XXII sesja Rady Gminy Gowarczów

XXII sesja Rady Gminy Gowarczów

W dniu dzisiejszym  odbyła się nadzwyczajna XXII sesji Rady Gminy Gowarczów. W sesji uczestniczyło 13 radnych z 15 radnych. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk.

Ważnym punktem obrad  sesji była informacja z realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gowarczów za I półrocze 2020 roku. Skarbnik gminy przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, która pozytywnie zaopiniowała przedłożoną przez Wójta Gminy Gowarczów wyżej wymienioną informację.

Wśród rozpatrywanych uchwał na uwagę zasługuje uchwała dotycząca zamiary likwidacji Filii Bibliotecznej w Kamiennej Woli, a także uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gowarczów dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.