OGŁOSZENIE

KURZACZE, 11.08.2023 r.

ZAPRASZAM WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA KURZACZE NA ZEBRANIE SOŁECKIE,  KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 20.08.2023 r.  (NIEDZIELA) O GODZ. 16.00
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ.

TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE :

  1. FUNDUSZ SOŁECKI NA 2024 r.

                                                                                 SOŁTYS SOŁECTWA KURZACZE:

                                                                                                 WANDA PLUTA