Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gowarczów dotyczącej „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019 rok”.