Więcej o: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego

Rozpoczęto prace nad realizacją zadania : „Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych przy ul.Wojska Polskiego w Gowarczowie”. Nowy chodnik o szer 1,5 m położony zostanie na długości ok. 210 m. Niewątpliwie wpłynie to na estetykę tego miejsca i co jeszcze ważniejsze poprawi bezpieczeństwo na  odcinku łączącym centrum miejscowości z osiedlem domków jednorodzinnych i szkołą podstawową.