INF. ZEWNĘTRZNE

Strona zawiera informacje o projektach, szkoleniach itp. prowadzonych przez zewnętrzne instytucje i firmy przekazane do urzędu z prośbą o rozpowszechnienie szerszej społeczności odbiorców. Urząd Gminy nie sprawdza otrzymanych informacji i nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność treści umieszczanych na tej podstronie.


Konkurs „Mistrz dyktand”

W imieniu portalu edukacyjnego Dyktanda.pl oraz platformy Zday.pl, serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w trzeciej edycji konkursu „Mistrz dyktand”

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie, który polega na rozwiązywaniu dyktand w naszym serwisie. Uczestnicy zdobywają punkty za każde poprawne rozwiązanie oraz za szybkość. Ranking punktowy określa zwycięzcę konkursu.

Półroczny dostęp do serwisu edukacyjnego https://zday.pl/ czeka na uczestnika, który zajmie pierwsze miejsce w swojej grupie wiekowej. ZDAY to platforma e-learningowa, która dostarcza lekcje wideo.

Po dwóch wcześniejszych edycjach, w których wzięło udział ponad 10 000 uczestników, przechodzimy do trzeciej edycji naszego konkursu. Wprowadziliśmy podział na 5 grup wiekowych, aby zapewnić równą szansę dla wszystkich uczestników.

Dołącz do naszego konkursu i rywalizuj z innymi użytkownikami o tytuł Mistrza dyktand!

Konkurs startuje 30.05.2023 i trwa do 12.06.2023

Konkursy są dostępne pod adresem: https://dyktanda.pl/lista-konkursow

Serdecznie pozdrawiamy,
Zespół Dyktanda.pl

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Koneckim.

Szanowni Państwo,

pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Koneckim.
https://fundacja.togatus.pl/powiat-konecki/

Harmonogram

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w następujących lokalizacjach i godzinach:

Poniedziałek 11.00-15.00 siedziba Urzędu Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A lokal nr 19, NPO

Wtorek 07.00-11.00 siedziba Urzędu Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A lokal nr 19, NPO

Środa 07.00-11.00 siedziba Urzędu Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A lokal nr 19, NPO

Czwartek 07.00-11.00 siedziba Urzędu Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A lokal nr 19, NPO

Piątek 07.00-11.00 siedziba Urzędu Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A lokal nr 19, NPO

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: (41) 260 48 35 lub elektronicznie: https://np.ms.gov.pl/

Komu przysługuje ?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

➢ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym

➢ wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

➢ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

➢ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

➢ nieodpłatną mediację

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

➢ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)

➢ nieodpłatną mediację

Zapraszamy na naszą stronę internetową, facebooka oraz profil youtuba, gdzie zamieszczamy materiały i filmy edukacyjne 😊
http://fundacja.togatus.pl/
https://www.facebook.com/fundacja.togatus/
https://www.youtube.com/channel/UCKOKk-tWpe0cPLcEYzvm5jA/videos


Projekty antycovidowe

Firmy: MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k., CTS Sp. z o. o., KDKINFO Sp. z o. o., realizują projekty tzw. antycovidowe w ramach środków pozyskanych z PARP.
Celem projektu jest podniesienie do końca marca 2021 r. zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowych Rad, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii
W ramach Działania 2.21 POWER wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 poprzez realizację usług rozwojowych wspierających zdobycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji, kwalifikacji lub części kwalifikacji
Więcej informacji na stronie organizatora


#bądźwidoczny

Agancja Marketingowa NPROFIT
#bądźwidoczny kampania NPROFIT dla firm, to akcja skierowana do przedsiębiorców, którzy znaleźli się w kryzysowej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa i teraz potrzebują wsparcia, rzetelnej wiedzy i porad, bazujących na doświadczeniu praktyków w zakresie pozycjonowania i reklamy w Internecie.
Link do strony Agencji Marketingowej NPROFIT
Link do poradnika


