XXXVII sesja Rady Gminy w Gowarczowie

Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk w dniu 28 kwietnia br. otworzył XXXVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy witający zgromadzonych Pana wójta Stanisława Pacochę, przybyłych radnych, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.

Rada Gminy udzieliła dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu budżetowego planowanego w uchwale budżetowej Gminy Gowarczów na 2022 rok.

Przeznaczono środki na opracowanie dokumentacji projektowo-finansowej na budowę odcinka sieci wodnościekowej w miejscowości Komaszyce.

Środki przeznaczono również na remonty pozimowe dróg, a także na czyszczenie rowów odwadniające drogi w Gminie Gowarczów w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa.