Uroczysty Dzień Edukacji Narodowej w Gowarczowie

13 października w Gowarczowie podwójnie świętowano Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystości obchodzona w obu budynkach szkoły nie zapominając o jubileuszu 250 rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej.  

W stronę grona pelagicznego jak również obsługi szkoły popłynęło wiele ciepłych słów oraz wdzięczności za wkładany trud w tą misyjną, odpowiedzialną pracę zarówno od włodarzy: Pana wójta Stanisława Pacochy, Pani sekretarz Marzeny Dziewit jak i od samej dyrekcji i księdza proboszcza Dariusza Stańczyka.

Wśród nagrodzonych Nagrodą Wójta znaleźli się dyrektor i dyrektorki Szkoły Podstawowej w Gowarczowie : Paweł Skowron, Ilona Kłosek, Joanna Lisiewicz. Ponadto dyrekcja szkoły wręczyła zarówno nauczycielom jak i obsłudze szkoły  nagrody Dyrektora.

Uroczystościom towarzyszyły programy artystyczne „z przymrużeniem oka” – scenki sytuacyjne przeplatane okazjonalnymi piosenkami. Akademie przygotowały z młodszymi klasami Panie Monika Świeboda, Barbara Kądziela i Angelika Matynia a z młodzieżą klas starszych Panie Justyna Chmielewska,, Kinga Zaborowska, Monika Trawińska i Anna Arcab zaś oprawą muzyczną P. Piotr Zaborowski z GCKIB w Gowarczowie.