Kolejne drzewa miododajne w naszej Gminie

W dniu wczorajszym w siedzibie Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego
w Kielcach  miało miejsce uroczyste podpisanie umowy w ramach współrealizacji „Projektu nasadzeń drzew i krzewów miododajnych”, w którym to uczestniczyli: Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pan Marek Jońca, Wójt Gminy Gowarczów  Pan Stanisław Pacocha oraz Pani Skarbnik Justyna Płuciennik.

W tym roku Gmina otrzymała od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 23 szt. drzew miododajnych gatunku śliwa wiśniowa, jarząb pospolity i morwa biała oraz 10 szt. krzewów miododajnych gatunku tawuła japońska.

Poinformować należy, iż w przyszłym roku Gmina Gowarczów starała się będzie o kolejne nasadzenia.

OGŁOSZENIE

Herb Gminy Gowarczów

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem  Nr. 0050.67.2023 Wójta Gminy Gowarczów z dnia  25 października 2023 roku w dniu 02 listopada  2023 roku (tj. czwartek ) Urząd Gminy w Gowarczowie, będzie nieczynny.

Jest to dodatkowy dzień wolny od pracy w zamian  za dzień świąteczny przypadający w sobotę 11 listopada 2023 roku.

Wójt Gminy Gowarczów
Stanisław Pacocha

Więcej o: Poświęcenie sztandaru Gminy Gowarczów

Poświęcenie sztandaru Gminy Gowarczów

W niedzielę 22 października 2023 roku odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru Gminy Gowarczów. Na uroczystość przybyli włodarze gminy wójt Stanisław Pacocha, za-ca wójta Jan Wieruszewski, sekretarz gminy Marzena Dziewit, przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk wraz z radnymi, pracownicy urzędu, radna powiatowa Jolanta Pacocha a także przedstawiciele jednostek organizacyjnych: dyrektor Szkoły Podstawowej w Gowarczowie Paweł Skowron, dyrektorka  Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki  Elwira Sibiga-Gärtner, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Usług Wspólnych, sołtysi oraz mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele pw. Piotra i Pawła w Gowarczowie, podczas której  w imieniu władz samorządowych oraz mieszkańców Gminy Gowarczów wójt Stanisław Pacocha oficjalnie poprosił księdza proboszcza Dariusza Stańczyka o poświecenie sztandaru Gminy Gowarczów. Następnie nastąpiło poświęcenie sztandaru Gminy Gowarczów.

Poczet godnie stanowili przedstawiciele gminy chorąży – radny Paweł Stańczyk oraz asystujące – Iwona Szkudlarek z Urzędu Gminy w Gowarczowie i Edyta Jędruszyńska z GCKiB w Gowarczowie.

Po eucharystii nastąpił przemarsz pod Urząd Gminy w Gowarczowie a następnie spotkanie uczestników w sali kameralnej GCKiB, któremu towarzyszyła wystawa obrazów dotycząca dziejów gminy powstałych na przestrzeni ostatnich lat, prezentacja zdjęć lokalnych krajobrazów oraz wystawa „Świetlicowy handmade” z pracami młodzieży ze Świetlicy Środowiskowej.

Więcej o: Pasowanie klas pierwszych w gowarczowskiej szkole

Pasowanie klas pierwszych w gowarczowskiej szkole

13 października odbyła się ważna uroczystość dla najmłodszych uczniów w naszej gminie – Pasowania klas pierwszych. Podczas uroczystej akademii grupa uczniów z dwóch klas została  pasowana na uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie. Uczniowie ślubowali być wzorowymi uczniami, sumiennie wykonywać swoje obowiązki, dbać o dobre imię szkoły.

Na uroczystości obecni byli m.in. wójt gminy Stanisław Pacocha, ks. proboszcz Dariusz Stańczyk i dyrektor SP Paweł Skowron – Panowie, na potrzeby przygotowanej pełnej humoru akademii,  tworzyli zgodne jury oceniające zdolności i predyspozycje młodych do przynależności do grona społeczności zasiadającej w szkolnych ławkach. Pierwszoklasiści znakomicie wywiązali się z zadań by po wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego oficjalnie zostać pasowanym na uczniów.  Nie zabrakło gromkich braw płynących ze strony widowni, którą tworzyli nie tylko grono pedagogiczne, uczniowie i przedszkolaki  ale przede wszystkim rodzice będący świadkami wkraczania w nowy etap życia swoich dzieci. Słowa wsparcia, uznania i gratulacji oraz serdecznie życzenia popłynęły też ze strony szanownego Jury: Pana Wójta, Księdza Proboszcza i Dyrektora SP.

