Pomoc żywnościowa

Wójt Gminy Gowarczów oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie uprzejmie informują, że zgodnie z podpisaną umową w dniu 7 stycznia 2020 roku ze Związkiem Stowarzyszeń Kielecki Bank Żywności rusza Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019/2020.

W dniu 10 lutego 2020 roku do Gminy Gowarczów trafi pierwsza transza żywności.

Osoby zakwalifikowane do w/w programu proszone są o zgłaszanie się po odbiór żywności w dniach 11-12 luty 2020 roku do budynku po starej Plebanii przy ulicy Kościelnej.

Zgodnie z wytycznymi MRPiPS pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikalności osoby najbardziej potrzebującej tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla osoby w rodzinie.