Konkurs na inicjatywy lokalne „ZaPLANujMY”

CKiAL

Wójt Gminy Gowarczów oraz Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Gowarczów do wzięcia udziału w konkursie na inicjatywy lokalne „ZaPLANujMY”

W niedzielę 06 czerwca odbędzie się spotkanie wprowadzające do konkursu, podczas którego przedstawimy w jaki sposób można ubiegać się o środki na zrealizowanie pomysłu. W konkursie zostanie wyłonionych od 3 do 7 inicjatyw (zgłoszonych przez grupy nieformalne, stowarzyszenia, młodzież, dorosłych), które będą miały do dyspozycji od 3 do 7 tysięcy złotych na ich realizację – na cały etapie realizacji CKiAL oferuje wsparcie konsultacyjne, osobowe i rzeczowe. Wyłonione w konkursie działania będą realizowane w okresie od siepania do października b.r. na terenie gminy.
W programie:
– omówienie zasad konkursu „ZaPLANujMY”, rekomendacje wynikające z przeprowadzonej diagnozy potrzeb kulturlanych mieszkańców gminy Gowarczów, oraz zakres wsparcia CkiAL podczas realizacji projektów
– warsztat animatora ADAMA RADOSZA
– videoinspiracja i rozmowa warszatowa z gościem specjalnym: KLAUDIUSZEM ZAWADĄ – z 10-letnim stażem sołtysowania Zamarsk (powiat cieszyński), sołtysem Roku 2017, który opowie jak ożywia życie kulturalne na swojej wsi.
– integracyjny spacer trasą nordic walking (Gowarczów/Komaszyce)

Spotkanie rozpocznie się o godz. 15:00  w budynku CkiAL- Plac XX-lecia 25 Gowarczów Przymominamy „ZaPLANujMY” to projekt Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie na inicjatywę kulturalną mieszkańców gminy Gowarczów dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021

XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy

We wtorek 25 maja 2021 r. odbyła się XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów. Uczestniczyło w niej  13 z 15 radnych. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk.

Podczas sesji podjęto ważne uchwały dotyczące przebudowy i remontu dróg na terenie Gminy Gowarczów. Przebudowanych i wyremontowanych zostanie około 4 km dróg. Przebudowana zostanie droga Nr 0428T Gowarczów – Paruchy, natomiast wyremontowana zostanie droga Nr 0433T Giełzów-Kurzacze. Gmina Gowarczów otrzymała również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi w miejscowości Korytków.

Na sesji tej zostały zabezpieczone środki finansowe na przebudowę ul. Kopernika w Gowarczowie, a także na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Powyższe prace zostaną wykonane w roku bieżącym.

Więcej o: Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa

W dniach 19-20 maj 2021roku Gmina Gowarczów przyjęła drugą transzę artykułów żywnościowych pozyskanych z Kieleckiego Banku Żywności w ilości blisko 7 ton w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 dla osób spełniających wymogi kwalifikacyjności.Tym razem rozdysponowano: mleko, cukier, ryż, fasolkę,  koncentrat pomidorowy i filet z makreli.

Dzięki uprzejmości księdza proboszcza i księdza wikarego za magazyn służy budynek po „starej ”Plebanii.

Sprawna dystrybucja to zasługa Wójta Gminy Gowarczów i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gowarczowie.

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań informujemy, iż na terenie gminy Gowarczów działa dwóch rachmistrzów:   Weronika Karbownik, sołectwa: Kamienna Wola, Stare Pole, Bernów, Kurzacze, Korytków, Kupimierz, Rogówek, Brzeźnica, Miłaków oraz Katarzyna Spocińska sołectwa: Gowarczów, Giełzów, Skrzyszów, Borowiec, Ruda Białaczowska, Morzywół, Komaszyce, Bębnów

– nr tel. 22 828 88 88 .

Proszę mieszkańców gminy Gowarczów o współpracę z rachmistrzem, którego zadaniem jest przeprowadzanie ankiet telefonicznych z mieszkańcami gminy Gowarczów. W celu weryfikacji wiarygodności dzwoniącego rachmistrza, można się skontaktować z Gminnym Biurem Spisowym w Urzędzie Gminy w Gowarczowie    
tel. 48 372 40 37 wew. 246

Gminne Biuro Spisowe w Gowarczowie

Narodowy Spis Powszechny 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, baner reklamowy

Nie spisałeś się jeszcze w #NSP2021? W celu przeprowadzenia wywiadu przez telefon może kontaktować się z Tobą rachmistrz spisowy.
Pamiętaj! Rachmistrz może zadzwonić z dwóch numerów telefonów: 22 828 88 88 oraz z numeru infolinii spisowej 22 279 99 99.

