OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
Wojewody Świętokrzyskiego
z dnia 21 listopada 2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 106/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Obwieszczenie z dnia 21.11.2023 r.