Rada Rodziców ufundowała swoim pociechom okazjonalne upominki. Akademię przygotowały Panie Ilona Pacan, Renata Ptaszek i Jowita Makuch.

LI sesja Rady Gminy Gowarczów

W dniu 10 października 2023  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie odbyła się nadzwyczajna LI sesja Rady Gminy Gowarczów.

Po powitaniu wszystkich zebranych przez przewodniczącego Sławomira Stańczyka otwarto obrady, podczas których podjęto uchwały o wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Gowarczów na 2023 rok m.in. przekazanie ministerialnych środków z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej a także zwiększenie środków na  wydatki na odbiór i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest czy przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Skrzyszów i drogi gminnej w Giełzowie.

W dalszej części sesji wójt Stanisław Pacocha przekazał zaproszenie na uroczystość poświęcenia sztandaru gminy, która odbędzie się  22 października o godzinie 12:00 w kościele parafialnym.

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Gowarczowie zawiadamia mieszkańców Gminy, iż do dnia 20 listopada 2023r. mogą Państwo zgłaszać problemy związane z prawidłową segregacją („jeśli nie wiesz gdzie wrzucić odpad”).

Napisz do nas: sekretariat@gowarczow.pl, zgłoś problem do sołtysa, wyślij listę problemowych odpadów tradycyjnie za pośrednictwem poczty: na adres Plac XX-leci 1, 26-22 Gowarczów lub zadzwoń: 486724037 w. 239.

Opracujemy dla Państwa broszurę jak poprawnie segregować!!!

         Wójt Gminy

/-/Stanisław Pacocha

Trwa długo wyczekiwany remont drogi powiatowej w Rudzie Białaczowskiej

Informujemy, iż aktualnie trwa remont drogi powiatowej Nr 1467 T Ruda Białaczowska – Gowarczów w km 1+252 – 2+302 na długości 1050 mb. Generalnym wykonawcą jest Firma „BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Wąchocku a kwota całej inwestycji to koszt 1 028.072,63 zł. Aktualnie trwają prace przez grupę brukarzy  przy odtwarzaniu chodników. Z informacji jakie dzisiaj Radnej Powiatowej Jolancie Pacocha przekazał kierownik budowy w przyszłym tygodniu wykonawca chce układać masę na drodze. O dalszych postępach prac będziemy informowali Państwa na bieżąco.

APEL

Urząd Gminy Gowarczów zwraca się z apelem do mieszkańców o segregowanie odpadów komunalnych oraz racjonalne nimi gospodarowanie. Jak wynika z informacji uzyskanych ze specjalistycznych instalacji do zagospodarowania odpadów, w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych (w koszu) wciąż znajduje się bardzo dużo takich odpadów, które mogłyby być właściwie posegregowane w gospodarstwach domowych. W pojemnikach na odpady zmieszane w dalszym ciągu można znaleźć kartony, plastikowe lub szklane butelki czy inne opakowania wielomateriałowe.

Szczegóły w załączonym dokumencie

Uroczysty Dzień Edukacji Narodowej w Gowarczowie

13 października w Gowarczowie podwójnie świętowano Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystości obchodzona w obu budynkach szkoły nie zapominając o jubileuszu 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej.  

W stronę grona pelagicznego jak również obsługi szkoły popłynęło wiele ciepłych słów oraz wdzięczności za wkładany trud w tą misyjną, odpowiedzialną pracę zarówno od włodarzy: Pana wójta Stanisława Pacochy, Pani sekretarz Marzeny Dziewit jak i od samej dyrekcji i księdza proboszcza Dariusza Stańczyka.

Wśród nagrodzonych Nagrodą Wójta znaleźli się dyrektor i dyrektorki Szkoły Podstawowej w Gowarczowie : Paweł Skowron, Ilona Kłosek, Joanna Lisiewicz. Ponadto dyrekcja szkoły wręczyła zarówno nauczycielom jak i obsłudze szkoły  nagrody Dyrektora.

Uroczystościom towarzyszyły programy artystyczne „z przymrużeniem oka” – scenki sytuacyjne przeplatane okazjonalnymi piosenkami. Akademie przygotowały z młodszymi klasami Panie Monika Świeboda, Barbara Kądziela i Angelika Matynia a z młodzieżą klas starszych Panie Justyna Chmielewska,, Kinga Zaborowska, Monika Trawińska i Anna Arcab zaś oprawą muzyczną P. Piotr Zaborowski z GCKIB w Gowarczowie.