Aktualności

Więcej o: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego

Rozpoczęto prace nad realizacją zadania : „Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu chodnika dla pieszych przy ul.Wojska Polskiego w Gowarczowie”. Nowy chodnik o szer 1,5 m położony zostanie na długości ok. 210 m. Niewątpliwie wpłynie to na estetykę tego miejsca i co jeszcze ważniejsze poprawi bezpieczeństwo na  odcinku łączącym centrum miejscowości z osiedlem domków jednorodzinnych i szkołą podstawową.

Więcej o: Ćwiczenia obronne 2016

Ćwiczenia obronne 2016

Na terenie gminy Gowarczów w dniu 28 października 2016 r. w godzinach: od 8:00 do 15:00 zostało przeprowadzone gminne ćwiczenie obronne nt: „Kierowanie osiąganiem stanu gotowości obronnej czasu kryzysu w gminie Gowarczów w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa działaniami o charakterze terrorystycznym”
W gminnym ćwiczeniu obronnym wzięli udział:
1. Zastępca Wójta Gminy
2. Sekretarz Gminy.
3. Zastępca Skarbnika Gminy.
4. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.
5. Obsada Stałego Dyżuru Wójta.
6. Kierownicy Referatów Urzędu Gminy oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy w Gowarczowie.
7. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych podległych Wójtowi.
8. Przedstawiciele KP Policji w Końskich.
9. Komendant Gminny OSP.
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Gowarczowie.
11. Grupa Ratownictwa Medycznego OSP Gowarczów.
Kierownikiem Gminnego Ćwiczenia Obronnego był Wójt Stanisław Pacocha.
W czasie ćwiczenia realizowane były epizody praktyczne związane z ewakuacją Szkoły Podstawowej w Gowarczowie w związku z zagrożeniem terrorystycznym. O godz. 11:45 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gowarczowie otrzymał telefon od anonimowego rozmówcy z informacją, że na terenie szkoły podłożony został ładunek wybuchowy. Natychmiast zostały uruchomione wszystkie służby ratownicze (policja, straż, służba zdrowia) oraz powiadomiono Wójta Gminy. Dyrektor szkoły zarządził i przeprowadził ewakuację uczniów oraz pracowników szkoły. Przybyłe na miejsce zdarzenia służby natychmiast przystąpiły do realizacji swoich zadań oraz zabezpieczyły miejsce zdarzenia, policja przeszukała cały budynek Szkoły.
Ćwiczenia zakończyły się zebraniem wszystkich uczestników w sali w Szkole Podstawowej w Gowarczowie, gdzie nastąpiło omówienie przebiegu poszczególnych etapów, uzyskanych efektów i podsumowanie, podczas którego Wójt Gminy podkreślił, że było ono sprawdzianem dobrej współpracy i wzajemnego współdziałania gminnych struktur organizacyjnych realizujących zadania obronne z policją i ochotniczą strażą pożarną oraz zespołem ratunkowym.
Ćwiczenie to stworzyło możliwość praktycznego sprawdzenia obowiązujących procedur przewidzianych do realizacji w sytuacjach kryzysowych oraz w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Jako organizatorzy składamy podziękowania wszystkim uczestnikom ćwiczenia za ich zaangażowanie i entuzjazm w wykonywaniu powierzonych zadań. Ich działanie zdecydowanie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na naszym terenie.

Więcej o: Ślubujemy być dobrym Polakiem

Ślubujemy być dobrym Polakiem

   Tymi słowami najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Gowarczowie rozpoczęli ślubowanie w dniu 27 października 2016. W tej ważnej dla nich uroczystości uczestniczyli ich starsi koledzy , nauczyciele i rodzice. Wśród zaproszonych gości znaleźli się ks. proboszcz Marek Maciążek , ks. Adam Głuszek i reprezentująca władze gminy Pani Sekretarz Dorota Lachowicz.Oprócz ślubowania mogliśmy zobaczyć wspaniałą część artystyczną przygotowaną przez pierwszoklasistów pod okiem Elżbiety Pluty. Rodzice zaś skrupulatnie całość zdarzenia zarejestrowali korzystając dobrodziejstw nowoczesnej techniki na potrzeby domowego archiwum.Rozpoczynającym długa drogę edukacyjną życzymy wielu sukcesów!

Więcej o: Sprawny przebieg XXV sesji Rady Gminy

Sprawny przebieg XXV sesji Rady Gminy

W dniu 26 października odbyła się XXV sesja Rady Gminy w Gowarczowie.Obrady otworzył nowy Przewodniczący  Rady Gminy Sławomir Stańczyk. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy przedstawili sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze . Temat wykonania planu i zmian w budżecie gminy omówiła pani Skarbnik Justyna Płuciennik.
XXV sesja Rady Gminy przyniosła również zmiany w składach komisji stałych Rady Gminy. W nowych składach pracować będzie Komisja Rewizyjna, Komisja Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Komisja Rolnictwa.
Na uwagę zasługuje sprawny przebieg obrad sesji po raz pierwszy w całości prowadzonej przez nowego przewodniczącego.

