PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Zaproszenie dla Mieszkańców

Szanowny Mieszkańcu!

Informujemy, że Gmina Gowarczów przystąpiła do opracowania

„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań, zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego czyli:

  •  redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  •  zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  •  redukcji zużycia energii finalnej,
  •  poprawy jakości powietrza,
  •  zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy Gowarczów w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie do Urzędu Gminy.

Ankieta dostępna jest na stronie internetowej https://gowarczow.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Gowarczowie.

Ankiety można wypełniać w wersji papierowej oraz elektronicznej. Wypełnione ankiety (wersja papierowa) należy przekazać/wysłać do Urzędu Gminy lub wysyłać (wersja elektroniczna) na adres e-mail: gowarczow@o2.pl lub alicjatamborska@graczkowskidotacje.pl w terminie do 24 marca 2017 roku w tytule e-maila wpisując ANKIETA PGN.

Dokumenty do pobrania:

 – zaproszenie dla Mieszkańców (dokument w wersji PDF)

 – ankieta dla Mieszkańców (dokument w wersji PDF)

 – ankieta dla Mieszkańców (dokument w wersji MS Word)


Zaproszenie. Przedsiębiorcy

Szanowny Przedsiębiorco!

Dlaczego warto wypełnić ankietę?

Przedsiębiorco, jeśli w najbliższych latach planujesz:

  • modernizację i/lub rozbudowę linii produkcyjnej (w tym zakup urządzeń, maszyn) na bardziej efektywne energetycznie,
  • kompleksową modernizację energetyczną budynków w przedsiębiorstwie,
  • inwestycje związane z modernizacją źródeł ciepła (wymiana kotłów oraz termomodernizacją budynków – wymiana dachu, okien, docieplenie).

i chcesz skorzystać z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

PROSIMY WYPEŁNIJ ANKIETĘ!

Inwestycje przyczyniające się do redukcji emisji gazów cieplarnianych (np. termomodernizacja), muszą wynikać z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. Brak ujęcia Twojej inwestycji w Planie, będzie stanowić dla Ciebie blokadę w ubieganiu się o dotacje.

Ankieta dostępna jest na stronie internetowej https://gowarczow.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Gowarczowie.

Ankiety można wypełniać w wersji papierowej oraz elektronicznej. Wypełnione ankiety (wersja papierowa) należy przekazać/wysłać do Urzędu Gminy lub wysyłać (wersja elektroniczna) na adres e-mail: gowarczow@o2.pl lub alicjatamborska@graczkowskidotacje.pl w terminie do 24 marca 2017 roku w tytule e-maila wpisując ANKIETA PGN.

Dokumenty do pobrania:

 – zaproszenie dla Przedsiębiorców (dokument w wersji PDF)

 – ankieta dla Przedsiębiorców (dokument w wersji PDF)

 – ankieta dla Przedsiębiorców (dokument w wersji MS Word)