XXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Gowarczów

W dniu 18 października br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gowarczowie odbyła się nadzwyczajna XXXII sesja Rady Gminy, którą otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk na sesji obecnych było 11 z 15 radnych

Podczas sesji przedstawione zostały:

  • analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2020 r., Wójta Gminy Gowarczów, Przewodniczącego Rady Gminy i Radnych Rady Gminy Gowarczów, Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – osoby wydające decyzje administracyjne oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
  • uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 21 września 2021 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gowarczów za I półrocze 2021 roku,
  • informacje z wykonania budżetu Gminy Gowarczów za I półrocze 2021 roku, jak również informacje z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gowarczowie, Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie,

Podczas tej sesji zostały podjęte ważne dla mieszkańców uchwały dotyczące funduszu sołeckiego sołectwa Gowarczów.