Aktualności

Budowa kanalizacji w Bębnowie rozpoczęta

Burmistrz Miasta i Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha informuje, iż trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą w obrębie Bębnów w Gminie Gowarczów. Nadmienić należy, iż umowa została zawarta na początku marca 2024 r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo-Handlowym „KAR-WAT”.

Środki na to zadanie Gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład.

OGŁOSZENIE

    Burmistrz Miasta i Gminy Gowarczów informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej występują przerwy w dostawie wody w miejscowości Bębnów, które mogą potrwać do 20.04.2024 r. Za utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz Miasta i Gminy Gowarczów

Stanisław Pacocha

Więcej o: Kolejny plac zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem powstał tym razem w Korytkowie

Kolejny plac zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem powstał tym razem w Korytkowie

W ostatnim czasie została zakończona budowa placu zabaw na terenie świetlicy i strażnicy OSP w Korytkowie. Środki na to przedsięwzięcie  zostały pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a koszt takiej inwestycji to blisko 100 000,00 zł.

Na placu zabaw został zamontowany wielofunkcyjny zestaw zabawowy, karuzela obrotowa, gra kółko – krzyżyk, stół do gry w szachy, huśtawka stojąca, ławki oraz zostały posadzone rośliny.

Wielkie podziękowania Pan Burmistrz Stanisław Pacocha kieruje do Radnego  Pawła Stańczyka oraz do wszystkich strażaków, za nieustającą pomoc przy realizacji w/w inwestycji. Zachęcamy dzieci i młodzież do korzystania z nowopowstałego placu zabaw.

Więcej o: Końcowy odbiór przebudowy oczyszczalni ścieków

Końcowy odbiór przebudowy oczyszczalni ścieków

W dniu wczorajszym miał miejsce odbiór przebudowy oczyszczalni ścieków w Rudzie Białaczowskiej.

Inwestycja zakończyła się w terminie zgodnie z zawartą Umową. Wykonawcą była Spółka MAR Agency z siedzibą w Łodzi.

Ogólny koszt inwestycji opiewał na 9 490.003,50 zł a dofinansowaniektóre Gminaotrzymała z Polskiego Ładu to prawie 5 milionów zł.

W odbiorze udział wziął Burmistrz Miasta i Gminy Stanisław Pacocha, Wykonawcy, Kierownicy  budowy oraz inspektorzy nadzoru. Nadmienić należy, iż do nowej oczyszczalni możemy już podłączać kolejne sołectwa.

Nowe nawierzchnie na drogach gminnych już niebawem

Podpisanie dwóch umów na przebudowę  drogi gminnej w Kamiennej Woli – Kurzacze oraz na  remont drogi gminnej, ul. Wojska Polskiego w Gowarczowie. Przy stole w gabinecie Burmistrza siedzą: z lewej strony przedstawiciel Wykonawcy-  Zakładu Budowlano Drogowego „DUKT”, na wprost: Burmistrz Miasta i Gminy Gowarczów-Stanisław Pacocha, z prawej strony: Skarbnik Gminy - Justyna Płuciennik

W dniu wczorajszym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gowarczowie miało miejsce podpisanie dwóch umów na przebudowę  drogi gminnej w Kamiennej Woli – Kurzacze oraz na  remont drogi gminnej, ul. Wojska Polskiego w Gowarczowie. Burmistrz Stanisław Pacocha oraz Pani Skarbnik Justyna Płuciennik podpisali Umowę z Wykonawcą tj. Zakładem Budowlano Drogowym „DUKT” z siedzibą we Włoszczowej. Termin wykonania powyższych zadań to 3 miesiące od dnia zawarcia umów.  Nadmienić należy, iż powyższe zadania dofinansowane są w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

O postępach prac będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Więcej o: Zakupy dla OSP Giełzów z funduszu sołeckiego

Zakupy dla OSP Giełzów z funduszu sołeckiego

W ostatnim czasie został zakupiony dla OSP  Giełzów następujący asortyment:

  • zestaw medyczny z deską, szynami i butlą ,
  • 2 szt. szaf strażackich,
  • ubrania koszarowe wraz z czapkami w ilości 5 szt.

Koszt całego asortymentu to 10.000,00 zł. w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego.

Burmistrz Stanisław Pacocha składa wszystkim Strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Gowarczów podziękowania za gotowość, o każdej porze dnia i nocy, do niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

Więcej o: Wybory sołeckie w Kamiennej Woli, Giełzowie i Brzeźnicy

Wybory sołeckie w Kamiennej Woli, Giełzowie i Brzeźnicy

W dniu 16 marca 2024 roku odbyły się zebrania w miejscowości Kamienna Wola i Giełzów

Mieszkańcy sołectwa Kamienna Wola w głosowaniu tajnym  zdecydowali, że ich sołtysem będzie  Pan Krzysztof Szlęzak

Natomiast członkami Rady Sołeckiej zostali: Pabiańczyk Michał, Wiśniewski Waldemar, Pietrasik Adrian, Karbownik Sylwester.

Mieszkańcy sołectwa Giełzów  w głosowaniu tajnym  zdecydowali, że ich sołtysem będzie Pan Łukasz Kołodziejczyk

Członkami Rady Sołeckiej zostali: Sołtuniak Anna, Banasik Małgorzata, Dajer Tomasz, Kaniowski Michał, Kaniowski Tomasz

Natomiast  dniu 17 marca 2024 roku odwiedziliśmy sołectwo Brzeźnica, gdzie mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali, że ich sołtysem będzie Pani Liliana Zielińska

Członkami Rady Sołeckiej zostali: Gołos Anna, Banasik Bożena, Borowiecki Kazimierz, Bugała Mariusz, Banasik Magdalena

Gratulacje dla wybranych, życzymy wszelkiej pomyślności i satysfakcji w pełnieniu funkcji. 

Więcej o: Wybory sołeckie w Kurzaczach

Wybory sołeckie w Kurzaczach

W dniu 20 marca 2024 roku w miejscowości Kurzacze odbyły się ostatnie już wybory na  Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej

Mieszkańcy sołectwa Kurzacze  w głosowaniu tajnym  zdecydowali, że ich sołtysem będzie Pani Agnieszka Skorupa.

Członkami Rady Sołeckiej zostali: Dyk Monika, Węgrecka Emilia, Śmietana Aleksandra.

Gratulacje dla wybranych, życzymy wszelkiej pomyślności i satysfakcji w pełnieniu funkcji. 

120 mln złotych pomocy finansowej dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Piotr Żołądek – dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR informuje, że od 25 marca 2024 r. Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski o pomoc na działalność statutową.

Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru KGW mogą ubiegać się o wypłatę pomocy finansowej, której wysokość będzie uzależniona od liczby członków zrzeszonych w danym kole. I tak dla:

  • KGW od 10 do 30 osób – 8 tys. zł,
  • KGW od 31 do 75 osób – 9 tys. zł,
  • KGW od 75 osób – 10 tys. zł.

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2024 roku, ale nie dłużej niż
do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu.

Czytaj więcej „120 mln złotych pomocy finansowej dla Kół Gospodyń Wiejskich.”