INFORMACJE O GMINIE

WŁADZE GMINY GOWARCZÓW


Wójt Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha

tel.: 48 – 672 40 37
faks: 48 – 672 47 44
e-mail: sekretariat@gowarczow.pl

Zastępca Wójta Gminy
Jan Wieruszewski

tel.: 48 – 672 40 37
faks: 48 – 672 47 44
e-mail: sekretariat@gowarczow.pl

Sekretarz Gminy
Marzena Dziewit

tel.: 48 – 672 40 37
faks: 48 – 672 47 44
e-mail: sekretariat@gowarczow.pl

Skarbnik Gminy
Justyna Płuciennik

tel.: 48 – 672 40 37
faks: 48 – 672 47 44
e-mail: sekretariat@gowarczow.pl

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Stańczyk

tel.: 48 – 672 40 37
faks: 48 – 672 47 44
e-mail: sekretariat@gowarczow.pl


DANE KONTAKTOWE

URZĄD GMINY W GOWARCZOWIE
PLAC XX LECIA 1
26-225 GOWARCZÓW
POWIAT: KONECKI
WOJEWÓDZTWO: ŚWIĘTOKRZYSKIE
TEL. 48-672 40 37
FAKS 48-672 47 44
e-mail: sekretariat@gowarczow.pl


PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE

    • Gmina Gowarczów położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego.
    • Graniczy: od północnego-wschodu z województwem mazowieckim i położonymi w nim gminami Gielniów i Przysucha; od zachodu z województwem łódzkim i położonymi w nim gminami Białaczów i Opoczno; od południa z gminą Końskie w województwie świętokrzyskim.
    • Powierzchnia gminy wynosi: 100,96 km2, a swoim obszarem obejmuje 16 sołectw.
    • Gmina Gowarczów liczy 4786 mieszkańców.