OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Gowarczowie informuje, że w związku z wymianą wodomierzy w miejscowości Giełzów mieszkańcy tej miejscowości proszeni są o zgłaszanie się do kasy Urzędu Gminy w Gowarczowie w godzinach 7:30 do 13:30 w celu rozliczenia rachunków za wodę.

Wójt Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2030+

Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego Logo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2030+

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Uchwałą nr 2427/20, przyjął projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ i skierował go do konsultacji społecznych.

Przedmiotowy dokument wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego www.swietokrzyskie.pro w zakładce poświęconej Strategii (https://bit.ly/2jTykB1)

Ewentualne uwagi lub sugestie można zgłaszać za pomocą formularza zgłaszania uwag zamieszczonego w zakładce „KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWŚ 2030+” do dnia 30 września 2020 r. drogą elektroniczną na adres: strategia2030@sejmik.kielce.pl, jak również korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

W ramach konsultacji społecznych zaplanowano spotkanie dla podmiotów z powiatów skarżyskiego i koneckiego:

25 sierpnia 2020 r. godz. 10:00,

Skarżysko – Kamienna, Miejskie Centrum Kultury, ul. Słowackiego 25.

Udział w spotkaniu konsultacyjnych jest bezpłatny.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19, spotkanie będzie zorganizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z panujących warunków epidemiologicznych. Należy obowiązkowo dokonać zgłoszenia udziału elektronicznie na adres: strategia2030@sejmik.kielce.pl (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz jeśli dotyczy – nazwy reprezentowanej instytucji).

Więcej o: Akcja wakacyjna gościła w Korytkowie

Akcja wakacyjna gościła w Korytkowie

Po raz ostatni w tym sezonie Mobilne Wakacyjne Centrum Plenerowe na czas wakacji uruchomione przez CKiAL wyruszyło w teren. Tym razem dzieci i młodzież z z sołectw Korytków i Kupimierz bardzo miło przywitane zostały w przestrzeni korytkowskiej świetlicy

Podczas dwóch dni program obfitował w gry i zabawy animacyjne ale i dużo pracy pędzlami – w trakcie warsztatów barwnie pomalowane zostały donice, które ozdobią przestrzeń przy świetlicy, powstaje też wakcyny mural na świetlicowej ścianie tarasowej.

Powstającym pięknym dziełom przyglądali się z uznaniem przybyli wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha wraz z Panią sekretarz Marzeną Dziewit. Obowiązkowo jak w każdej odsłonie wydarzenia dzieci i młodzież tworzyli piniatę. Uczestnicy miło spędzili czas biorąc udział w konkurencjach muzycznych i lubianej grze gorące krzesła. Podobnie jak w innych miejscowościach na finał akcji przewidziana jest z wesoła zabawa i pieczenie kiełbasek.

Bardzo Młoda Kultura Świętokrzyskie 2019-2021

Projekt Centrum Kultury

Z końcem lipca Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie znalazło się na liście projektów zakwalifikowanych do dalszego etapu konkursu regrantingowego projektu Bardzo Młoda Kultura Świętokrzyskie 2019-2021 programu Narodowego Centrum Kultury współfinansowanego przez Województwo Świętokrzyskie. Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Spotkanie z kulturą z czterech stron świata” w partnerstwie z Gminą Gowarczów i Szkołą Podstawową w Gowarczowie kolejny już raz będziemy mogli zrealizować cykl interesujących warsztatów tym razem skoncentrowaliśmy się na poznaniu kultury i piękna wsi Polskiej, a także na kulturze inspirowanej różnymi zakątkami świata. Projekt dedykowany jest dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gowarczów.

Realizację tego ambitnego przedsięwzięcia rozpoczniemy od wyjazdu do skansenu Niebowo, gdzie odbędą się warsztaty artystyczne poznamy walory dziedzictwa narodowego, abyśmy mogli docenić miejsce naszego pochodzenia. Następnie uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach inspirowanych różnymi stronami świata: warsztaty taneczne, instrumentalne i wokalne.

Koordynatorem projektu jest Małgorzata Żurawska, która poprowadzi warsztaty animacyjno-integracyjne, a dzieci i młodzież będą miały możliwość stworzenia mapy kulturowo-emocjonalnej, a także przeprowadzą telekonferencję z podróżnikiem.

Zapraszamy na zapisy do projektu!!!

Kolejne dofinansowanie na drogi.

W dniu wczorajszym tj. 13 sierpnia 2020 r. w siedzibie budynku Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na „ Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gowarczów na odcinku 260 m”. Umowę podpisali Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Andrzej Będkowski, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pan Marek Jońca, Pan Wójt Gminy Stanisław Pacocha oraz Pani Justyną Płuciennik Skarbnik Gminy. W najbliższych dniach Gmina ogłosi postępowanie i wyłoni wykonawcę na przedmiotowe zadanie. Nadmienić należy również, iż Województwo przekazało Gminie środki w kwocie 44 000,00 złotych, a pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków budżetu Gminy.

