Końcowy odbiór przebudowy oczyszczalni ścieków

W dniu wczorajszym miał miejsce odbiór przebudowy oczyszczalni ścieków w Rudzie Białaczowskiej.

Inwestycja zakończyła się w terminie zgodnie z zawartą Umową. Wykonawcą była Spółka MAR Agency z siedzibą w Łodzi.

Ogólny koszt inwestycji opiewał na 9 490.003,50 zł a dofinansowaniektóre Gminaotrzymała z Polskiego Ładu to prawie 5 milionów zł.

W odbiorze udział wziął Burmistrz Miasta i Gminy Stanisław Pacocha, Wykonawcy, Kierownicy  budowy oraz inspektorzy nadzoru. Nadmienić należy, iż do nowej oczyszczalni możemy już podłączać kolejne sołectwa.