Ogłoszenie – konsultacje projektu uchwały

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gowarczów dotyczącej „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2024 rok”.

Ogłoszenie

Projekt uchwały

Zarządzenie