Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

Trwają zapisy i formowanie grup na bezpłatne szkolenia mieszkańców gminy Gowarczów w ramach projektu  „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług” skierowane do osób po 25 roku życia.

Podczas spotkania informacyjnego, na którym byli przedstawiciele poszczególnych sołectw  prowadzący przedstawili formułę i zakres tematyczny szkoleń. Uczestnicy będą poszerzać wiedzę w jednym z wybranych tematów: rodzice w internecie, mój biznes w sieci, moje finanse i transakcje w sieci, internet dla seniora, tworzę własną stronę internetową (blog), rolnik w sieci oraz kultura w sieci. Uczestnicy będą mieli zapewnione materiały szkoleniowe, dyplomy potwierdzające udział w szkoleniu, autonomiczne stanowiska pracy, poczęstunek podczas spotkań oraz pendrive.

Ponadto podano szczegóły odnośnie możliwości wygrania nagród. Osoby z najlepszą frekwencją biorące udział w szkoleniu wezmą udział w losowaniu nagród, którymi są: wysokiej jakości laptop ufundowany przez wójta Stanisława Pacochę, jak również piła spalinowa ufundowana przez firmę eVIRGO.

Każdy temat obejmuje 4 spotkania po 4 godziny dydaktyczne (3 zegarowe) w terminie dogodnym dla danej grupy. Szkolenia odbywać się będą w świetlicach na terenie gminy. Poziom zaawansowania szkoleń także dostosowany będzie do potrzeb grupy.

Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy i  szczegółowe informacje oraz ankieta z doborem tematu dostępna jest w Urzędzie Gminy Gowarczów (sekretariat II piętro) oraz pod nr telefonu 48 672 40 37. Ankietę można również pobrać ze strony, wydrukować i wypełnioną przynieść do urzędu.

Projekt dofinansowany jest  z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.