Więcej o: Cudeńka na wystawie Świetlicy Środowiskowej

Cudeńka na wystawie Świetlicy Środowiskowej

Świątecznej inspiracji można było zaczerpnąć podczas trzydniowej wystawy prac plastycznych wykonanych przez młodzież w gowarczowskiej Świetlicy Środowiskowej. Symbolicznie rozpoczęła się ona  w Mikołajki bo klimatem przewodnim były ozdoby bożonarodzeniowe, modne w tym sezonie krasnale, nieustannie szykowne bombki choinkowe czy stajenki. Oczywiście wystawa jest podsumowaniem niemalże całorocznej pracy młodych pasjonatów rękodzieła co przekłada się na ilość prac stworzonych pod okiem Pani Teresy Boby. Z wizytą na wystawie zagościł Pan Wójt Stanisław Pacocha, Pani Sekretarz Marzena Dziewit oraz Dyrektorka GCKiB Elwira Sibiga – Gärtner. Goście jak zawsze byli pod wrażeniem tak licznie i kunsztownie przygotowanych prac, które cieszą oczy i są najlepszym dowodem na to, że w naszej gminie mamy utalentowaną młodzież.

ROZŚWIETLAMY GMINĘ GOWARCZÓW

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Dziewiąta „Rozświetlamy Polskę” Gmina Gowarczów złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach obszaru inwestycyjnego modernizacja infrastruktury oświetleniowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Modernizacja oświetlenia zewnętrznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne wraz z dostawą systemu do zarządzania oświetleniem w gminie Gowarczów.

W dniu 12 grudnia 2023 r. otrzymaliśmy promesę wstępną w celu zapewnienia dofinansowania inwestycji.Kwota przyznanych środków: 820 800,00 zł.

Kolejne spotkania konsultacyjne w sprawie nadania praw miejskich dla Gowarczowa

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zebrań konsultacyjnych w sprawie nadania praw miejskich dla Gowarczowa, we wtorek odbyło się zebranie dla trzech miejscowości; Rogówek, Miłaków i Brzeźnica.

   W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Stanisław Pacocha oraz członkowie powołanego Zespołu do przeprowadzenia konsultacji. W pierwszej części zebrania Wójt omówił wszystkie kwestie związane z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji oraz zapoznał mieszkańców z ewentualnymi kosztami i korzyściami wynikającymi ze zmiany statusu miejscowości Gowarczów. Jednoznacznie podkreślił, że nadanie praw miejskich dla Gowarczowa nie będzie wiązało się z podwyżką podatków i opłat lokalnych, bądź utratą dotychczasowych uprawnień, natomiast zwiększa szanse na pozyskanie dodatkowych środków na rozwój obszarów miejskich. Następnie uczestniczący w zebraniu mieszkańcy zadawali pytania, na które odpowiadał Wójt oraz członkowie Zespołu do przeprowadzenia konsultacji.

    Po zakończeniu dyskusji mieszkańcy tych trzech miejscowości wyrazili swoją opinię poprzez wypełnienie ankiet konsultacyjnych. Podobnie jak na zebraniu w Gowarczowie zdecydowana większość obecnych na zebraniu mieszkańców opowiedziała się za nadaniem praw miejskich dla Gowarczowa.

   Następne zebrania konsultacyjne odbędą się:

23 lutego – o godz. 16.30 w Komaszycach i o godz.. 18.00 w Bębnowie,

25 lutego – o godz. 16.30 w Morzywole i o godz. 18.00 w Rudzie Białaczowskiej

26 lutego – godz.. 15.00 w Kurzaczach,  o godz. 16.30 w Bernowie i o godz. 18.00 w Kamiennej Woli

Dzień Kobiet 2023

💐 Serdecznie zapraszamy na uroczystości z okazji gminnych obchodów „Dnia Kobiet”

🌷 drogie Panie na scenie wystąpi ZUZANNA w klimatycznym i urokliwym koncercie: https://www.youtube.com/@zuzannamoczek

🌹 Zuzanna – czasami lirycznie, czasami z przytupem, ale zawsze prosto z serca!
Jest wokalistką, multiinstrumentalistką i tekściarką. Tutaj liczy się każde słowo – jej autorska twórczość to piosenka z ambitnym tekstem najwyższej próby, doprawiona odrobiną folkowych brzmień

Dzień Kobiet
Więcej o: Konsultacje społeczne w sprawie nadania praw miejskich dla Gowarczowa rozpoczęte

Konsultacje społeczne w sprawie nadania praw miejskich dla Gowarczowa rozpoczęte

W związku ze zbliżającymi się obchodami 160-lecia wybuchu Powstania Styczniowego, po upadku którego część miast utraciła prawa miejskie, w tym Gowarczów, Wojewoda Świętokrzyski poddał pod rozwagę możliwość zainicjowania procedury związanej ze złożeniem wniosku o nadanie tym miejscowościom statusu miasta.

