Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Gowarczowie

Narodowe Święto Niepodległości godnie obchodzono w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Gowarczowie. Uroczystości zorganizowane zostały w piątek 10 listopada w przededniu 105 rocznicy odzyskania przez Polskę suwerenności. Uczestniczyli w nich zarówno włodarze: wójt Stanisław Pacocha, sekretarz Marzena Dziewit, dyrekcja: Paweł Skowron, Ilona Kłosek Joanna Lisiewicz, pracownicy GCKiB, uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.

            Po wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego uczniowie z klas II a, III a, III b oraz klas V-VIII, zaprezentowali programy słowno muzyczne wspominając zarówno najważniejsze daty ostatnich dwóch stuleci naszego kraju jak i sylwetki najbardziej zasłużonych dla odzyskania niepodległości i zachowania tożsamości narodowej. W podniosły nastrój wprowadzały niepodległościowe pieśni i wiersze.

Wójt Stanisław Pacocha w przemówieniach korzystał w tej wyjątkowej okazji do uczczenia tych, którzy walczyli o naszą wolność. Przedstawi krótką prelekcję na temat historii odzyskania niepodległości i podkreślał ważność budowania wartości patriotycznych w społeczeństwie od najmłodszych lat. Włodarze i Dyrekcja nie szczędzili też pochwał dla występujących i przygotowujących akademię dziękując za ten wspólni spędzony czas w duchu patriotyzmu. 

Akademie przygotowały Panie: Małgorzata Czarny, Grażyna Dębowska, Danuta Rudalska, Joanna Lisiewicz, Jolanta Sobczyńska i Katarzyna Kuleta