LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gowarczowie

W dniu 12 lutego 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Gowarczowie odbyła się LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Gowarczowie. Uczestniczyło w niej 15 radnych. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Stańczyk.

            Na sesji tej zostały wprowadzenie środki do budżetu Gminy Gowarczów pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 820.800,00 zł. na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegającego na wymianie opraw na energooszczędne wraz z dostawą systemu do zarzadzania oświetleniem w gminie Gowarczów”, oraz zabezpieczono wkład własny na realizację w/w inwestycji. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na budowę ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Korytków i budowę oświetlenia ulicznego. nadmienić należy, iż OSP Korytków otrzymało środki w wysokości 98.639,00 zł. na budowę placu zabaw z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.