XXXIII Sesja Rady Gminy Gowarczów

We wtorek 7 grudnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Gminy Gowarczów.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Stańczyk witając wszystkich przybyłych. Zastępca Wójta Gminy Gowarczów przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań jakie miały miejsce od ostatniej sesji tj. od 18 października 2021 roku.  

Na sesji podjęte zostały uchwały dotyczące wysokości diety radnych Gminy Gowarczów, przewodniczącego Rady Gminy, wiceprzewodniczącego Rady Gminy i sołtysów Gminy Gowarczów. Ponadto Rada Gminy Gowarczów ustaliła wynagrodzenie Wójta Gminy Gowarczów.

Na sesji została również przedstawiona informacja w sprawie komunalizacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 

Sesję zakończyły życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia złożone przez Przewodniczącego Rady Gminy.