Więcej o: W Gowarczowie zrealizowano kolejną inwestycję drogową

W Gowarczowie zrealizowano kolejną inwestycję drogową

18 października została zakończona i odebrana przebudowa drogi wewnętrznej w Gowarczowie tuż przy „starym” Wikariacie polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na długości 83,5 m. Przebudowa obejmowała szereg zadań: wykonanie koryta pod nawierzchnię, ustawianie obrzeży betonowych, wykonie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, rozbiórce elementów chodnika z masy bitumicznej czy regulacji wysokościowej studni teletechnicznej.

Świetlica w Bębnowie po przebudowie

Z początkiem października zakończona została inwestycja nadbudowy budynku świetlicy wiejskiej  w miejscowości Bębnów w ramach zadania „Budowa, przebudowa i doposażenie ogólnopolskiej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Gowarczów”. Prace remontowe polegały na wykonaniu robót betonowych i konstrukcyjnych, robót murowych, wymianie pokrycia dachowego oraz wykonaniu prac izolacyjnych.

Inwestycja zrealizowana została przy współfinansowaniu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Więcej o: Droga gminna w Skrzyszowie przebudowana

Droga gminna w Skrzyszowie przebudowana

W miejscowości Skrzyszów „Piaski” zakończono i odebrano następną inwestycję. Prace polegały na przebudowie drogi gminnej wraz z poboczami na odcinku 958 metrów o szerokości jezdni 4 metry. Wymieniono również istniejący przepust znajdujący się pod tą drogą.

Wszystkie inwestycje tego typu stwarzają odpowiednie warunki komunikacyjne zwiększające przepustowość i bezpieczeństwo użytkowników.

Zrealizowana inwestycja drogowa w Rogówku

  Na terenie Gminy Gowarczów trwają prace inwestycyjne w sferze infrastruktury transportowej. Właśnie zakończone zostały prace polegające na przebudowie drogi powiatowej Nr 0428 T Gowarczów – Rogówek – Baczyna w miejscowości Rogówek na odcinku długości 995 mb.

Ta długo wyczekiwana przebudowa ta wpłynie nie tylko na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego ale również zwiększenie płynności i komfortu ruchu.

Krajoznawcza wycieczka młodzieży z historią i militariami w tle

Grupa młodzieży z gowarczowskiej Świetlicy Środowiskowej wraz z wychowawczynią Teresą  Boba oraz dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej Elwirą Sibiga zwiedzili w piątek ciekawe miejsca w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego.

Pierwszym punktem programu była wizyta w lotniczej jednostce wojskowej w Nowym Glinniku. Każdy chętny miał możliwość zasiąść za sterami wielozadaniowego śmigłowca W-3W wykorzystywanych m.in. do zadań transportowych, osłonowych czy operacji sanitarnych. Młodzież poznała też specyfikę wojskowej lotniskowej straży pożarnej, a także tajniki zawodu kontrolera ruchu lotniczego w wieży kontroli lotów, który jest odpowiedzialny za regulowanie ruchu lotniczego na terenie zarówno samego lotniska, jak i w przestrzeni powietrznej w jego bezpośrednim otoczeniu.

Kolejnym elementem wycieczki była wizyta w bunkrze kolejowym w miejscowości Konewka. Bunkier ten powstał na przełomie 1940/41 roku, ma 380 metrów i jest kompleksem żelbetowych schronów mogących pomieścić cały skład pociągu sztabowego, który powstał na zlecenie Hitlera. Obiekt posiada ciekawą historię i pokaźny zbiór militariów.

Z nie mniejszym zainteresowaniem uczestnicy przemierzyli podziemną trasę turystyczną „Groty Nagórzyckie”. Jest to unikatowa w skali kraju atrakcja powstała w dawnej kopalni piasku kwarcowego. Niedługa, bo 160 metrowa trasa, odkrywa niezwykły labirynt podziemnych sal, korytarzy i wnęk, miejscowe legendy oraz wiekową historię.

Na zakończenie wyprawy uczestnicy przyglądali się wspaniałemu zjawisku krasowemu jakim są wywierzyska z pulsującymi gejzerami z piasku podrzucanego przez źródlaną wodę. Wywierzyska znajdują się w rezerwacie przyrody Niebieskie Źródła położonego w dolinie Pilicy.