Więcej o: Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

Kolejny nabór ogłoszony przez Wojewodę Świętokrzyskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 rok uruchomił działania Naszej gminy zmierzające do pozyskania środków na modernizację gminnych dróg.

Tym razem złożyliśmy pięć wniosków dotyczących przebudowy dróg:

  1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźnica. Wartość inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim 627 916,21 zł. Wnioskowane dofinansowanie na poziomie 80% – 502 332,00 zł., wkład własny 20% – 125 584,21 zł. Inwestycja ma być realizowana w 2021 r.
  2. Przebudowa drogi gminnej: Kamienna Wola – Kurzacze (324006T). Wartość inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim 275 611,75 zł. Wnioskowane dofinansowanie na poziomie 80 % – 220 489,00 zł, wkład własny 20% – 55 122,75 zł. Inwestycja ma być realizowana w 2021 r.
  3. Przebudowa drogi niepublicznej w miejscowości Korytków. Wartość inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim 670 190,68 zł. Wnioskowane dofinansowanie na poziomie 80% – 536 152,00 zł., wkład własny 20% – 134 038,68 zł. Inwestycja ma być realizowana w 2021 r.
  4. Przebudowa drogi gminnej Korytków – Kurzacze (324004T). Wartość inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim 348 255,68 zł. Wnioskowane dofinansowanie na poziomie 80% – 278 604,00 zł., wkład własny 20% – 69 651,68 zł. Inwestycja ma być realizowana w 2021 r.
  5. Przebudowa drogi gminnej: Gowarczów – Eugeniów (324003T). Wartość inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim 831 691,95 zł. Wnioskowane dofinansowanie na poziomie 80% – 670 953,00 zł., wkład własny 20% – 167 738,95 zł. Inwestycja ma być realizowana w 2021 r.

Wartość wszystkich zdań: 2 760 666,27 zł.

Wartość dofinansowania: 2 208 530,00 zł.

Wartość wkładu własnego: 552 136,27 zł.

Obecnie wnioski są na etapie oceny formalnej i merytorycznej.

Pomoc żywnościowa

W dniu 10 sierpnia 2020r.do Gminy Gowarczów trafiła ostatnia transza żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019/2020. Wśród artykułów żywnościowych znalazły się: cukier, olej, ryż, kasza gryczana ,filet z makreli w oleju, pasztet wieprzowy, groszek  z marchewką, makaron.

Od lutego 2020r.do 12 sierpnia 2020r. do Gowarczowa trafiło 33 768 kg. żywności tj. ponad 48 kg.  na jedną osobę na ogólną kwotę 150 864,75zł. Z pomocy skorzystało 700 osób z terenu Gminy Gowarczów.

Sprawna dystrybucja to efekt współpracy Wójta Gminy Stanisława Pacochy, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gowarczowie, księdza proboszcz Marka Maciążka oraz Kieleckiego Banku Żywności.

Wójt Gminy Stanisław Pacocha oraz Kierownik gowarczowskiego GOPS-u Pani Izabela Wąsik ogromnie dziękują za zaangażowanie oraz pomoc w realizacji programu.

Mecz „Tęczy Gowarczów”

W minioną niedzielę gościliśmy na naszym nowym obiekcie sportowym drużynę „Granat Borki”, choć forma naszych zawodników stała pod znakiem zapytania kibice klubu „Tęcza Gowarczów” nie zawiedli, wśród których znalazł się Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha wraz z małżonką . Atmosfera na stadionie była pełna emocji. Po pierwszej połowie meczu schodząc z boiska „Tęcza Gowarczów” prowadziła 2:1 po bramkach Grzegorza Gałązki i Karola Chmielewskiego. Pomimo usilnych starań naszych zawodników ostatecznie nasz klub nie dopisał sobie żadnych punktów  w spotkaniu z zespołem „Granat Borki”, zajmując tym samym 11 pozycję w tabeli. Następne spotkanie „Tęcza Gowarczów” rozegra na wyjeździe z drużyną „Astra Piekoszów”. Mamy nadzieję i  jednocześnie trzymamy kciuki, iż efekt końcowy pozwoli naszej drużynie awansować do klasy okręgowej, czego serdecznie życzymy.

Utrudnienia w dostępie do sieci telefonicznej Urzędu Gminy w Gowarczowie

Urząd Gminy w Gowarczowie informuje, iż w związku z pracami przy centrali telefonicznej w dniu 11.08.2020 r. w godzinach 10:00 – 15:30 kontakt telefoniczny z urzędem będzie niemożliwy. Ograniczona będzie również dostępność usług związanych z Urzędem Stanu Cywilnego, obsługą dowodów osobistych i rejestrem PESEL. Za utrudnienia przepraszamy.

Prosimy o kontakt z urzędem za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@gowarczow.pl