Szanowni Państwo,

pracownicy dydaktyczni Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, University of Žilina, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, University of Ljubljana oraz University of Zagreb prowadzą międzynarodowe badania naukowe, obejmujące Polskę, Czechy, Słowację, Chorwację i Słowenię. Zapraszamy Państwa do udziału w dobrowolnych i anonimowych badaniach ankietowych. Zgromadzone statystyki wykorzystywane będą, jako zagregowane dane naukowe, które stanowić będą cenne źródło do przygotowania międzynarodowej analizy porównawczej w postaci naukowego artykułu. Tematem badań są zmiany mobilności mieszkańców, po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Ankieta składa się z 18 pytań pozwalających na wybór jednej odpowiedzi lub umożliwiających wpisanie własnej opinii/komentarza. Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut.
Dziękujemy Państwu za poświęcony czas.
W imieniu zespołu badawczego dr inż. Piotr Gorzelańczyk
Link do ankiety


Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która gwarantuje bezpieczeństwo depozytów w bankach i SKOK-ach do równowartości 100 tys. euro w złotych. Sprawdź, czy Twoje środki są objęte gwarancjami BFG i śpij spokojnie.
Strona internetowa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego


II edycja Inkubatora TransferHUB

Do 6 grudnia trwa nabór projektów do drugiej edycji Inkubatora TransferHUB. Innowacyjne pomysły mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje, instytucje (m. in. Urzędy) i firmy. Mają dotyczyć kwestii zatrudnienia oraz jednej z trzech wiodących ścieżek tematycznych, w tym kontekście: starzejące się społeczeństwo, pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy oraz automatyzacja i robotyzacja. Rozwiązania mogą być zgłaszane przez stronę: https://transferhub.pl/aktualny-nabor


Aktywne Świętokrzyskie – WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych zaprasza osoby powyżej 30 roku życia z terenu woj. świętokrzyskiego, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo lub bezrobotne) do udziału w projekcie „Aktywne Świętokrzyskie”.  Projekt realizowany jest Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020,  Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

W projekcie mogą wziąć udział  osoby pozostające bez zatrudnienia (żadna umowa nie wchodzi w grę):

– bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy (I lub II profil pomocy)

– bezrobotne niezarejestrowane w urzędach pracy

– bierne zawodowo (osoby niepracujące które nie poszukują pracy)

– które ukończyły 30 lat

– zamieszkujące na terenie woj. świętokrzyskiego

które należą do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:

– kobiety

– osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku)

– osoby o niskich kwalifikacjach  ( wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne – Liceum,   liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)

osoby po 50 roku życia.

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania – 4 godz./osobę
 2. szkolenie zawodowe:

– prawo jazdy kat C, C+E oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona 235 godz. wraz ze szkoleniem ICT szkolenie z rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców. Umiejętność obsługi komputera, Internetu, poczty elektronicznej oraz narzędzi i  oprogramowań branżowych potrzebnych w pracy kierowcy zawodowego 16 godz.

 1. 3 – miesięczne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem – wynagrodzenie – 1289,84 brutto/mies.
 2. pośrednictwo pracy – 6 godz./osobę

Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

Wszelkie pytania proszę zadawać drogą e-mail: aktywneswietokrzyskie@asise.pl

Biuro Projektu:

Aktywne Świętokrzyskie

ul. Hutnicza 1 

20-200 Starachowice

siedziba OSK El-Trans

tel. 600-733-715

e-mail: aktywneswietokrzyskie@asise.pl

Rekrutacja trwa od sierpnia do końca grudnia 2018 roku, w sposób ciągły do zebrania wszystkich grup.

Szczegółowe informacje min. formularz zgłoszeniowy oraz regulamin projektu znajdują się na stronie internetowej:

http://www.szkolenia.asise.pl/szkolenia/22-aktywne-swietokrzyskie.htmlPLAKAT REKLAMOWYFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Równać Szanse 2018

Stwórz z młodymi ludźmi projekt, dzięki któremu poczują się oni ważni i docenieni!
Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2018” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważny jest temat – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.

Udział w Programie „Równać Szanse 2018” to prestiż i dowód profesjonalizmu. Twórcą Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci
i Młodzieży – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce się zyskać status naprawdę skutecznej organizacji.

Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym to dotacja do 40 000 zł na projekt
15-miesięczny (trwający od 1 lipca 2018 roku do 30 listopada 2019 r.). Zapraszamy organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Termin składania wniosków upływa 14 marca 2018 roku, o godz. 12.00. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

Dodatkowo w 3 kolejne soboty lutego br, odbędą się szkolenia dla zainteresowanych organizacji pt. „Jak przeprowadzić diagnozę w Programie Równać Szanse?”. Szkolenia odbędą się w 5 miastach Polski, a zgłoszenia odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie www.rownacszanse.pl

W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Kończąc swój udział w ciekawym projekcie muszą zyskać poczucie, że zrobili coś nowego, ważnego i dającego pewność siebie; że zdobyli umiejętności cenne w ich obecnym i dorosłym życiu. Muszą uwierzyć, że zrobili krok właśnie w tym kierunku.
Zasady konkursu grantowego.


Projekt „Biznes na Start”

Projekt „Biznes na Start” ma na celu rozwój przedsiębiorczości na obszarze OSI województwa świętokrzyskiego, obszarze  najmniej rozwiniętym pod względem gospodarczym. Skierowany jest do osób po 29. roku życia zamieszkujących teren OSI na obszarach wiejskich i jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (szczegóły w zakładce „O Projekcie”). Zapewniamy: dotację na rozpoczęcie działalności wraz ze wsparciem pomostowym oraz wsparciem doradczo-szkoleniowym.


Informacje o nowym projekcie z dotacjami na otwarcie działalności gospodarczej realizowanym przez firmę CONSULTOR i INDUSTRY PERSONNEL SERVICES.

Projekt pod nazwą „MAM POMYSŁ- MAM BIZNES” z dotacją 24.000 i wsparciem pomostowym przez 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Nabór dokumentów od 23.11.2017 do 13.12.2017

Do projektu kwalifikują się osoby bezrobotne lub bierne zawodowo po 30 r.ż. zamieszkujące w gminach z obszaru OSI na terenach wiejskich  o najgorszym dostępie do usług publicznych.

Szczegóły  i dokumenty do pobrania na stronie:  http://www.krajowecentrumpracy.pl/aktualnosci-mam-pomysl


Stowarzyszenie Integracja i Rozwój informuje o nowym terminie (w dniach od 01.12 do 06.12.2017) przyjmowania dokumentów do projektu „Akademia biznesu –  II edycja”, którego jednym z celów jest wsparcie finansowe i merytoryczne osób bezrobotnych w założeniu własnej działalności gospodarczej.

Osoby do kontaktu w sprawach projektu:
Kamil Żuława, tel. 41 361 04 92 w. 21; e-mail: k.zulawa@sir.com.pl
Anna Warowiec, tel. 41 361 04 92 w. 23; e-mail: a.warowiec@sir.com.pl
Izabela Kieres- Gałęziowska , tel. 41 361 04 92 w. 22; e-mail: i.kieres@sir.com.pl


ZAPROSZENIE

Liczba zachorowań na choroby nowotworowe stale rośnie, a późna ich wykrywalność powoduje, że śmierć zbiera wielkie żniwo.

Każdego dnia na raka szyjki macicy umiera w Polsce 5 kobiet

Podobnie jest z umieralnością na raka piersi.

Wzrost świadomości społecznej, a co za tym idzie poprawa zgłaszalności na profilaktyczne badania stają się wielkim wyzwaniem, bo dają olbrzymie szanse na uratowanie tysięcy kobiet.

Dlatego też Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach i Obwód Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej organizują spotkania dla mieszkańców naszej gmin.

We ŚRODĘ 22 LISTOPADA o godz. 13-tej zapraszamy mężczyzn w wieku 18 -64 lat,

a na godzinę 17 –tą zapraszamy kobiety w wieku 25-59 lat.

Wszystkie spotkania odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy

Weźmy sobie do serca tę sprawę, bo właściwa profilaktyka i wczesne wykrywanie raka pozwoli ograniczyć liczne tragedie, które doświadczają nasze rodziny!

Wszyscy uczestnicy spotkań otrzymają materiały edukacyjne oraz drobne upominki

W trakcie spotkania przeprowadzony będzie konkurs z cenną nagrodą (sprzęt AGD)!


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich zaprasza mikroprzedsiębiorców
na szkolenie w zakresie
JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO VAT – JPK_VATStaropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.1.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.

Projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkałych wyłącznie na terenach wiejskich położonych na terenie OSI województwa świętokrzyskiego, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać w siedzibie Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i na stronie internetowej http://www.siph.com.pl/pl/OSiph/Projekty/Strony/172

Biuro Projektu:
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
II piętro
Tel. 41-344-43-92
e-mail: sekretariat@siph.com.pl
http://www.siph.com.pl


„Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”
Projekt LGD U-ŹRÓDEŁ

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”
działające na obszarze gmin:
Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn

Ogłasza nabór wniosków nr 5/2017

o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia:

1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa

ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”,

Szczegóły na stronie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” dotyczącej projektu.


Projekt „Mój pomysł na biznes”

Projekt realizowany przez firmę Consultor

Firma CONSULTOR realizuje nowy projekt z dotacjami na otwarcie działalności gospodarczej.

Projekt pod nazwą „Mój pomysł na biznes” z dotacją 24.000 i wsparciem pomostowym przez 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Szczegóły i dokumenty do pobrania na stronie: www.mojpomysl.consultor.pl

Nabór dokumentów od 16.10.2017 – 10.11.2017

Do projektu kwalifikują się osoby bezrobotne lub bierne zawodowo po 30 r. ż. zamieszkujące w gminach z obszaru OSI o najgorszym dostępie do usług publicznych.


Informacja Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości
o realizowanym projekcie

Projekt KSWP pod nazwą Grant na start

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, iż od dnia 12.10.2017 r. do 08.11.2017 r. prowadzi nabór Uczestników do projektu pn. „Grant na start”, realizowanego w ramach Poddziałania 10.4.1 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (dotacje) – OSI – (projekty konkursowe)”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej w obszarach wiejskich na terenie OSI (Obszary Strategicznej Interwencji) o najgorszym dostępie do usług publicznych poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze 120 osób oraz udzielenie 104 osobom wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje oraz wymogi dotyczące możliwości udziału w niniejszym projekcie, zamieszczone zostały w „Regulaminie rekrutacji do projektu” oraz „Regulaminie przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”, dostępnych na stronie internetowej www.kswp.org.pl.


BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Plakat reklamujący badania mammograficzne

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię (prześwietlenie piersi) w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka

Gowarczów – 19 października

przy Szkole Podstawowej, ul. Stanisława Żuka 3

Fałków – 20 października

przy Ośrodku Zdrowia, ul. Zamkowa 24

Szczegóły w załączonej ulotce


Akademia biznesu –  II edycja

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój realizuje projekt pn.: „Akademia biznesu –  II edycja”, którego jednym z celów jest wsparcie finansowe i merytoryczne osób bezrobotnych w założeniu własnej działalności gospodarczej.

Osoby do kontaktu w sprawach projektu:
Kamil Żuława, tel. 41 361 04 92 w. 21; e-mail: k.zulawa@sir.com.pl
Anna Warowiec, tel. 41 361 04 92 w. 23; e-mail: a.warowiec@sir.com.pl
Izabela Kieres, tel. 41 361 04 92 w. 22; e-mail: i.kieres@sir.com.pl


KOMUNIKAT

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 1 września 2017 powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR).

 Lokalizacja KOWR w województwie świętokrzyskim pod adresami:

Oddział Terenowy KOWR:
ul. Piaskowa 18
25-323 Kielce
tel. (41) 343-31-90
fax (41) 368-70-49
(dawna siedziba  ARR OT w Kielcach)

Sekcja Zamiejscowa KOWR:
Pl. Obrońców Pokoju 21,
27-500 Opatów
tel. (15) 869 14 04


Fundacja Orange zaprasza do składania wniosku na multimedialną Pracownię Orange w Waszej miejscowości, macie czas do 8 września!

Pracownie Orange to program społeczny, w ramach którego zakładamy i pomagamy prowadzić multimedialne świetlice w małych miastach i wsiach. Celem inicjatywy jest zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do technologii, wzmocnienie ich cyfrowych kompetencji i stworzenie przestrzeni wspólnych działań.

Takich pracowni stworzyliśmy już 77 w Polsce. Każdą wyposażyliśmy w komputery, bezpłatny internet, konsolę do gier, telewizor LCD i meble.

