 380 metrów i jest kompleksem żelbetowych schronów mogących pomieścić cały skład pociągu sztabowego, który powstał na zlecenie Hitlera. Obiekt posiada ciekawą historię i pokaźny zbiór militariów.

Z nie mniejszym zainteresowaniem uczestnicy przemierzyli podziemną trasę turystyczną „Groty Nagórzyckie”. Jest to unikatowa w skali kraju atrakcja powstała w dawnej kopalni piasku kwarcowego. Niedługa, bo 160 metrowa trasa, odkrywa niezwykły labirynt podziemnych sal, korytarzy i wnęk, miejscowe legendy oraz wiekową historię.

Na zakończenie wyprawy uczestnicy przyglądali się wspaniałemu zjawisku krasowemu jakim są wywierzyska z pulsującymi gejzerami z piasku podrzucanego przez źródlaną wodę. Wywierzyska znajdują się w rezerwacie przyrody Niebieskie Źródła położonego w dolinie Pilicy.

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy

Wczoraj w sali konferencyjne Urzędu Gminy odbyła się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli sołectw dotyczące projektu  „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług”, na który trwają już zapisy. O projekcie opowiadali koordynatorzy i prowadzący szkolenia dziękując obecnemu na spotkaniu wójtowi Stanisławowi Pacocha za możliwość realizacji projektu.

Na bezpłatne szkolenia zapisywać się mogą wszyscy chętni mieszkańców z terenu gminy Gowarczów, którzy ukończyli 25 rok życia. Ten innowacyjny w regionie projekt zakłada cykl spotkań w 12 osobowych grupach. Uczestnicy mogą wybrać z szerokiej gamy tematów szkoleń. Z oferty mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy poszerzając wiedzę z zakresu marketingu w sieci, prowadzeniu bloga czy strony (szkolenia: Mój biznes w sieci, Tworzę własną stronę internetową), rodzice i opiekunowie chcący zapewnić bezpieczne korzystanie z internetu swoim pociechom i poznać możliwości kontroli młodych w sieci (szkolenie: Rodzice w sieci), seniorzy oraz osoby, które nie miały styczności z komputerem i internetem (szkolenie: Internet dla seniora), rolnicy, których interesuje tematyka stron branżowych, dotacyjnych, e-KRUSu (szkolenie: Rolnik w sieci), wszyscy korzystający bądź chcący korzystać z bezpiecznej e-administacji czyli elektronicznej bankowości, profilu zaufanego e-PUAP itp. (szkolenie: Moje finanse i transakcje w sieci), każdy kto chciałby poznać legalne źródła multimediów i zapoznać się z tematyka prawa autorskiego, ciekawymi aplikacjami (szkolenie: Kultura w sieci).

Czytaj więcej „Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy”

XLIX sesja Rady Gminy

We wtorek 2 października odbyła się XLIX Rady Gminy. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk. Następnie skrót najistotniejszych działań i wydarzeń z poprzedniego miesiąca pracy przedstawił Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha.

Podczas sesji podsumowywano I półrocze bieżącego roku w formie przedstawienia informacji z realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gowarczów jak również wykonania planu finansowego jednostek samorządowych (Gminnej Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Gowarczowie). Przedstawiono również informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Wójta Gminy Gowarczów, kierowników jednostek, pracowników samorządowych, Przewodniczącego Rady Gminy oraz Radnych Rady Gminy w Gowarczowie.

Wśród procederowych uchwał rozpatrywano m.in. wprowadzenie zmian zarówno w budżecie gminy na 2018 rok jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2022, wyrażenie zgodny na najem oraz użyczenie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Gowarczów czy ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

Podczas sesji przyjęto projekt Regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Uchwalono również Statu Gminy Gowarczów oraz utworzono statuty sołectw na terenie Gminy Gowarczów.

W trakcie sesji przedstawiony został także wniosek w sprawie odwołania radnego Sławomira Stańczyka z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy w Gowarczowie. Za zatwierdzeniem wniosku było 6 radnych zaś przeciw 8 radnych więc skład i funkcyjność Rady pozostała bez zmian.

Trwają prace na drodze w Skrzyszowie

W ubiegłym tygodniu została położona nowa nawierzchnia na drodze gminnej w miejscowości Skrzyszów (droga na Piaski). Przebudowywany jest ok 960 metrowy odcinek tej drogi. W tym tygodniu utwardzane będą pobocza.

Inwestycja to nie tylko poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ale również zwiększenie płynności i komfortu ruchu.

Przebudowa drogi w Rogówku

Przebudowywana jest kolejna droga na terenie Gminy Gowarczów. Aktualnie trwa prace na drodze powiatowej w miejscowości Rogówek na prawie kilometrowym odcinku.
Inwestycja znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego jak  również usprawni komunikację w tej części gminy.

EKODOPŁATY

""EKODOPŁATY

EKODOPŁATY”

na wymianę pieca i termomodernizację

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