Prace w Giełzowie przy sołeckim stawie

Zakończono prace przy stawie w Giełzowie. W ramach funduszu sołeckiego wykonano usługę polegającą na czyszczeniu stawu. Ponadto wykonano też usługę polegającą na wymianie istniejącego ogrodzenia wokół zbiornika wodnego. Na pracami czuwali oraz czynnie brali udział w uporządkowaniu terenu zarówno sołtys, Radna Gminy jak i inni mieszańcy sołectwa.

Od najbliższego poniedziałku rozpoczną się prace czyszczenia stawu w Bernowie.