Fundacja Orange pomaga opiekunom Pracowni prowadzić świetlice, urozmaicać ich ofertę i działać na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. Organizujemy dla nich szkolenia, webinaria, tutoringi i oferujemy granty na realizację projektów społecznych i edukacyjnych.

Szczegółowe informacje na stronie: www.pracownieorange.pl


Bezpłatny kurs języka angielskiego na poziomie A1 i A2

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych (poprzez rozwój zdolności lingwistycznych) mieszkańców powiatu, a w szczególności osób posiadających niskie kwalifikacje zawodowe.

Projekt finansowanym z funduszy Europejskich. Kurs obejmuje poziomy podstawowe – A1 i A2 (60 godzin na każdy z poziomów, łącznie 120). Po zakończeniu projektu uczestnicy otrzymują certyfikat TELC A2 honorowany na międzynarodowym rynku pracy.

Na kurs zapraszamy osoby które:

 • są po 25 roku życia,
 • pracują, uczą się lub zamieszkują na terenie powiatu koneckiego woj. świętokrzyskiego,
 • posiadają niskie kwalifikacje (do wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie),
 • nie znają języka angielskiego lub znają na poziomie poniżej A1,
 • z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kompetencji językowych.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie:
http://angielskisukces.pretender.pl/

lub pod numerem telefonu: 727 400 872


Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – II edycja

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielc oraz Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży ze Staszowa realizuje projek: „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – II edycja”, który ma na celu wspieranie liderów lokalnych, rozwój młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zadanie to będzie realizowane poprzez działania animacyjno-doradcze oraz przyznawanie mikrograntów – dotacji do 5000,00 zł na realizację małych lokalnych inicjatyw lub finansowanie lokalnych przedsięwzięć grup nieformalnych kwotami do 5000,00 zł na inicjatywę.

Aktualnie ogłoszony został I nabór wniosków w ramach konkursu FIO nr 1/2017. W tym konkursie wysokość środków finansowych zaplanowanych na dofinansowanie mikrodotacji to 180.000,00 zł (alokacja może jeszcze ulec zwiększeniu). W celu ubiegania się o mikrodotację, organizacja pozarządowa, grupa nieformalna lub samopomocowa powinna złożyć wniosek o mikrodotację w formie elektronicznej za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej www.fio.sir.com.pl

Termin składania wniosków:
26.06.2017 r. (od godz. 8:00) – 07.07.2017 r. (do godz. 16:00).

II nabór prowadzony będzie we wrześniu 2017 r., a dotyczył będzie tylko tych obszarów, w których jednostki samorządu terytorialnego wyrażą gotowość partycypacji finansowej w kosztach projektu poprzez przekazanie środków samorządowych na finansowanie w 50% kosztów inicjatyw lokalnych.

Szczegóły w załączonej ulotce informacyjnej


BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Plakat reklamujący badania mammograficzne

Zapraszamy na badania mammograficzne kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały bezpłatnego badania.

5 lipca 2017 r. (środa)
Gowarczów
ul. Stanisława Żuka 3

obok Szkoły Podstawowej

Organizator MEDICA

Szczegóły w załączonej ulotce


plakat reklamowy OHP-szkolenia

     SZKOLENIA OSZ W CHĘCINACH

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Chęcinach, to jednostka udzielające młodzieży wszechstronnego wsparcia w zakresie możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i możliwości przekwalifikowania się, doskonalenia zawodowego, podnoszenia i uzupełniania kwalifikacji zawodowych.

Aktualnie prowadzimy nabór na  szkolenia:

 1. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z obsługą kasy fiskalnej.
 2. Kurs przedłużania rzęs + manicure hybrydowy ze stylizacją paznokci różnymi metodami.
 3. Nowoczesny sprzedawca – fakturzysta z obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych.
 4. Kurs kroju i szycia.

ZAPEWNIAMY:

 1. zwrot kosztów dojazdu
 2. wyżywienie
 3. materiały dydaktyczne
 4. ubezpieczenie NNW

Szczegółowe informacje na plakacie reklamowym
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel  41 301-01-09