XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy

We wtorek 25 maja 2021 r. odbyła się XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów. Uczestniczyło w niej  13 z 15 radnych. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk.

Podczas sesji podjęto ważne uchwały dotyczące przebudowy i remontu dróg na terenie Gminy Gowarczów. Przebudowanych i wyremontowanych zostanie około 4 km dróg. Przebudowana zostanie droga Nr 0428T Gowarczów – Paruchy, natomiast wyremontowana zostanie droga Nr 0433T Giełzów-Kurzacze. Gmina Gowarczów otrzymała również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi w miejscowości Korytków.

Na sesji tej zostały zabezpieczone środki finansowe na przebudowę ul. Kopernika w Gowarczowie, a także na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Powyższe prace zostaną wykonane w roku bieżącym.