Aby umożliwić mieszkańcom Gminy Gowarczów wypowiedzenie się w tej sprawie, Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha zwrócił się do Rady Gminy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Gowarczów w sprawie nadania miejscowości Gowarczów statusu miasta. Rada Gminy w podjętej uchwale zdecydowała, że konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 19 lutego do 10 marca 2023 r. w formie ankiety konsultacyjnej podczas zebrań wiejskich.     W niedzielę 19 lutego  2023 r. o godz. 15.00 w hali sportowej przy ul. Szkolnej odbyło się pierwsze zebranie konsultacyjne w  Gowarczowie,  miejscowości której konsultacje w największym stopniu dotyczą. Przed wyrażeniem opinii przez zebranych, odbyła się szeroka dyskusja, podczas której mieszkańcy zadawali wiele pytań, głównie dotyczących  podatków i opłat oraz korzyści wynikających ze zmiany statusu miejscowości. Na pytania odpowiadali; Wójt Stanisław Pacocha, Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk oraz członkowie Zespołu ds. konsultacji. Po zakończeniu dyskusji poproszono zebranych mieszkańców Gowarczowa o wypełnienie ankiet konsultacyjnych. Nad przebiegiem głosowania czuwali członkowie czteroosobowego Zespołu powołanego do przeprowadzenia konsultacji.  Po przeliczeniu wszystkich ankiet  przewodniczący Zespołu ogłosił wyniki konsultacji w miejscowości Gowarczów. Zdecydowana większość mieszkańców obecnych na zabraniu opowiedziała się za nadaniem praw miejskich dla Gowarczowa.

Zarządzenie Nr 0050.15.2023

Zarządzenie Nr 0050.15.2023 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 20.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gowarczów na lata 2023-2031

Zarządzenie 0050.15.2023 wraz z informacją

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gowarczów na lata 2023-2031

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gowarczów na lata 2023-2031

Więcej o: „Talent 2017” dla Weroniki Kaniowskiej

„Talent 2017” dla Weroniki Kaniowskiej

     W piątek 31 marca w Klubie KSM w Końskich odbył się finał konkursu „Talent 2017” . W koncercie finałowym wystąpiło 6 osób doskonalących swoje umiejętności wokalne pod kierunkiem Piotra Zaborowskiego w pracowni muzycznej CKiAL w Gowarczowie. Nagrodę główną w kategorii klas I-III zdobyła Weronika Kaniowska . Wyróżnienia w konkursie otrzymali Agnieszka Honczaruk w grupie wiekowej IV-VI i Daniel Feliński w kategorii szkoły średnie. Doskonale zaprezentowały się na scenie również Marta Juszyńska , Julka Kuleta ( klasy IV- VI) i Agata Ciołkiewicz (gimnazja) . Występy oceniało jury w składzie : Dominika Wróbel , Andrzej Zdunek i Marek Werens. Nad całością czuwał i koncert finałowy poprowadził – Piotr Salata.

Więcej o: Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej

Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej

    W środę 29 marca 2017 r. od godz. 9.00 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gowarczowie gościło uczestników regionalnego etapu XIV Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej. Inicjatorem i organizatorem tego wydarzenia od wielu lat jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Gowarczowie. Na wstępie przywitali uczestników konkursu Dorota Duda członek Zarządu Powiatu Koneckiego i Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha. Zmagania konkursowe przebiegały równolegle w dwóch kategoriach: Pieśń Patriotyczna i Poezja Patriotyczna. Poziom artystyczny oceniały dwa składy jurorskie, którym przewodniczyli Maciej Lisowski i Katarzyna Opala . Przed oficjalnym ogłoszeniem wyników Janusz Bielecki -Prezes POAK w Gowarczowie przypomniał ideę i historię tego konkursu oraz podziękował wszystkim osobom , które pomagały w realizacji tego zamierzenia. Do kolejnego etapu zakwalifikowały się w kategorii pieśń : Weronika Kaniowska SP w Gowarczowie ,Jadzia Kołodziej SP nr 1 w Końskich, Anna Gonerka z Gimnazjum w Fałkowie , zespoły „Jedyneczki” i duet Aleksandra Gil – Kacper Orman, a w kategorii poezja: Amelia Zuzanna Ferens i Krystian Nowak ze SP w Nieświniu oraz Katarzyna Cuper z Gimnazjum w Rogowie . Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy a laureaci oprócz nominacji do kolejnego etapu również nagrody książkowe , które wręczyli :Dorota Duda członek Zarządu Powiatu Koneckiego , Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha , ks. wikary Adam Głuszek oraz Janusz Bielecki POAK w Gowarczowie.

Więcej o: Rusza budowa Ośrodka Zdrowia w Gowarczowie

Rusza budowa Ośrodka Zdrowia w Gowarczowie

        W dniu 21 marca 2017 nastąpiło przekazanie placu budowy na którym powstanie Ośrodek Zdrowia w Gowarczowie. Będzie to sztandarowa , największa w ostatnim czasie inwestycja naszej gminy o wartości 2 388 657,59 zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe AGRO-BUD Jan Szymański ze Starachowic. Ze strony inwestora wszystkie niezbędne dokumenty podpisał Wójt Gminy Gowarczów Stanisław Pacocha ,a nad prawidłowością wykonywanych prac czuwał będzie inspektor nadzoru Pan Marek Kądziela. Ważnym jest również fakt określenia okresu gwarancji , który dla tej inwestycji wynosi 7 lat.
O tego momentu nie pozostaje nam nic innego ,jak obserwować postęp prac przy budowie a nowym obiektem cieszyć się będziemy za rok – przewidywany termin ukończenia to 31 marca 2018.