OGŁOSZENIE

 „W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79 rocznicy  Powstania Warszawskiego, w dniu
1 sierpnia 2023r. na terenie województwa świętokrzyskiego  o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 min.”.  

Wójt Gminy Gowarczów
/-/ Stanisław Pacocha

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców

Wójt Gminy Gowarczów informuje,  iż w dniach 27-28 lipca 2023 roku została rozdysponowana żywność pozyskana z Kieleckiego Banku Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 na łączną kwotę 29.849,70 zł. dla osób zakwalifikowanych  do tej formy pomocy. Wśród artykułów żywnościowych znalazły się: cukier, makaron, mleko, olej, powidła i szynka.

Więcej o: Inwestycje drogowe za ponad 5 milionów 700 tysięcy w Gminie Gowarczów zakończone

Inwestycje drogowe za ponad 5 milionów 700 tysięcy w Gminie Gowarczów zakończone

Dobiegła końca inwestycja drogowa rozpoczęta w 2022 roku. Zadanie obejmowało przebudowę 7 odcinków dróg o łącznej długości ponad 8 kilometrów. Poniżej wykaz przebudowanych dróg:

1. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Borowiec, na odcinku o długości ok 510 mb

2. Przebudowa drogi gminnej nr 324003T Gowarczów – Eugeniów;  Miłaków,  o długości ok 1 km 130 mb

3. Przebudowa drogi gminnej nr 324003T Gowarczów – Komaszyce na odcinku o długości 2 km 600 mb

4. Przebudowa drogi gminnej nr 324006T Kamienna Wola – Kurzacze na odcinku na odcinku o długości 1 km 300 mb

5. Przebudowa drogi gminnej nr 324005T Korytków – Bernów na odcinku o długości 1 km. 100 mb

6. Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w miejscowości Brzeźnica na odcinku o długości ok 1 km

7. Przebudowa drogi gminnej nr 324004T Korytków – Kurzacze; Kupimierz na odcinku o długości 525 mb.

W odbiorze końcowym uczestniczył Wójt Stanisław Pacocha wraz z Sekretarz Gminy Marzeną Dziewit; Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk; Radna Gminy Katarzyna Wosińska; Radny Gminy Krzysztof Chmielewski; Kierownik Budowy oraz inspektor Nadzoru.

Gmina Gowarczów nie zasypia gruszek w popiele i korzysta z nadarzającej się okazji

Nabór o dofinansowanie zadań realizowanych w 2024 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ogłoszony przez Wojewodę Świętokrzyskiego uruchomił działania Naszej gminy zmierzające do pozyskania środków na modernizację gminnych dróg.

Tym razem złożyliśmy cztery wnioski dotyczące przebudowy dróg i jeden dotyczący remontu:

1)  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borowiec;

2) Przebudowa drogi gminnej: Kamienna Wola – Kurzacze (324006T);

3)  Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Morzywół;

4)  Przebudowa drogi wewnętrznej, ulicy Zamkowej w Gowarczowie;

5)   Remont drogi gminnej, ulicy Wojska Polskiego w Gowarczowie.

Wartość kwalifikowalna wszystkich zdań: 1 462 671,82 zł.

Obecnie wnioski są na etapie oceny formalnej.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Herb Gminy Gowarczów

  Wójt Gminy Gowarczów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie informuje, że w dniach 27-28 lipca będzie wydawana żywność dla osób zakwalifikowanych do Programu Pomoc Żywnościowa.

  Informujemy również, że jest jeszcze możliwość skorzystania z tej formy pomocy dla osób które nie odebrały skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy w dniach 27-28 lipca 2023 r. do budynku po starej plebanii w godzinach 9.00-15.00

Wójt Gminy
Stanisław Pacocha

BIULETYN INFORMACYJNY NR 16/2023

Przed Państwem szesnaste wydanie biuletynu: „Wiadomości Lokalnych Gminy Gowarczów” w których znajduje się podsumowanie wydarzeń, inwestycji i inicjatyw podejmowanych na terenie naszej gminy w ostatnim półroczu.
BIULETYN NR 16/2023

INFORMACJA

Na podstawie informacji przekazanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, dotyczących występowania w ostatnim czasie wzmożonych przypadków padnięć kotów na terenie kraju informuję, że wyniki badań laboratoryjnych uzyskane z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, wskazują jak o przyczynę w 16 z 29 badanych przypadków, chorobę wywołaną przez podtyp wirusa grypy ptaków H5N1, odpowiedzialny także za grypę ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI).

Czytaj więcej „INFORMACJA”
Więcej o: Sieć światłowodowa w Kurzaczach już niebawem

Sieć światłowodowa w Kurzaczach już niebawem

W dniu 06.07.2023 r. Wójt Gminy Gowarczów – Stanisław Pacocha spotkał się
z przedstawicielami NEXERA Sp. z o.o.: Panem Bogusławem Banasiem – Kierownikiem Projektów Inwestycyjnych i Rozwojowych, Panem Jackiem Cybulskim – Regionalnym Kierownikiem Sprzedaży oraz Panem Pawłem Mościckim – Regionalnym Koordynatorem ds. Marketingu, poinformowali o podpisaniu umowy z wykonawcą na wykonanie sieci światłowodowej do gospodarstw domowych w miejscowości Kurzacze. Prace projektowe rozpoczną się już w miesiącu lipcu. Jesienią 2023 roku planowane jest wykonanie sieci światłowodowej.

Sieć światłowodowa zlokalizowana będzie w kanale technologicznym wykonanym przez Gminę Gowarczów w ramach inwestycji dotyczącej przebudowy drogi publicznej Kamienna Wola – Kurzacze.

O dalszym etapie będziemy informowali na bieżąco.