Aktualności

Więcej o: Festyn rodzinny nawiązujący do uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha „Jesteśmy razem”

Festyn rodzinny nawiązujący do uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha „Jesteśmy razem”

Czwartkowe popołudnie na placu Szkoły Podstawowej w Gowarczowie wypełniło się tłumem mieszkańców oraz licznych gości. Festyn rozpoczęły występy uczestników akcji wakacyjnej „Lato pełne przygód” dzięki którym mogliśmy podziwiać modne w tym sezonie torby boho, ich występ wprowadził nas w melodyjny i taneczny klimat. Następnie na scenie mogliśmy posłuchać znakomitego w brzmieniu zespołu „Efekt”. Po artystycznych  występach na scenie rozpoczęła się oficjalna część programu.

Gospodarz festynu Pan Wójt Stanisław Pacocha przywitał mieszkańców oraz licznie zaproszonych gości. W swoim przemówieniu wspomniał jak ważne jest to wydarzenie dla lokalnej społeczności. Festyn rodzinny pięknie wpisał się w tradycję mieszkańców Gowarczowa. Następnie na scenę zapraszał gości, wśród nich znaleźli się lokalni włodarze; starosta konecki Grzegorz Piec, wicestarosta Wiesław Skowron, członek Zarządu Powiatu Koneckiego Jarosław Staciwa, wójt Rudy Malenieckiej Leszek Kuca, wójt Słupi Koneckiej Robert Wielgopolan, przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Kowalczyk, Radni Powiatowi Robert Plech , Wojciech Owczarek, Jolanta Pacocha, były europoseł Andrzej Szejna  oraz członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Gosek.

Czytaj więcej „Festyn rodzinny nawiązujący do uroczystości odpustowych ku czci św. Rocha „Jesteśmy razem””

Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

Dnia 08.08.2019 w Urzędzie Gminy Gowarczów miało miejsce bardzo ważne spotkanie dla naszej miejscowości z ważnymi przedstawicielami regionu, a mianowicie Członkiem Zarządu Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Mariuszem Goskiem oraz Dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Damianem Urbanowskim. Tematem rozmów była planowana przebudowa dróg na odcinku ul. Warszawskiej, ul. Plac XX-lecia oraz ul. Krakowskiej. Na tym etapie ważną rolę odgrywa uszczegółowienie planowanej inwestycji tak, aby zaspokoić również oczekiwania mieszkańców oraz innych uczestników dróg ponieważ najważniejsze jest bezpieczeństwo.

Nowa pracownia komputerowa w gowarczowskiej szkole

W jednej z sal SP przy ul. Szkolnej powstała właśnie nowoczesna pracownia komputerowa – jedna z 49 z terenu województwa świętokrzyskiego udostępnianych bądź doposażanych w ramach projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”. W ramach
projektu realizowanego na podstawie umowy o partnerstwie pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Gowarczów doposażono pracownię w 24 stanowiska zestawów komputerowych w obudowie zintegrowanej z monitorem, z najnowszym systemem operacyjnym i oprogramowaniem dla uczniów, 1 stanowisko dla nauczyciela oraz router. Dzięki tej inwestycji pracownia jest dostosowana do aktualnych standardów i poprawi strukturę informatyczną w szkole.
Wartość projektu to 81000,00 zł netto w tym: 60 750,00 zł to dofinansowanie unijne a 20 250,00 to wkład własny Gminy Gowarczów.
Projekt „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ) RPO WŚ 2014-2020 Priorytetowa 7-Sprawne Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 i jest realizowany na obszarach obszarach wiejskich, o najtrudniejszym dostępie do usług publicznych.

Przebudowa boiska w Gowarczowie

Prace przy przebudowie boiska sportowego przy ul. Stanisława Żuka 3 są już na końcowym etapie. Aktualnie ogrodzono już teren, zamontowano trybuny, wyrównywany jest teren pod murawę.

Boisko powstało w latach 90-tych i od tamtej pory poza drobnymi remontami praktycznie nie doczekało się przebudowy. Już niedługo zarówno sportowcy z Klubu Sportowego Tęcza jak i uczniowie będą mogli korzystać ze zmodernizowanego, wygodniejszego obiektu.

Międzypokoleniowa wycieczka

Dzięki wsparciu Wójta wielopokoleniowa grupa z terenu gminy 16 lipca zwiedziła ciekawe miejsca ziemi sandomierskiej. Wyjazd spotkał się z aprobatą zarówno starszego jak i młodszego pokolenia. Swoją wędrówkę po Opatowie zwiedzający rozpoczęli przy kapliczce św. Jana Nepomucena wsłuchując się w słowa przewodnika PTTK-u ciekawie przybliżającego historię regionu i zwiedzanych obiektów. Następnym punktem był klasztor oo. Benedyktynów, gdzie znajduje się kościół parafialny Wniebowzięcia NMP w stylu barokowym z bardzo bogato zdobionym sklepieniem prezentującym sceny z życia Maryi (polichromie Maryjne). Kolejnym na trasie zwiedzania była Brama Warszawska, jedyna z czterech, która zachowała się jako pozostałość po murach obronnych. Tuż przy bramie znajduje się romańska Kolegiata św. Marcina z nietypowymi malowidłami w prezbiterium przedstawiającymi historyczne sceny bitewne.

Czytaj więcej „Międzypokoleniowa wycieczka”

Ogłoszenie – szacowanie szkód w rolnictwie

Gowarczów, 25.07.2019r.

OGŁOSZENIE

Niniejszym informuję rolników posiadających gospodarstwa rolne na terenie Gminy Gowarczów, iż zgodnie z zarządzeniem Nr 72/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.06.2019r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne Wójt Gminy Gowarczów zarządzeniem Nr 0050.96.2019 z dnia 22 lipca 2019 r. powołał Gminną Komisję do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

 W terminie do dnia 12 sierpnia 2019 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą na obowiązującym urzędowym formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy w Gowarczowie (sekretariat i pokój 306).

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do wniosku należy dołączyć kopię ostatecznego wniosku o płatności bezpośrednie oraz kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt jeżeli dotyczy (z Biura Powiatowego ARiMR).

Informuję, że szacowaniu podlegają plony które nie zostały zebrane z pól (zboże jare, zboże ozime, rośliny strączkowe, kukurydza i pastwiska – w przypadku posiadania zwierząt).

Wójt Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha

Witacze przy wjeździe na teren gminy

Od tego tygodnia podróżnych wjeżdżających na teren gminy Gowarczów witają nowoczesne tablice informacyjne tzw. witacze. Tablice usytuowane są przy drodze wojewódzkiej nr 728 i tuż przy wjeździe oraz wyjeździe z terenu naszej gminy witają oraz żegnają zmotoryzowanych na trasie Końskie – Warszawa.