Zakończona przebudowa ulicy Wojska Polskiego

Zakończono prace nad realizacją zadania : „Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych przy ul.Wojska Polskiego w Gowarczowie”. Nowy chodnik położony został na długości ok. 210 m. Dzięki sprzyjającej aurze zadanie zrealizowano sprawnie , zgodnie z zaplanowanym terminem.Odbiór wykonanego zadania w dniu 28 listopada. Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na tym odcinku jest szczególnie ważne w okresach jesienno -zimowych.