Więcej o: Sukces Daniela Felińskiego

Sukces Daniela Felińskiego

    W dniach 17 i 18 października w Kieleckim Centrum Kultury odbywały się wojewódzkie eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej . Wydarzenie zorganizowane było przez Stowarzyszenie Passionart z Krakowa ,  Kuratorium Oświaty w Kielcach i Kielecką Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej. Nagroda główna Grand Prix znalazła się poza zasięgiem Daniela, ale skutecznie powalczył o I miejsce w kategorii soliści młodzież. Daniel Feliński od lat szlifuje swoje umiejętności wokalne w pracowni muzycznej pod okiem Piotra Zaborowskiego. Wielokrotnie mogliśmy go usłyszeć na imprezach organizowanych przez CKiAL w Gowarczowie. Obecnie jest uczniem I LO w Końskich. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Więcej o: Spotkanie z literaturą fantastyczną

Spotkanie z literaturą fantastyczną

     Dnia 20.10.2016 r. uczniowie klas pierwszych Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gowarczowie pod opieką Pani Anny Arcab przybyli na zajęcia biblioteczne do Gminnej Biblioteki Publicznej w Gowarczowie. Celem zajęć było zainteresowanie młodzieży literaturą fantastyczną i przedstawienie książek, które nie były by dla nich obowiązkiem czy koniecznością, ale przyjemnością i odskocznią od życia codziennego.Na zakończenie zajęć uczniowie czytali fragmenty wybranych tekstów z książek literatury fantastycznej.

Dzielnicowy informuje

       W związku z przypadkami włamań i kradzieży z domów i pomieszczeń gospodarczych proszę o informowanie policji pod numerem 997 w przypadku zauważenia podejrzanych osób, które przebywają w pobliżu państwa posesji lub sąsiednich.
Przypominam o zakazie spożywania alkoholu w miejscach publicznych w myśl Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.
Pomoc w radzeniu sobie z uzależnieniem uzyskać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gowarczowie

Więcej o: To już rok

To już rok

Mija już rok od momentu powołania Pani Marzeny Dziewit na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Gowarczów. Często w tym czasie można było zobaczyć Panią Marzenę w terenie na miejscu prowadzonych prac, i jak sama podkreśla momenty oddania do użytku każdej nawet niewielkiej inwestycji to te najprzyjemniejsze chwile.
„Mamy świadomość, że wszystkie realizowane zadania, które ułatwiają życie mieszkańców są bardzo ważne dlatego staramy się współpracować z sołtysami i radnymi. Cieszą bezpieczniejsze, nowe i wyremontowane odcinki dróg gminnych i powiatowych, tym bardziej, że udało się pozyskać na te prace dofinansowanie z PROW”- mówi Marzena Dziewit.
Pani Marzena wysoko sobie ceni dobrą współpracę z Wójtem Stanisławem Pacochą
i innymi pracownikami urzędu ,ponieważ dobra atmosfera i sprawna organizacja pracy umożliwiają realizację nawet najśmielszych zamierzeń i planów .
„Duże inwestycje i zadania jeszcze przed nami ale w przyszłość patrzę z optymizmem” – twierdzi Marzena Dziewit..

Więcej o: Kolejna wyprawa edukacyjna

Kolejna wyprawa edukacyjna

    W dniu 17 października młodzież gimnazjalna uczestnicząca w zajęciach Świetlicy Środowiskowej miała okazję zapoznać się z procesem produkcji porcelany i metodami pozyskiwania krzemienia w epoce późnego neolitu. Pierwszym punktem wyprawy były Krzemionki Opatowskie – rezerwat obejmujący obszar dawnych wyrobisk służących wydobywaniu krzemienia pasiastego. Uczniowie zapoznali się z metodami pracy ludzi zamieszkujących te tereny 4000 lat p.n.e .
Główna atrakcją było zwiedzanie korytarzy górniczych 7- 11 metrów pod ziemią. Kolejnym punktem była wizyta w założonej w 1804 roku w Ćmielowie manufakturze porcelany. Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali opowieści przewodniczki o całym procesie produkcji od modelu i formy aż do gotowego wyrobu – również od strony praktycznej.
Zwiedziliśmy również wystawę prac prof. Lubomira Tomaszewskiego z Nowego Jorku projektującego dla manufaktury AS w Ćmielowie.