BIULETYN INFORMACYJNY NR 16/2023

Przed Państwem szesnaste wydanie biuletynu: „Wiadomości Lokalnych Gminy Gowarczów” w których znajduje się podsumowanie wydarzeń, inwestycji i inicjatyw podejmowanych na terenie naszej gminy w ostatnim półroczu.
BIULETYN NR 16/2023