Nadal możesz spisać się przez internet na spis.gov.pl, a tylko ta metoda pozwala na udział w loterii, w której do wygrania jest samochód!

Pamiętaj, że jeśli nie dokonałeś samospisu nie możesz odmówić przekazania danych rachmistrzowi spisowemu, ponieważ udział w spisie jest obowiązkowy.

#liczysiękażdy #NSP2021 #GUS #statystyki #spis

Projekt wsparcia zawodowego Career Turn

Fundacjia STELLA VIRIUM realizuje projekt Career Turn – bezpłatnego wsparcia skierowanego do osób wchodzących na rynek pracy lub mających trudności z podjęciem zatrudnienia.

Projekt realizowany jest od 7 lat; od zeszłego roku, że względu na pandemię COVID -19, w formie zdalnej, w języku polskim i angielskim.

Co oferujemy?

·       dwutygodniowe warsztaty pozwalające beneficjentom zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne;

·        indywidualne wsparcie coachów i mentorów;

·       doskonalenie znajomości praktycznej języka angielskiego;

·       przygotowanie i wsparcie w procesach rekrutacyjnych;

·       certyfikat potwierdzający osiągnięte kwalifikacje.

Tegoroczna edycja projektu rozpoczyna się 2 sierpnia.

Aplikować można poprze formularz zgłoszeniowy https://www.stellavirium.org/aplikuj-2/  do 18 lipca.

Wszystkie działania projektowe są finansowane przez korporację sektora usług wspólnych, firmę UBS. Swoim działaniem od lat bezpłatnie pomagamy w zwiększeniu zatrudnialności i zdobyciu nowych kwalifikacji osób zagrożonych utratą pracy, pozostających bez pracy lub chcących zmienić ścieżkę kariery oraz wziąć udział w procesach rekrutacyjnych do korporacji – sektora BPO/SSC.

Osiągnięcia projektu:

·        naszymi działaniami objęliśmy blisko 250 beneficjentów;

·        około 60% podjęło pracę;

·       zaangażowaliśmy setki wolontariuszy;

·        zrealizowaliśmy już kilkanaście edycji;

·       pomogliśmy beneficjentom z 5 krajów  (Polska, Ukraina, Włochy, Turcja, Indie). Zwiększamy integrację międzykulturową (social inclusion) dla osób, które przyjechały do Polski.;

·        przełamujemy stereotypy i nikogo nie wykluczamy! Jesteśmy otwarci na osoby dojrzałe (45+), osoby z niepełnosprawnością, osoby młode, bez wyższego wykształcenia i doświadczenia zawodowego, powracające z emigracji oraz osoby, które miały przerwę w karierze zawodowej;

·        ze względu na zdalną formę realizacji od 2020 roku możemy objąć wsparciem osoby z całej Polski;

·       od 2015 działamy pod patronatem honorowym Rady Miasta Krakowa.

Szukamy partnerów – fundacji, organizacji społecznych, które realizują podobne działania jak my i wspierają osoby potrzebujące – wierzymy że nasz projekt może być dobrym uzupełnieniem Państwa działań.  Zależy nam na upowszechnieniu informacji o projekcie wśród Państwa podopiecznych, którzy mogliby skorzystać z naszego wsparcia.

Więcej danych zamieszczone jest na stronie fundacji: www.stellavirium.org.

Ulotka informacyjna

16 laptopów dla szkoły z projektu „Zdalna Szkoła +”

Wójt Gminy Gowarczów informuje, iż w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Gmina Gowarczów pozyskała grant na zakup 16 laptopów dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie. Sprzęt wyposażony został w najnowszy system operacyjny Windows 10 Home Pl. oraz pakiet biurowy Office 2019 Standard Pl. Zakup pomoże uczniom i nauczycielom w realizacji procesu nauczania szczególnie w warunkach zdalnej pracy. Wartość zakupionego sprzętu i oprogramowania to 49 849,44 zł.

Zakup został sfinansowany w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła + w ramach  Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Dotyczy realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.