Aktualności

Gmina Gowarczów i Nadleśnictwo Przysucha

W dniu dzisiejszym Pan Wójt Stanisław Pacocha wraz z Panią Sekretarz Marzeną Dziewit spotkali się w Nadleśnictwie Przysucha z Panem Czesławem Koryckim – Nadleśniczym Nadleśnictwa Przysucha, Panem Markiem Nowickim – Zastępcą Nadleśniczego Nadleśnictwa Przysucha oraz z Panem Sebastianem Mosiołkiem – Leśniczym Leśnictwa Kurzacze. Przedmiotem rozmowy była przebudowa drogi powiatowej  nr 0433T relacji Giełzów – Bernów – Kurzacze od drogi wojewódzkiej nr 728 przez wieś Kurzacze. Pan Wójt wraz z Panią Sekretarz w imieniu mieszkańców poinformował przedstawicieli Nadleśnictwa, iż droga jest w opłakanym stanie i konieczna jest jej przebudowa ze względu na wzmożony ruch aut wywożących drewno w lasów. Rozmowy zakończyły się „małym” sukcesem, gdyż złożona została deklaracja ze strony Nadleśnictwa, że odcinek drogi najprawdopodobniej zostanie przebudowany w przyszłym roku.

Więcej o: XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów

XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów

Z dniem 15 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie odbyła się nadzwyczajna XXXI sesja Rady Gminy, którą otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk na sesji obecnych było 13 z 15 radnych.

Podczas sesji najważniejszym punktem było udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Końskich w sprawie remontu i przebudowy wielu dróg na terenie gminy Gowarczów.

Wójt gminy Gowarczów Stanisław Pacocha poinformował zebranych o dobrze układającej się współpracy na linii powiat – gmina, a odzwierciedlenie tej współpracy zaowocowało udzieleniem wsparcia finansowego dla korzystnych dla naszej gminy inwestycji.

Ponadto wójt poinformował o rozbudowie oczyszczalni ścieków, a także opracowanym harmonogramie prac projektu budowy zbiornika wodnego w miejscowości Ruda Białaczowska.

Nadmienić należy, iż obecna na sesji Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Pacocha poinformowała o transporcie drogowym, który już niebawem ruszy w dwóch kursach na linii Giełzów – Borowiec – Gowarczów – Morzywół – Barycz – Kornica – Końskie.

Więcej o: Informacja z zebrań sprawozdawczo – wyborczych oraz Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gowarczowie – 2021 r.

Informacja z zebrań sprawozdawczo – wyborczych oraz Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gowarczowie – 2021 r.

W gminie Gowarczów zakończyła się kampania sprawozdawczo-wyborcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Poszczególne jednostki OSP podsumowały działalność za ostatnie 5 lat, przyjęły program na następną pięcioletnią kadencję oraz wybrały nowe władze. W większości jednostek  we władzach nastąpiła zmiana pokoleniowa, wielu druhów po kilkudziesięciu latach sprawowania funkcji prezesów, naczelników OSP przekazało stery kierowania jednostkami młodszym kolegom. Na prezesów i naczelników OSP wybrano:

Czytaj więcej „Informacja z zebrań sprawozdawczo – wyborczych oraz Zjazdu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gowarczowie – 2021 r.”

Koło ARiMR w sercu wsi” – edycja 2021. Konkurs dla KGW z terenu województwa świętokrzyskiego

Świętokrzyski Oddział Regionalny ARIMR Kielce organizuje kolejną edycję Konkursu „Koło ARiMR w sercu wsi” dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego.

  • Celem Konkursu jest spopularyzowanie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności wiejskich; promocja wsparcia dla KGW z budżetu państwa i efektów udzielanej pomocy finansowej, zachęcenie do tworzenia nowych organizacji i rejestracji ich w Krajowym Rejestrze KGW.
  • Konkurs polega na nakręceniu krótkiego filmu (od 3 do 5 min.) obrazującego sposoby wykorzystania przez KGW otrzymanej z ARiMR pomocy finansowej.
  • Nagrody rzeczowe o wartości:
  • I miejsce – 2000 zł

    II miejsce – 1200 zł

    III miejsce – 800 zł

  • Termin nadsyłania prac do 15 listopada 2021 roku.

Link do regulaminu i załączników https://www.gov.pl/web/arimr/kolo-arimr-w-sercu-wsi—edycja-2021-dla-wojewodztwa-swietokrzyskiego?fbclid=IwAR2cQLBB1itRW6ANRYT3fmTE7Z59Sz_bUWOgGP5HmQw7s4U2TZlztLR4JmY

Anna Serwatko
Biuro Powiatowe ARiMR w Końskich
ul. Staszica 2
26-200 Końskie
Tel. 41 375 02 80
www.gov.pl/web/arimr

logo_ARiMR_STOPKA

Komunikacja wznowiona

Wójt gminy Gowarczów informuje mieszkańców, iż w dniu 20.09.2021 r. ruszył przewóz autobusowy o charakterze użyteczności publicznej na linii  komunikacyjnej:
Giełzów – Końskie; Końskie – Giełzów.
Trasa przebiega przez miejscowości:

Giełzów – Skrzyszów – Borowiec – Gowarczów – Morzywół – Bębnów – Barycz – Kornica – Dyszów – Końskie.

W załączeniu rozkład jazdy.

Rozkład jazdy: Giełzów-Końskie

KOLEJNE DOFINANSOWANIE DLA GMINY GOWARCZÓW

W dniu 16.09.2021 r. Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha wraz ze Skarbnik Justyną Płuciennik podpisał umowę z Marszałkiem województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim i członkiem Zarządu Markiem  Jońcą. Dzięki temu Gmina Gowarczów otrzyma dofinansowanie na przebudowę drogi wewnętrznej ul. Zamkowa w miejscowości Gowarczów na odcinku 591 m w kwocie 65 000 zł z budżetu województwa świętokrzyskiego.

Praca sezonowa z EURES: Kampania informacyjna wspierająca uczciwą rekrutację w Europie

 Europejska Sieć Służb Zatrudnienia – EURES prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej koordynowanej przez Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Celem kampanii jest podniesienie świadomości wśród osób poszukujących pracy i pracodawców na temat ich praw, obowiązków i możliwości.

Czytaj więcej „Praca sezonowa z EURES: Kampania informacyjna wspierająca uczciwą rekrutację w Europie”

BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE

logo firmy CSI

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń IT organizowanych przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w ramach projektu: „Ctrl+C – Ctrl+V”. W chwili obecnej szkolenia będą w realizowane online. Projekt „Ctrl+C-Ctrl+V” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i środków krajowych.

Jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu w ramach projektu „Ctrl+C – Ctrl+V.

Projekt jest skierowany do osób, które ukończyły 18 rok życia oraz zamieszkują na terenie Polski. Do udziału w szkoleniach zachęcamy szczególnie osoby z niepełnosprawnościami, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Zapraszamy całe grupy, rodziny czy pracowników  firm i instytucji. Grupy 12 osobowe.

Czytaj więcej „BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE”