Świetlica w Bębnowie po przebudowie

Z początkiem października zakończona została inwestycja nadbudowy budynku świetlicy wiejskiej  w miejscowości Bębnów w ramach zadania „Budowa, przebudowa i doposażenie ogólnopolskiej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w Gminie Gowarczów”. Prace remontowe polegały na wykonaniu robót betonowych i konstrukcyjnych, robót murowych, wymianie pokrycia dachowego oraz wykonaniu prac izolacyjnych.

Inwestycja zrealizowana została przy współfinansowaniu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”