LI sesja Rady Gminy Gowarczów

W dniu 10 października 2023  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie odbyła się nadzwyczajna LI sesja Rady Gminy Gowarczów.

Po powitaniu wszystkich zebranych przez przewodniczącego Sławomira Stańczyka otwarto obrady, podczas których podjęto uchwały o wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Gowarczów na 2023 rok m.in. przekazanie ministerialnych środków z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej a także zwiększenie środków na  wydatki na odbiór i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest czy przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Skrzyszów i drogi gminnej w Giełzowie.

W dalszej części sesji wójt Stanisław Pacocha przekazał zaproszenie na uroczystość poświęcenia sztandaru gminy, która odbędzie się  22 października o godzinie 12:00 w kościele parafialnym.